AVS PŘÍSTROJE, postaru psychowalkmany.

Další výrobky pro psychickou kondici, zdraví a rozvoj.

Rady pro začátek

Úvod

Většinu z uvedených informací najdete i v návodu k používání u svého AVS přístroje. Zde najdete soubor mnoha rad, ale nelekejte se: nemusíte dodržet úplně vše, stačí si rady přečíst a vybrat si to, co Vás zaujalo. Nicméně důrazně Vám doporučujeme dodržet postup pro úplné začátečníky a obecně začít vždy relaxačními programy a ty používat stále nejčastěji, protože kvalitní relaxace je vstupní brána k většině jiných účinků.

 

Postup pro úplné začátečníky

Dodržení tohoto postupu je nutné a zcela zásadní pro účinnost!

První týden absolvujte sezení každý den, nebo alespoň obden. 

První den
Zvolte jakýkoliv relaxační program s délkou minimálně 30 minut.

Druhý den
Opět použijte stejný relaxační program. Sledujte rytmus dýchání, soustřeďte se na každý výdech a nádech. Představujte si, že je Vaše tělo odpočaté a více odolné proti každodenním problémům.

Třetí den
Opět začněte s relaxačním programem – tentokrát zkuste jiný a to v délce minimálně 20 minut. Hned následně vyzkoušejte některý z kratších programů na dodání energie. Pronikáte do tajů nového druhu relaxace, cítíte se lépe, máte více energie.

Čtvrtý den
Při pravidelném používání se pro Vás tento způsob používání stává rutinní a velmi příjemnou záležitostí. Cítíte se stále lépe. Pokračujte opět relaxačním sezením. Od čtvrtého dne můžete absolvovat i dvě denně. Při sezení přemýšlejte o cílech, kterých byste chtěli v životě nebo s AVS přístrojem dosáhnout. Pro začátek stačí představa toho, jak se cítíte lépe. Pokud vám to i přes snahu nepůjde, nenuťte se! Klidně se jen nechte unášet působením a sněte, o čem chcete.

Pátý den
Vyberte si jakýkoliv program podle momentální nálady, v délce minimálně 20 minut. Zřetelně cítíte, o kolik se zlepšila během pouhých pěti dní vaše schopnost relaxace, nálada, uvolnění. Představte si, jak se vše zlepší po několika týdnech.

 

IMG_0388

Praktické rady a informace

 

Možné potíže

IMG_3333Při programu usnete
Při programu na učení, relaxaci, tedy jiného programu než programu na spaní, usnete. Příčina je zřejmá: měli jste tzv. spánkový dluh. Jestliže má organismus dobře fungovat, musí mít dostatek energie, kterou především získává ve spánku. AVS přístroj bez ohledu na druh programu vždy optimalizuje funkce mozku a tělesných biorytmů. A proto dá v případě, že rezervy jsou vyčerpané, automaticky povel k odpočinku – spánku. Proto můžete usnout i při jiném než spánkovém programu.

Při sezení vás začne bolet hlava
Z devadesáti a více procent způsobuje bolest hlavy nerovnoměrné prokrvení hlavy – mozku. Není to samotná příčina, je to důsledek jiných jevů (např. strava, únavová zátěž, nedostatek tekutin, stimulanty aj.). Nicméně nerovnoměrné, nesprávné prokrvení způsobí bolest hlavy. Nezbytným (a pozitivním) důsledkem AVS stimulace je zvýšení průtoku krve mozkem. Proto může někdy AVS přístroj bolest hlavy zmírnit (nebo i odstranit), ale někdy také naopak: bolest hlavy, která je „na spadnutí“, urychlí. Týká se to většinou pouze osob, které mají s bolestmi hlavy pravidelné potíže. Při opakovaném používání AVS přístroje se prokrvení mozku zlepšuje a tím se snižuje riziko bolesti hlavy a často se také snižuje bolest samotná i její četnost. Pokud Vás při programu začne bolet hlava, tak stimulaci přerušte a začněte znovu až druhý den.

