Název projektu:

,,Ověření praktického využití AVS přístrojů Laxman a Relaxman pro nápravu ADHD, ADD a přidružených symptomatických problémů, u dětí 6-17 let.“

Cílem projektu bylo vyvinout na základě klinických studií za posledních 25 let specializované AVS programy na nápravu ADHD a otestovat je přímo v českých rodinách. Projekt proběhl s vynikajícími výsledky, včetně testování přímo v rodinách.

Abstrakt – shrnutí – výsledky projektu:

AVS přístroj (spolu se Sadou programů ADHD) má vysokou účinnost při léčbě ADHD a všech jejích symptomů, s velmi rychlým nástupem účinků a trvalostí výsledků. AVS přístroj nemá žádné vedlejší účinky, snadno jej mohou používat laici, děti přijímají jeho používání pozitivně a v rodině jsou schopni časově zvládnout používání.

Závěrečná zpráva projektu ke stažení:

Projekt-ADHD_závěrečná-zpráva_final

 

Samostatné doplňkové materiály ke zprávě – ke stažení:
A/Kazuistiky (jednotlivé děti při používání AVS přístroje) ke stažení:
A_Kazuistiky_final_foto

B/ Klinické studie (v češtině – souhrnně) ke stažení:
B_Klinické-studie_final

C/ České zkušenosti ke stažení:
C_České-zkušenosti_final

 

Jednotlivé klinické studie (v češtině):

ADHD_Dr_Olmstead

ADHD_Mental_Clinic_Albuq

ADHD_Olmstead

ADHD_Pigott

ADHD_Siever

 

Spolupráce kontakty:

Odborníci (pedagogicko-psychologické poradny, biofeedback centra a terapeuti, psychologové, lékaři) nás mohou kontaktovat zde: Lucie Humlová, email: marketing@galaxy.cz, tel. 778035561

 

Projekt proběhl pod záštitou World Association for AVS technology (WAAT). Autorem projektu je Jan Valuch. Všechna práva vyhrazena. AVS přístroje Laxman a Relaxman zapůjčila společnost Galaxy.