Deprese

AVS přístroj okamžitě zlepšuje náladu a dokáže léčit klinické deprese.

Také ,,zdraví“ uživatelé jsou často udiveni, že jim AVS přístroj zlepšuje náladu, dodává dobrou náladu, jakoby bez důvodu. Jedna uživatelka například píše:

,,Nevěřila jsem, kolik mi dodá tato malá elektronická krabička (přístroj Esprit) radosti.“

Silné účinky AVS přístroje jsou dány tím, že zlepšuje v potřebných směrech činnost mozku. Zejména zvyšuje produkci potřebných neurohormonů serotoninu, dopaminu, norepinefrinu, k jejichž úbytku dochází právě při depresi (viz dále).

AVS přístroje používá k řešení depresí mnoho lékařských pracovišť. Zkušenosti uživatelů i lékařů najdete níže nebo ZDE.

AVS přístroj dokáže zrušit depresivní, negativní naladění, stejně tak jako zvýšit ,,jen tak“ dobrou náladu, pomáhá spolehlivě při léčbě těžkých depresí. Uživatelé popisují, že dosahují s AVS přístrojem tyto stavy: zvýšení optimismu, sebevědomí a sebedůvěry, vyšší psychická energie a nálada něco dělat, větší nadhled, pocity blaha, vyrovnanosti, radosti, štěstí, vyšší koncentrace, schopnosti se lépe rozhodovat. AVS přístroj umožní odplynutí úzkostí, obav, panických a negativních pocitů, změní špatné nálady, úzkostné, neurotické psychické stavy. Taktéž je platný u sezónních depresí (sezónní poruchy nálady – SAD).

Většina uživatelů patří k lidem s mírnou a střední depresí, která velmi často vznikla jako důsledek nevhodného civilizačního stylu života: přemáhání spánku, únavy a nedostatečné odrelaxování stresu. Psychologové lidově říkají, že dlouhodobý neřešený stres většinou končí depresí. Deprese tedy souvisí i se stresem (a relaxací).  Je samozřejmě lepší, pokud si dobrou náladu umíme udělat sami. Ale pokud to z nějakých důvodů nejde a člověk začne postupně a nenápadně propadat depresi, tak se dostává do bludného kruhu a AVS přístroj mu pomůže z tohoto kruhu vyskočit. Pokud je člověk v depresi, sám se obtížně z tohoto stavu dostává, protože přesně taková je povaha deprese (nechuť, ztráta motivace aj.).

Jaké účinky lze při používání AVS přístroje proti depresi očekávat?

  • zlepší náladu
  • navodí vnitřní klid mysli, vyrovnanost, nadhled
  • zvýší hladiny klíčových ,,antidepresivních“ hormonů: serotoninu, endorfinů, norepinefrinu a dopaminu
  • zvýšení psychické odolnosti a výkonnosti, chuti k životu, optimismu
  • odstranění úzkostných, panických, neurotických a depresivních duševní stavů, napětí, neklidu, sezónních nálad, podrážděnosti, nechuti
  • klinická léčba většiny druhů depresí

Kdy čekat účinek?

Většina lidí je rychlostí účinku příjemně překvapena, existuje dokonce mnoho záznamů o ultra rychlém odstranění deprese – viz například reference Zdeňka Jilemnického (73 let, kartograf, důchodce):

Měl jsem problémy s psychikou, trpěl jsem depresemi. AVS přístroj na to zapůsobil dobře a velice krátké době. Asi se jednalo o nějaký blok, protože si to jinak nedovedu představit – AVS přístroj mi pomohl za jediné sezení od potíží, které jsem měl už leta…

V těchto případech jde skutečně o zrušení stres-depresivního bloku v mozku (v mysli), což je možné dosáhnout pouze technologií AVS, nikoliv léky. Nicméně v průměru je rychlost účinků přece jen delší než několik dní.

Mírnou depresi (býváte častěji, ale nepravidelně smutní, není to zatím na lékaře) lze odstranit během dnů, resp. i jediné sezení Vám s velkou pravděpodobností pomůže zlepšit náladu na den či více dní. Paradoxně je tato forma na řešení nejobtížnější, protože jde často o kumulovaný stres a pro definitivní nápravu je potřeba zařadit pravidelné používání AVS přístroje po dobu týdnů.
Středně těžká deprese (býváte trvaleji několik nebo mnoho dní pod špatnou náladou, míváte občas strachy, úzkosti, celkově se necítíte dobře, ale zatím vám to zásadně nekomplikuje život, práci – přece jen praktický život zvládáte): účinky se dostaví během prvních sezení a budou přetrvávat dni.

Těžší deprese: nezvládáte na 100% běžný praktický život, občas nejste schopni dělat povinnosti, ataky deprese jsou silné, situaci komplikují další doprovodné příznaky (narušování vztahů, úzkosti, panické stavy, ztráty paměti aj.): účinky možná pocítíte hned (při prvních sezeních), ale možná se příznivé účinky projeví až po 10-20 sezeních (záleží na mnoha okolnostech). Nicméně definitivní, či alespoň optimální nápravu čekejte po desítkách sezení s AVS přístrojem, a navíc při pravidelném používání (min. 3-x týdně). V naprosto výjimečných případech (asi 2%) se významnější účinky AVS přístroje ani po 20-30 opakovaných sezeních neprojevily.

