Úvod

Většinu z uvedených informací najdete i v návodu k používání u svého AVS přístroje. Zde najdete soubor mnoha rad, ale nelekejte se: nemusíte dodržet úplně vše, stačí si rady přečíst a vybrat si to, co Vás zaujalo. Nicméně důrazně Vám doporučujeme dodržet postup pro úplné začátečníky a obecně začít vždy relaxačními programy a ty používat stále nejčastěji, protože kvalitní relaxace je vstupní brána k většině jiných účinků.

Postup pro úplné začátečníky

Dodržení tohoto postupu je nutné a zcela zásadní pro účinnost!
První týden absolvujte sezení každý den, nebo alespoň obden.

První den

Zvolte jakýkoliv relaxační program s délkou minimálně 30 minut.

Druhý den

Opět použijte stejný relaxační program. Sledujte rytmus dýchání, soustřeďte se na každý výdech a nádech. Představujte si, že je Vaše tělo odpočaté a více odolné proti každodenním problémům.

Třetí den

Opět začněte s relaxačním programem – tentokrát zkuste jiný a to v délce minimálně 20 minut. Hned následně vyzkoušejte některý z kratších programů na dodání energie. Pronikáte do tajů nového druhu relaxace, cítíte se lépe, máte více energie.

Čtvrtý den

Při pravidelném používání se pro Vás tento způsob používání stává rutinní a velmi příjemnou záležitostí. Cítíte se stále lépe. Pokračujte opět relaxačním sezením. Od čtvrtého dne můžete absolvovat i dvě denně. Při sezení přemýšlejte o cílech, kterých byste chtěli v životě nebo s AVS přístrojem dosáhnout. Pro začátek stačí představa toho, jak se cítíte lépe. Pokud vám to i přes snahu nepůjde, nenuťte se! Klidně se jen nechte unášet působením a sněte, o čem chcete.

Pátý den

Vyberte si jakýkoliv program podle momentální nálady, v délce minimálně 20 minut. Zřetelně cítíte, o kolik se zlepšila během pouhých pěti dní vaše schopnost relaxace, nálada, uvolnění. Představte si, jak se vše zlepší po několika týdnech.

Praktické rady a informace

 • Vnímání světelných záblesků otevřenýma očima není zraku škodlivé, ale snižuje účinnost stimulace. Výjimku tvoří přístroje přímo umožňující používání s otevřenýma očima – tuto informaci najdete vždy v návodu k použití daného přístroje.
 • Optimální intenzita světelných záblesků a hlasitosti zvuku jsou ty, které Vám v daném okamžiku navozují nejpříjemnější pocity: používání musí být vždy příjemné!
 • Bez zkušeností nepoužívejte více programů ihned za sebou.
 • Pokud jste AVS přístroj nepoužili nejméně 7-14 dní, začněte opět relaxačním programem.
 • Vždy absolvujte celý program, protože účinek přichází postupně a naplno se může projevit až po absolvování celého programu.
 • Programy kratší než 5 minut a méně častá než třikrát týdně nemusí přinést očekávaný nebo dokonce vůbec žádný účinek. Zjevné užívání nad doporučenou dobu, tj. zhruba více než 2 hodiny denně naopak nemůže způsobit žádnou újmu na duševním či tělesném zdraví.
 • Pravidelnost užívání přístroje je významnější faktor než délka sezení.
 • Při stimulaci nedělejte nic: své pocity, myšlenky a barvy, které vidíte, nechte volně plynout myslí.
 • Ideální pozice pro používání je něco mezi sedem a lehem.
 • Pokud máte zkušenosti s dýcháním ovládáním dechu, nebojte se je použít. Umocníte tím účinek stimulace.
 • Každý z nás je neopakovatelná individualita a proto působí jednotlivé programy na každého trochu jinak. Záleží také na momentálním rozpoložení a náladě.
 • Názvy a popisy programů jsou orientační (a nemůže to být jinak) a teprve vyzkoušením programu si uděláte přesnou a především vlastní zkušenost.
 • Žádný program Vám nebude vyhovovat trvale, protože po nějakém čase účinnost jednoho používaného programu klesne (mozek si na něj ,,zvykne“). Pokud takový program na nějakou dobu vyměníte za jiný, můžete se k němu časem opět vrátit a jeho účinnost se obnoví.
 • Subjektivní zážitek z jednoho a toho samého programu může být pokaždé jiný.
 • Vyhněte se sezení jednu hodinu po jídle, kdy je mozek méně prokrven. Pokud tak neučiníte, nic neriskujete – naopak: AVS přístrojem můžete odbourat ,,klasickou“ ospalost po jídle. Ovšem účinnost sezení po jídle nebývá nikdy největší.
 • Protože v průběhu většiny relaxačních (i jiných) programů dochází k mírnému omezení prokrvení končetin, nepraktikujte sezení v chladném prostředí a v nedostatečném oblečení.
 • Pokud se Vám během relaxačního sezení nenavodí pocit uvolněné mysli, soustřeďte se vědomě na sledování světelných obrazců a snažte se v nich hledat reálné věci.
 • Před spuštěním uvolňujícího programu (relaxace, spánek, somatické apod.) nedoporučujeme požít nějaký stimulant (alkohol, káva, čaj, energetický nápoj), protože budou blokovat účinek.
 • Vylaďte si intenzitu světla a zvuku hned na začátku – před sezením nebo hned po jeho spuštění, aby vás průběžné ladění během programu nerozptylovalo.

