Princip fungování

1
Mozek je malá bioelektrárna
V mozku probíhají neustále elektrické vzruchy, tzv. mozkové vlnění. Podle rychlosti mozkových vln, jejich frekvence, se člověk nalézá v určitém psychickém (i tělesném) rozpoložení. Pomalé frekvence mozkových vln způsobí například spánek, rychlé zase vybuzení nebo energii.
2
Mozek se přeladí na frekvenci, kterou mu nabídnete
Tuto frekvenci mozkových vln lze ovlivnit světlem a zvukem zvenčí. Například pomalá frekvence drkotání kol vlaku způsobí spánek, rychlá frekvence stroboskopických světel na diskotéce vybudí energii. Frekvence mozku se totiž vyladí na frekvenci, která je mu prostřednictvím smyslů nabídnuta.
3
AVS přístroje vysílají pomocí světla a zvuku potřebnou frekvenci
Dnes jsou známy desítky přesných frekvencí, které vyvolají určité děje v mozku a těle. AVS přístroj obsahuje programy, s přesně sestavenými frekvencemi pro daný účel. V současnosti existuje přes 40 vědecky zdokumentovaných možností, jak AVS přístroj využít – od odstranění trémy třeba po nápravu nespavosti.

Jak AVS přístroj používat

1
Používání je zcela bezpečné a bez rizika závislostí – to bylo prokázáno více než padesátiletým výzkumem.
2
Na přístroji vyberete program, nasadíte si brýle a sluchátka, zavřete oči, zapnete start a necháte působit.
3
Brýle vysílají rytmické světlo a sluchátka hudbu nebo rytmický zvuk připomínající bubínky.
Používání je příjemné a účinek nastává již během programu.
V mozku neustále probíhají drobné elektrické výboje o určité frekvenci (rychlosti kmitání).

Každé frekvenci odpovídá jiný, přesně daný duševní a fyzický stav – ve spánku probíhá pomalá frekvence, při hluboké relaxaci středně rychlá frekvence, při vysokých duševních výkonech nebo ve stresu rychlá frekvence.

Celý princip funguje na základě jevu zvaného ,,efekt přeladění frekvence“, který objevil a popsal s několika týmy anglický neurofyziolog Gray Walter v letech 1935-52. Mozek se totiž automaticky ladí na frekvenci, která je smyslům nabídnuta. Mozek dokonce ani nepozná, zda je zdroj přírodní (například kmitající záblesky slunce mezi stromy) nebo umělá (AVS přístroj, rytmické zvuky továrních strojů apod.).

Napsali o AVS přístrojích Galaxy