Co je to vlastně deprese, depresivní stavy?

Deprese obecně se projevuje především jako ztráta nálady, vůle k činnosti, pozitivní orientace, po nějaké době přecházející v úzkosti, obavy, stavy paniky. Některé druhy deprese jsou živnou půdou pro vznik poruch chování (např. bulimie, anorexie), některé mohou ústit až v sebevraždu.

Za depresi jako nemoc se považuje depresivní nálada téměř každý den, po dobu nejméně 14 dní.

Depresivnímu člověku je smutno, ztrácí zájem a radost z činností, které ho dříve těšily, připadá si méněcenný, obviňuje se, je nerozhodný, má špatnou náladu, je úzkostný, nevýkonný, vztahovačný, nekoncentrovaný, méně si pamatuje i vybavuje. Na fyzické úrovni se projevuje únavovost, napětí, slabost ve svalech, bolesti hlavy, páteře, břicha, nespavost, bušení srdce, tlaky na hrudi, v krku, třes končetin, nechuť k sexu a další. Ke vzniku depresivních stavů vedou celkem spolehlivě chronický stres a dlouhodobý nedostatek spánku (špatný spánek).

Existuje několik druhů ,,klinické“ (diagnostikované) deprese (psychoafektivní porucha, bipolární afektivní porucha, maniodepresivní psychóza apod.), nicméně v samouživatelské praxi se rozdíly až na výjimky stírají a většího rozlišení není v praxi potřeba.

Důležité hormony a neurotransmitery

U drtivé většiny depresivních uživatelů jsou při depresi (jakkoliv mírné či vážné formy) zaznamenány výrazné poruchy hormonů serotoninu, norepinefrinu a dopaminu. Serotonin je zodpovědný právě za stavy nálady, za psychickou odolnost a má přímý vztah k emocím, ale také chuti k jídlu, spánku a účastní se i kognitivních funkcí (paměť aj.). Tvorbu serotoninu krátkodobě povzbuzuje i alkohol (to je ta bezstarostná dobrá nálada) a nikotin. Nejsilnějším spouštěčem serotoninu je světlo, resp. sluneční záření.

V severských zemích, kde je slunečního svitu velmi málo, je největší výskyt depresí (a sebevražd) na světě.

Při úbytku serotoninu se dostavují poruchy nálad a snižuje se psychická odolnost.

Největší úlohou norepinefrinu je zajistit schopnost koncentrace a celkové připravenosti organismu k akci. Při jeho úbytku tedy člověk ztrácí chuť, aktivitu, je nesoustředěný.

Dopamin především souvisí s motivací, touhou (i když má v těle na starosti i motoriku a zpracování informací). Jeho hladina v organismu se zvyšuje například při příjemných věcech jako motivace (potrava, sex, fyzická aktivita). Při poklesu dopaminu ztrácí člověk chuť, motivaci, vůli něco dělat.

Depresivní stavy se vždy manifestují úbytkem těchto tří hormonů, ať už je jejich přímá příčina jakákoliv (genetika, životní styl, stres a další). A naopak, při jejich zvýšení v těle deprese nebo alespoň její symptomy bezpečně vymizí. AVS přístroj navozením konkrétních příslušných frekvencí zvyšuje významně vylučování těchto hormonů, a to prakticky okamžitě.

Růst důležitých hormonů po jediném použití AVS přístroje dokumentuje mnoho studií, například tato:

Klinický obraz změn po použití AVS přístroje
Pozitivní změny na organismus jsou výrazné a komplexní. Klinický obraz změn po prvním a jediném třicetiminutovém použití AVS přístroje (model Brainwave Synchronizer) při cílové hladině vědomí 10Hz (Hertz za sekundu) – střední alfa
Fyziologický nálezPředPo použitíRozdíl v %
Elektrická aktivita mozku nabuzení kortexu20,1 Hz10,2 Hzpokles 100%
Srdeční tep74,6 t/m67,8 t/mpokles 9%
Krevní tlak112/68108/66pokles 4%
Stupeň okysličení arteriální krveobjektivně v normě+17%nárůst 17%
Neurohormonální nález
1. Melatoninobjektivně v normě-8%pokles 8%
2. Beta Endorfin+23%nárůst 23%
3. Serotonin+23%nárůst 23%
4. Norepinefrin+13%nárůst 13%
Psychologický nález
1. Test IQ – Wechsler verbal score102,0 bodů108,0 bodůnárůst 6%
2. Stav úzkosti (STAI)36,3 bodů24,3 bodůpokles 23%
3. Test psychických rezerv (CRI)177,3 bodů190,0 bodůnárůst 7%

Průměrné hodnoty ze skupiny 100 osob (53 žen a 47 mužů ve věku 21-56 let) bez jakéhokoli klinického patologického nálezu. Zdroj: WAAT (World association for AVS technology). Původní pramen: Neurotechnology Research Corp./Harvard University, USA, Shealy Institute + Mindworks International, Miami, USA, 1993 – 1995.