Možné potíže

Při programu usnete

Při programu na učení, relaxaci, tedy jiného programu než programu na spaní, usnete. Příčina je zřejmá: měli jste tzv. spánkový dluh. Jestliže má organismus dobře fungovat, musí mít dostatek energie, kterou především získává ve spánku. AVS přístroj bez ohledu na druh programu vždy optimalizuje funkce mozku a tělesných biorytmů. A proto dá v případě, že rezervy jsou vyčerpané, automaticky povel k odpočinku – spánku. Proto můžete usnout i při jiném než spánkovém programu.

Při sezení vás začne bolet hlava

Z devadesáti a více procent způsobuje bolest hlavy nerovnoměrné prokrvení hlavy – mozku. Není to samotná příčina, je to důsledek jiných jevů (např. strava, únavová zátěž, nedostatek tekutin, stimulanty aj.). Nicméně nerovnoměrné, nesprávné prokrvení způsobí bolest hlavy. Nezbytným (a pozitivním) důsledkem AVS stimulace je zvýšení průtoku krve mozkem. Proto může někdy AVS přístroj bolest hlavy zmírnit (nebo i odstranit), ale někdy také naopak: bolest hlavy, která je „na spadnutí“, urychlí. Týká se to většinou pouze osob, které mají s bolestmi hlavy pravidelné potíže. Při opakovaném používání AVS přístroje se prokrvení mozku zlepšuje a tím se snižuje riziko bolesti hlavy a často se také snižuje bolest samotná i její četnost. Pokud Vás při programu začne bolet hlava, tak stimulaci přerušte a začněte znovu až druhý den.

Nepříjemné pocity

Určitou část prvouživatelů mohou provázet nepříjemné pocity. Ty mohou mít mnoho příčin. Většině ,,objektivních“ příčin se lze preventivně vyhnout, někdy však existují příčiny, které neznáme. Psychofyziologické momentální naladění člověka je příliš složité na to, abychom o něm všechno věděli. Je to stejné, jako když se někdy cítíte bez zjevného důvodu ,,špatně“. Tyto nepříjemné pocity naštěstí nic závažného neznamenají a sami odezní. Doporučení pro tyto případy zní: stimulaci ukončit a přístroj použít až druhý den.

