Historie AVS technologie

Fyziologové zjistili, že šimpanzi a jiní savci chodí kilometry daleko jen proto, aby pozorovali pulsující odlesky slunce na vodní hladině. Zjistili při tom, že určité smyslové podněty – tedy pulsující světlo a zvuk, potřebují nezbytně všichni savci k dosažení psychosomatické rovnováhy.

Různí vědci také došli k závěru, že tento proces – ovlivnění mozku světlem a zvukem – se lidstvo vlastně intuitivně snaží odnepaměti nějak ovládnout. Například pozorováním plamenů ohně nebo hrou na bubny. Východní národy využívaly k navození určitého stavu mysli pohled na mihotání plamínků svíček v tmavém prostoru. Většina kultur na celém světě přikládala zvláštní význam bubnování. S úžasem bylo při měření bubnování dnešních přírodních národů, které žijí odděleně po celé planetě, zjištěno, že údery bubnů odpovídají téměř bez výjimky hladině theta (4-6 úderů za vteřinu).

Cílevědomé pokusy o ovlivnění lidské nálady a psychického rozpoložení světlem jsou známy už od začátku našeho letopočtu – římský filozof Ptolemaios je jedním z prvních zaznamenaných vědců-experimentátorů. Pro ovlivnění lidské psychiky pulsujícím světlem si sestrojil jednoduchý přístroj z kolovrátku, který propouštěl mihotající se sluneční paprsky. Praktické využití dávnověkého principu však umožnily teprve objevy a nejmodernější technika posledních desetiletí.

První komerční přístroj ke stimulaci mysli světlem a zvukem zkonstruoval americký radarový specialista Sidney A. Schneider v roce 1957. V okamžiku, kdy se v AVS přístrojích začal rýsovat nezanedbatelný potenciál (díky mikročipům se navíc o mnoho zlevnila a usnadnila výroba) se o záležitost začala výrazněji zabývat vládní a armádní místa USA a vývoj se přesunul do strategických státních institucí, především do NASA a Pentagonu. Po uvolnění informačního embarga v osmdesátých letech se postupně vývoj a výroba audiovizuálních stimulačních přístrojů – ,,psychowalkmanů“ přesunuly do soukromé obchodní sféry a výrazně se rozšířilo jejich používání mezi lékaři.

V roce 1992 se v Seattlu (USA) konal první celosvětový neurotechnologický kongres. Protagonisté neurotechnologických metod poprvé uceleně seznámili mezinárodní odbornou veřejnost s výsledky své práce, což bylo vzpruhou pro další rozvoj těchto metod v západoevropských zemích a jejich přijetí na Dálném Východě.

Ještě předtím, v roce 1986, se na volném trhu objevil první komerční sériově vyrobený model pro samouživatele. Raketová křivka výroby a prodejnosti psychowalkmanů v 90. letech na celém světě byla podobná stejnému jevu, jaký byl zaznamenán u vzniku průmyslové výroby osobních počítačů před pětatřiceti lety.

Své kořeny i největší výrobní zázemí a odbyt mají AVS přístroje stále na americké půdě. V poslední době se těžiště prodeje pomalu přesunuje na asijský kontinent a do Evropy. V ČR se první AVS přístroje namátkově objevily v roce 1992, jejich trvalý prodej v České a Slovenské republice funguje od roku 1995 (vznik společnosti Galaxy). Růst prodeje AVS přístrojů je setrvalý a nic nenasvědčuje tomu, že by měl v nejbližší době ustat. V ekonomicky vyspělých zemích jihovýchodní Asie dosahuje meziroční růst výroby AVS přístrojů neuvěřitelných 300 a více procent.

Poznámka: AVS přístroje, respektive metoda, kterou využívají, se odborně nazývá audiovizuální (světelně-zvuková) smyslová stimulace a je součástí mladého vědního oboru – neurotechnologie. Neurotechnologie je obor zabývající se praktickým využitím přístrojů k ovlivňování a zlepšování činnosti mozku. Součástí neurotechnologie je více metod, které však svým významem a praktickým využitím nedosáhly zdaleka takového postavení jako právě AVS. Z dalších neurotechnologických metod je nejznámější biofeedback.

Světová historie AVS technologie v datech

 • dávnověk / Člověk a další druhy savců vyhledávají přirozené zdroje světelné i zvukové stimulace za účelem psychosomatického vyladění.
 • 180 n. l. / Římský filozof Ptolemaios uváděl skupiny lidí do stavu euforie kolovrátkem, mezi jehož loukotěmi probleskovaly sluneční paprsky.
 • 1926 / Německý psychiatr a neurolog Hans Berger pořídil záznam elektrické činnosti mozku na prvním prototypu EEG přístroje a rozdělil činnost mozku do čtyř dodnes užívaných stavů vědomí: beta, alfa, theta, delta.
 • 1935-52 / Anglický psychoneurofyziolog Grey Walter postupně s několika vědeckými týmy objevil ,,efekt napodobení frekvence“ – přirozené naladění se mozku na stimulační frekvenci.
 • 1955 / Maďarský fyziolog Georg Arnim von Bekessy obdržel při vývoji AVS technologie Nobelovu cenu za výzkumy v oblasti sluchu.
 • 1957 / Americký radarový specialista Sidney A. Schneider s účastí psychiatra a neurologa W. Krogera (Edgewater Hospital of Chicago) sestrojil první prototyp stimulačního přístroje s názvem Brain Wave Synchronizer.
 • 1966 / Anglický vědec Ragnar Arthur Granit obdržel při vývoji AVS technologie Nobelovu cenu za výzkumy v oblasti zraku.
 • 1960-80 / Zejména v USA a Anglii probíhá velké množství koncipovaných vědeckých výzkumů AVS technologie za účastí několika současných i pozdějších nositelů Nobelových cen. Na základě množství studií byl účinek pulsujícího světla a zvuku na činnost mozku zevrubně prozkoumán a jednoznačně prokázán.
 • 1970 / Těžiště vývoje se přesunulo na americké státní úřady: především NASA (národní úřad pro vesmír a kosmonautiku), Pentagon (nejvyšší vojenský úřad USA) a US Air Force (letectvo USA). Do velké míry byly veškeré nové objevy a zdokonalení technologie AVS utajeny.
 • 1975 / AVS přístroje se začaly používat v armádě USA, především ve výcviku pilotů, kosmonautů a ve speciální medicíně.
 • 1986 / Soukromá americká společnost Synetic Systems Inc. zahájila první velkosériovou výrobu přenosných samouživatelských AVS přístrojů určených pro širokou veřejnost.
 • 1985-90 / Rozvoj mikroelektroniky a odtajnění posledních novinek ve vývoji nastartovaly vznik soukromých firem – výrobců AVS.
 • 1990 / AVS technologie proniká do východoasijských zemí, především Japonska, Koreji, HongKongu a Tchajwanu, kde je díky příbuznosti k ,,východní“ filozofii bez námitek přijímána.
 • 1992 / V Seattlu v USA se konal Mezinárodní neurotechnologický kongres, kde přední světoví odborníci seznámili veřejnost s výsledky své dlouholeté práce.
 • 2000 a dále / Výzkumy prověřující další možnosti využití AVS technologie zdaleka neskončily. Nejlépe zdokumentované studie popisují například cílené zvyšování IQ, zpomalení stárnutí mozkových buněk nebo zlepšení léčby duševních chorob.