Nepříjemné pocity
Určitou část prvouživatelů mohou provázet nepříjemné pocity. Ty mohou mít mnoho příčin. Většině ,,objektivních“ příčin se lze preventivně vyhnout, někdy však existují příčiny, které neznáme. Psychofyziologické momentální naladění člověka je příliš složité na to, abychom o něm všechno věděli. Je to stejné, jako když se někdy cítíte bez zjevného důvodu ,,špatně“. Tyto nepříjemné pocity naštěstí nic závažného neznamenají a sami odezní. Doporučení pro tyto případy zní: stimulaci ukončit a přístroj použít až druhý den. Objektivní vlivy, kterých se lze vyvarovat: intenzita světelných záblesků na příliš vysoké úrovni, světelná stimulace s vynecháním zvuku, špatné prostředí: hluk, psychické ,,neútulno“ či neklid.

 

Obohacení AV stimulace

IMG_0442Příposlech hudby či učení (pokud máte model, který nepoužívá v programech hudbu)
Poslech oblíbené hudby současně s AV stimulací bývá mezi uživateli populární, protože hudba obohacuje většinou strohý zvuk přístroje. (Pokud máte AVS přístroj obsahující programy s hudbou, tak se vás to pochopitelně netýká.) Je žádoucí zvolit hudbu vhodnou k určitému programu, ovšem výběr je opět čistě individuální pocitová záležitost, pro kterou neexistují žádná univerzální pravidla. Tak se může stát, že si oblíbíte příposlech Mozarta s relaxačním programem stejně tak jako s učebním či energizujícím programem nebo použijete rockovou hudbu k relaxačnímu programu.
Připoslouchávat samozřejmě můžete i učební, motivační či mluvené nahrávky nebo vlastní motivační či učební nahrávky, které si předtím sami nahrajete – vyrobíte! Postup jak propojit AVS přístroj s hudbou najdete v návodu k použití.

Kvalitní sluchátka
K AV stimulaci můžete použít jakákoliv sluchátka, musí však být stereofonní.

Stimulace pouze zvukem (bez brýlí) nebo obráceně – pouze světlem bez použití sluchátek
Taková stimulace je samozřejmě možná. Sice ztratí původní účinnost, ale nelze paušálně říci o kolik, protože to záleží na mnoha faktorech (druh programu, model přístroje, použité brýle a další…). Obecně platí, že světelná stimulace tvoří cca 70% účinku a zvuková cca 30% účinku, protože světelná stimulace atakuje mnohem větší množství nervových vláken než zvuková.

 

Odkaz zakladatele – 7 principů

autor Jan M. Valuch (st.): průkopník a zakladatel oboru AVS technologie v Evropě 

  1. Vždy mějte na paměti, že přístroj sám o sobě je jen technologicky dokonalým výrobkem. Jen aktivní spoluúčast Vaší vůle z něj může udělat spolehlivého a nepřekonatelného ochránce Vašeho zdraví a vnitřního, duchovního rozvoje.
  2. Nezapomínejte, že AVS přístroj je trenažérem Vaší mysli a mozkové aktivity a že se proto bez soustavného vědomého tréninku velké výsledky nedostaví.
  3. Nevnucujte své dobré zkušenosti s AVS přístrojem jiným. Ti si je musejí získat sami. Nikoho jiného se nepokoušejte léčit.
  4. V průběhu sezení s přístrojem se soustřeďte na pozitivní a příjemné myšlenky. Působení přístroje Vám je pomůže zakódovat do podvědomí. Tímto způsobem získá Vaše osobnost výrazně pozitivní orientaci.
  5. Prvotním a hlavním cílem užívání AVS přístroje je dosahování stavu hlubokého uvolnění a bez této kvalifi kace nevedou cesty dále.
  6. Ovládání stavů vědomí trénavané s přístrojem (i bez něj) má tři stupně: učeň – tovaryš –
    mistr. Učněm je každý, kdo nedosáhne stupně tovaryše. Tovaryšem je ten, kdo ovládne mechanismus kontroly svého vědomí, to znamená bezpečně nacvičí tzv. relaxační reakci. Dosáhne výrazného uvolnění, kdykoli to potřebuje, s přístrojem i bez něj. K tomu potřebuje trénovat s přístrojem denně 4-7 týdnů. Mistrem je ten, kdo ke spuštění relaxační reakce přístroj již nepotřebuje. Pomocí přístroje se rychle a jistě dostává do různých běžně nedostupných stavů vědomí. K tomu potřebuje trénovat několikrát týdně po dobu 7-10 měsíců.
  7. Dejte Vaše vytrénované, uvědomělé Já do služeb všem, kterým můžete prospět.

Civilizační potíže vyřešeny

Ebook zdarma

Tištěný katalog Galaxy

Objednat zdarma

Novinky ze světa brainfitness

Sociální sítě