Kontraindikace a použití souběžně s léky

AVS přístroj se dobře snáší se všemi antidepresivy.

Reference

U lehčích klinických depresí se nám osvědčilo používat 1 program denně, resp. 2-3x týdně delší relaxační program (30 minut). Pokud jde spíše o neurotickou depresi nebo úzkosti, tak je vhodné použít i program na spaní. Postupně, jak se začne nálada vylepšovat, je možné používat i další programy/účinky AVS přístroje.
U kombinace psychofarmak a AVS přístroje se není čeho obávat. Přesto, že jsem v praxi takovou kombinaci zahajoval na doporučení výrobců farmak i přístrojů vždy pod dohledem, nikdy jsem neviděl žádné vedlejší účinky nebo komplikace. AVS přístroj bych nedoporučoval používat pouze u těžkých psychotických depresí zvláště s rizikem sebevraždy.
Prim. MUDr. Jan Poláček, psychiatr, Kolín

AVS přístroj používám u pacientů s psychickými a psychosomatickými poruchami, zejména u obtíží podmíněných anxiózní, fobickou nebo panickou poruchou a u obsedantně-kompulzivní poruchy. Naprostá většina klientů je s aplikací AVS velmi spokojena, většinou neočekávaně překvapena. Výsledky jsou rychlé.
MUDr. Petr Kufner, Plzeň

Muž, 1982, diagnoza: sociální fobie, neurotická deprese. Od desátého sezení úprava depresivního ladění, výrazně zlepšení sociální fobie (aplikace AVS přístroje 2x týdně). Zhodnocení: velmi dobrá účinnost.
Žena, 1932, diagnoza: deprese (+ diabetes mellitus II. Typu). Stimulace jí vyhovuje, podstatné zlepšení nálady, mírná elevance sebevědomí. Hodnotí jako velmi příjemný a posilující zážitek. Nástup účinků okamžitě, bez zvykacího období i přes vyšší věk pacientky (aplikace 2x týdně).
MUDr. Oldřich Štembera, protistresová ordinace, psychiatr, Plzeň

Pomohlo to mým blízkým, když prožívali depresivní stavy. Díky stimulátoru se těchto stavů zbavili.
Radek P., Chodov

Od roku 1987 jsem trpěl velmi těžkými depresemi. Během uplynulých let deseti let jsem absolvoval množství psychoterapií, vyzkoušel několik psychiatrů a desítky druhů léků, v počtu mnoha tisíců tablet. Nic nepomáhalo. V letošním roce jsem si koupil Orion (AVS přístroj) v naději, že snad alespoň trochu pomůže. Stalo se neuvěřitelné! Ještě ten den jsem použil relaxační program. Deprese zmizela, jakoby ji odvál vítr, a do dneška (po 126 dnech), se již neozvala.
Václav Šimek, Praha

Začal jsem podnikat na volné noze a cítil jsem se být podrážděný a nervózní. Již po několika málo aplikacích se tyto problémy podařilo zmenšit a nyní jsem o mnoho vyrovnanější a klidnější. S přístrojem jsem opravdu spokojený a mohu ho každému zájemci doporučit. Cena přístroje byla poměrně vysoká, ale investované prostředky se mi vrátily ve formě větší pohody, vyrovnanosti a optimističtějšího pohledu na svět.
Petr Kopecký, grafik, 33 let, Praha

Další reference zde.

Jaký AVS přístroj je na řešení depresivních stavů nejvhodnější?

Nejvhodnější je Laxman (všechny verze: Laxman Basic i Laxman Premium) a Relaxman. Za prvé používá Ganzfeld světelnou stimulaci, při které se světlo doslova ,,rozlévá“ z brýlí, takže významně stimuluje tvorbu serotoninu. Za druhé disponuje funkcí ,,Cyklování“, která umožňuje pustit si i trvale svítící léčivé světlo (bez blikání).

Pokud AVS přístroj neobsahuje programy přímo určené na řešení deprese, tak se používají určité relaxační programy, protože prochází většinou v potřebných pásmech vědomí s vyšší sekrecí serotoninu a dopaminu (hladina alfa: 8-12 Hz a theta: 4-7 Hz). V této souvislosti bychom neměli zapomenout na endorfiny, tedy takzvané hormony dobré nálady, hormony blaha. Relaxační AVS programy v hladině alfa stimulují výrazně také většinu typů endorfinů.

Náladu Vám zlepší ještě mnoho dalších programů, například programy z kategorie Energie, Zábava, Kreativita. Nicméně u nich jsou účinky na řešení negativních psychických stavů druhotné, nejsou zaručené, spíše Vás občas nějaký program s úplně jiným zaměřením příjemně překvapí. Našim uživatelům se dobře osvědčuje používání energizačních programů. Ty většinou probíhají ve vyšších frekvencích, což způsobuje okamžité zvýšení energie – pomůže to napoprvé prolomit onen bludný kruh depresivní uzavřenosti, úzkosti.