Objektivní vlivy, kterých se lze vyvarovat:

 • intenzita světelných záblesků na příliš vysoké úrovni
 • světelná stimulace s vynecháním zvuku
 • špatné prostředí: hluk, psychické ,,neútulno“ či neklid

Obohacení AV stimulace

Příposlech hudby či učení (pokud máte model, který nepoužívá v programech hudbu)

Poslech oblíbené hudby současně s AV stimulací bývá mezi uživateli populární, protože hudba obohacuje většinou strohý zvuk přístroje. (Pokud máte AVS přístroj obsahující programy s hudbou, tak se vás to pochopitelně netýká.) Je žádoucí zvolit hudbu vhodnou k určitému programu, ovšem výběr je opět čistě individuální pocitová záležitost, pro kterou neexistují žádná univerzální pravidla. Tak se může stát, že si oblíbíte příposlech Mozarta s relaxačním programem stejně tak jako s učebním či energizujícím programem nebo použijete rockovou hudbu k relaxačnímu programu.

Připoslouchávat samozřejmě můžete i učební, motivační či mluvené nahrávky nebo vlastní motivační či učební nahrávky, které si předtím sami nahrajete – vyrobíte! Postup jak propojit AVS přístroj s hudbou najdete v návodu k použití.

Kvalitní sluchátka

K AV stimulaci můžete použít jakákoliv sluchátka, musí však být stereofonní.

Stimulace pouze zvukem (bez brýlí) nebo obráceně – pouze světlem bez použití sluchátek

Taková stimulace je samozřejmě možná. Sice ztratí původní účinnost, ale nelze paušálně říci o kolik, protože to záleží na mnoha faktorech (druh programu, model přístroje, použité brýle a další…). Obecně platí, že světelná stimulace tvoří cca 70% účinku a zvuková cca 30% účinku, protože světelná stimulace atakuje mnohem větší množství nervových vláken než zvuková.

Odkaz zakladatele – 7 principů

autor Jan M. Valuch (st.): průkopník a zakladatel oboru AVS technologie v Evropě

 1. Vždy mějte na paměti, že přístroj sám o sobě je jen technologicky dokonalým výrobkem. Jen aktivní spoluúčast Vaší vůle z něj může udělat spolehlivého a nepřekonatelného ochránce Vašeho zdraví a vnitřního, duchovního rozvoje.
 2. Nezapomínejte, že AVS přístroj je trenažérem Vaší mysli a mozkové aktivity a že se proto bez soustavného vědomého tréninku velké výsledky nedostaví.
 3. Nevnucujte své dobré zkušenosti s AVS přístrojem jiným. Ti si je musejí získat sami. Nikoho jiného se nepokoušejte léčit.
 4. V průběhu sezení s přístrojem se soustřeďte na pozitivní a příjemné myšlenky. Působení přístroje Vám je pomůže zakódovat do podvědomí. Tímto způsobem získá Vaše osobnost výrazně pozitivní orientaci.
 5. Prvotním a hlavním cílem užívání AVS přístroje je dosahování stavu hlubokého uvolnění a bez této kvalifi kace nevedou cesty dále.
 6. Ovládání stavů vědomí trénavané s přístrojem (i bez něj) má tři stupně: učeň – tovaryš – mistr. Učněm je každý, kdo nedosáhne stupně tovaryše. Tovaryšem je ten, kdo ovládne mechanismus kontroly svého vědomí, to znamená bezpečně nacvičí tzv. relaxační reakci. Dosáhne výrazného uvolnění, kdykoli to potřebuje, s přístrojem i bez něj. K tomu potřebuje trénovat s přístrojem denně 4-7 týdnů. Mistrem je ten, kdo ke spuštění relaxační reakce přístroj již nepotřebuje. Pomocí přístroje se rychle a jistě dostává do různých běžně nedostupných stavů vědomí. K tomu potřebuje trénovat několikrát týdně po dobu 7-10 měsíců.
 7. Dejte Vaše vytrénované, uvědomělé Já do služeb všem, kterým můžete prospět.