Kontraindikace

Bez konzultace s lékařem by neměly používat AVS přístroj tyto osoby:

 • osoby trpící jakýmkoliv diagnostikovaným záchvatovým onemocněním (např. epilepsií),
 • osoby s diagnostikovanou vážnou duševní poruchou (např. schizofrenií),
 • osoby po vážném úraze hlavy nebo páteře nebo mozkové mrtvici

Pro tyto skupiny osob se doporučuje prvních několik sezení provádět pod odborným dohledem. Používání farmak souběžně s AVS stimulací je snášeno dobře a kontraindikace nebyly zaznamenány. Tento přístroj není prostředkem zdravotnické techniky.

Snášenlivost a bezpečnost

Vývoj AVS technologie trval přes 50 let a během této doby nebyly při klinickém ani samouživatelském používání zjištěny žádné závažné vedlejší účinky a vznik závislosti. Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, jsou mírné, přechodné a předvídatelné. V takovém případě ztlumte intenzitu světel nebo zvuku nebo stimulaci ukončete a začněte znovu až druhý den.

Přechodné nežádoucí účinky mohou být například:

 • Bolest hlavy nebo nevolnost.
 • U osob trpících světloplachostí, šedým zákalem (kataraktou) nebo zeleným zákalem (glaukomem) může světelná stimulace vyvolat nepříjemné pocity.

Doporučení pro plnohodnotný zážitek a účinek

 • Stimulanty, jako jsou káva, čaj, energetické nápoje, kouření tabáku a další, požité těsně před použitím přístroje, mohou snížit účinek stimulace, zejména relaxačních a spánkových programů.
 • Při používání přístroje mějte zavřené oči (pokud není výslovně v návodu uvedeno jinak). Vnímání světelné stimulace otevřenýma očima není zraku škodlivé.
 • Po dobu akutní zdravotní indispozice (respirační onemocnění, bolest hlavy, nevolnost apod.) přístroj nepoužívejte.
 • Použití přístroje souběžně s podáváním alkoholu nebo drogových látek může vyvolat nevolnost.
 • Bezprostředně po skončení stimulace (do cca 15 minut) se nedoporučuje, bez předchozí zkušenosti s používáním přístroje, řídit motorové vozidlo a stavební stroje.
 • Věková hranice není omezena.
 • Pokud si po přečtění těchto upozornění nebudete jisti s používáním AVS přístroje v mezních případech, můžete se zeptat odborníků v poradně Lékař Galaxy.
 • Dosavadní dotazy a odpovědi v rámci poradny Lékař Galaxy najdete zde: Zdravotní poradna – odpovědi.
 • Přečtěte si návod k použití AVS přístroje a dodržujte uvedené pokyny!
 • Zde si můžete přečíst Rady pro začátek – doporučujeme.