Co je to metoda biofeedback?

Metoda biofeedback (biologické zpětné vazby) slouží k všestrannému zlepšování činnosti mozku a mysli. Provádí se pomocí přístroje, který měří mozkovou činnost a dává uživateli vizuální, případně i sluchový záznam o změnách v mozkové činnosti. Uživatel se vlastní vůlí snaží ovlivnit mozkovou činnost určitým směrem – nejčastěji k uvolnění (relaxaci) nebo koncentraci. Tímto opakovaným ,,tréninkem“ si mozek automaticky zapamatovává správný postup (uvolnění, koncentrace) a tím zlepšuje svojí výkonnost a schopnost těchto stavů v budoucnu dosahovat. Kromě nácviku uvolnění a koncentrace existuje mnoho dalších možností využití této metody.
Metoda biofeedback slouží zdravým lidem k posílení mentální výkonnosti, případně prevenci proti duševním onemocněním nebo pomáhá lidem s potížemi v této oblasti. Metoda biofeedback se zkoumá a vyvíjí od 60. let minulého století. Existuje několik typů (modalit) biofeedbacku, podle typu měření. Nejznámnější jsou GSR biofeedback (měření odporu kůže), TEMP biofeedback (měření teploty kůže) a EEG biofeedback (měření mozkových vln).

Co je to EEG biofeedback?

EEG biofeedback je nejpřesnější typ biofeedbacku, protože snímá přímo mozkovou činnost (EEG – elektroencefalogram). Nejčastější provedení EEG biofeedbacku je ve formě počítačových her, kdy výsledek ve hře dosahuje uživatel pouze vlastní vůlí. Náš domácí EEG biofeedback Neuroset od základu mění možnosti použití: nyní může výhod EEG biofeedbacku využít každý!

Rozdíl v účinnosti mezi AVS přístroji a domácím EEG biofeedbackem
AVS přístroje i domácí EEG biofeedback Neuroset poskytuje řadu stejných účinků, např. schopnost koncentrace, nácvik relaxace a další. Jaké jsou tedy rozdíly?

1/ Používání

AVS technologie se nazývá pasivní metoda, biofeedback aktivní. Znamená to, že AVS přístroj si prostě jen nasadíte a nemusíte nic jiného dělat. U biofeedbacku musíte aktivně mentálně pracovat – snažit se navodit určitý stav (koncentrace, relaxace) apod. Ne vždy vám to půjde a když budete například hodně unaveni, tak Vám činnost půjde špatně nebo vůbec a nemůžete reálně s biofeedbackem trénovat. Výhodnější je AVS přístroj: nemusíte sbírat motivaci, nasazovat mentální výkon.

2/ Účinky

Účinky u biofeedbacku jsou plošnější a je jich méně než u AVS přístroje. U biofeedbacku si ve hře sice zvolíte určitý režim, co chcete natrénovat nebo konkrétní hru (koncentrace, relaxace, řešení ADHD apod.), ale působení biofeedback přístroje je plošnější – přece jen trénujete celkovou mentální kondici než jen úzce vymezený účinek. Asi jako u fyzického cvičení v posilovně na stroji: zvolíte si nějaký cvik na určitý sval, ale nejvíce bude vidět ten plošný účinek na celé tělo – zvýšení prokrvení, aerobního prahu, výdrže apod.
Naproti tomu AVS přístroj má kolem 30-50 (dle modelu) zcela specificky zaměřených možností/účinků: od několika druhů relaxací, přes zrychlení učení (zase několik způsobů) až po léčbu některých psychosomatických nemocí (alergie, ADHD, syndrom únavy, vyhoření…) Výhodnější je AVS přístroj.

3/ Čas

Biofeedback můžete trénovat i po chvilkách (když máte vhodný přístroj) – třeba 5 minut, např. 3×5 minut denně, a má to smysl. AVS přístroj musíte použít vždy 1 celý program (v průměru trvají programy kolem 20 minut) – což každý časově nezvládne (stačí ale rozhodně použít 1 program denně).
Biofeedback je tedy o něco časově flexibilnější.

4/ Trvalost výsledků

Biofeedback má o něco dlouhodobější, trvalejší výsledky. Tím, že určité stavy člověk sám natrénuje (i když proti AVS přístroji v omezené škále), tak zůstávají trvalejší. Biofeedback je tedy vhodnější – trvalejší výsledky. Nicméně v praxi konkrétní rozdíl většina lidí nepozná. AVS přístroj má i tak silné účinky, že daná oblast (např. vážné potíže se spánkem) se často vyřeší definitivně (obnoví se schopnost mozku přirozeně spouštět spánek) nebo je alespoň možné používání AVS přístroje utlumovat, a výsledky zůstávají podobné. Biofeedback má tedy trvalejší výsledky, záleží ale na více okolnostech, dané potřebě.

5/ Praktičnost

EEG biofeedback musíte mít s něčím spřažený: buď s PC nebo mobilem, AVS přístroj nikoliv – může být tedy pohodlnější na použití.

6/ Cena

Domácí eeg biofeedback začíná na ceně těsně pod 10.000 Kč. AVS přístroje začánají na ceně kolem 7.000 Kč.

Celkově sečteno – z praxe:

Biofeedback vypadá zajímavěji (hrát hru jen myšlenkou!), ale v praxi jednoznačně vyhrává pro skutečné řešení věcí, které souvisí s psychikou, AVS přístroj. Je praktický, kdykoliv ihned k použití, účinky cítíte hned, mnoho možností použití, nemusíte mít na něj náladu ani kondici. V naší 20leté praxi je to tak, že biofeedbacku přichází na chuť lidé až poslední dobou – většinou jsou to již zkušení uživatelé AVS přístroje a biofeedback si pořizují jako aktivnější metodu pro seberozvoj (nebo jako o něco zajímavější metodu pro své děti na řešení ADHD).