AVS přístroj navozuje stavy hlubokého uvolnění (meditativní stavy) a současně učí uživatele samostatně meditovat

AVS přístroj zejména usnadňuje meditaci navozením určitých změněných stavů vědomí: tím pomáhá i zkušeným, pokud jsou například unaveni. Současně je průvodcem pro začátečníky: dá Vám ochutnat, jak takové hluboké stavy vědomí mohou probíhat, ponoří Vás do nich a naučí Vás částečně, jak se k těmto stavům můžete přiblížit i vlastní vůlí. Dosáhnout vlastní vůlí hlubokých změněných stavů vědomí tak, jak to dokáže AVS přístroj, a udržet se v nich, dokáží pouze výjimečně trénovaní jedinci! (viz níže Mýty o meditaci).

AVS přístroj Vám pomůže, ať jste na jakékoliv úrovni v této oblasti.

Jaké účinky lze při používání AVS přístroje – meditačních programů očekávat?

  • Rozvoj intuitivních schopností (léčitelství, diagnostika, telepatie aj.).
  • Rozvoj pravé mozkové hemisféry (intuice, podvědomí, kreativita aj.).
  • Navození hlubokých relaxačních, resp. meditačních stavů mysli a těla (hladina alfa nebo hladina theta, resp. poměrně přesné pásmo určité frekvence).
  • Podpora pro meditování: zklidnění mysli, odstranění fyzické či psychické únavy, odstranění neodbytných myšlenek apod.
  • Navození specifických změněných stavů vědomí (OOBE – opuštění vlastního těla, též astrální cestování, vlastní diagnostika a ,,oprava“ fyzického těla aj.).
  • Jiné další mentální programování podvědomí a transformace osobnosti.
  • Možnost naučit se správně dýchat, podobně jako pod vedením zkušené osoby (umožňuje pouze model Brainmax – obsahuje speciální dýchací programy).
  • Zesílení účinku jiných mentálních cvičení, například vizualizace a autohypnózy (používání afirmací).
  • A koneckonců je to vždy vynikající hluboký odpočinek.

Co je to vlastně meditace?

Existuje mnoho teorií, co přesně je meditace. Většina se shoduje na základní myšlence, že jde o nalezení, resp. nacházení vnitřního klidu, o stav hlubokého uvolnění a zklidnění mysli i těla. Podle mnohých by přitom nemělo jít jen o pouhou relaxaci (hluboké uvolnění), ale o cílevědomou práci s lidskou myslí dosahovanou právě v tomto hlubokém stavu uvolnění.

Základním cílem meditace by mělo být dosažení určitých stavů vědomí za účelem vyčištění mysli od běžných myšlenek, nejvyšším cílem pak dosažení nirvány, osvícení.

Některé teorie a techniky meditace jsou bližší náboženskému pojetí, ze kterého vzešly (křesťanské rozjímání, buddhismus, taoismus apod.), některé jsou globálnější a čerpají z více původních zdrojů. Také existuje mnoho způsobů a technik meditace, včetně např. dynamických meditací (v pohybu).

Jak uvádí český přední znalec Vlastimil Marek: meditací může být i škrábání brambor – pokud je prováděné tak procítěně, hluboce a naplno, že povede ke zklidnění mysli.

Jakým způsobem AVS přístroj pomáhá při meditaci?

Základní, nejužitečnější a nejpoužívanější možnost:

AVS přístroj pomáhá navodit hluboké relaxační, meditační stavy a také pomáhá v tréninku těchto stavů – aby se uživatel naučil je co nejlépe navozovat sám. Každý, kdo skutečně poctivě trénoval navozování změněných stavů vědomí, hlubokou relaxaci a dosažení naprostého zklidnění mysli (v délce minut či desítek minut) ví, jak je to obtížné – je to velmi obtížné. Pro zaměstnaného, vytíženého člověka s rodinou v dnešní době o to obtížnější. Takový trénink, aby člověk začal cítit nějaké silnější účinky, totiž vyžaduje velkou pravidelnost a mnoho času – například desítky minut denně (nejlépe hodiny denně). Když jste unavení, po náročném dni, budete mít problém se vůbec uvolnit, natož intenzivně meditovat.

AVS přístroj tyto stavy hluboké relaxace navodí za vás. Přesměruje Vaši mysl, resp. frekvenci mozkových vln do hladiny alfa (8-12 Hz) nebo do hlubokého uvolnění, skutečné ,,meditační“ hladiny theta (4-7 Hz) a zde můžete setrvat delší dobu. Nenaučí vás, jak máte dál postupovat – nenaučí vás pracovat se svojí myslí, cíleně se soustředit, používat další techniky duševní práce – to už musíte sami. Ale usnadní vám vstup do hlubokých stavů vědomí, pomůže vám meditovat, když jste unavení, udělá za vás ,,černou“ práci. Vy se pak už můžete v těchto stavech věnovat sami sobě.

Při pravidelném používání vás tuto schopnost – vplouvat do hlubších, jiných sfér vědomí, částečně naučí – mozek si jí opakovaným tréninkem zapamatujete a budete totéž částečně umět i bez přístroje.

Lidé, kteří tyto věci hodně trénují se shodují v názoru, že naučit se navozovat meditační stavy jim bez AVS přístroje trvalo několik let a s AVS přístrojem se to samé dá naučit během měsíců.

Článek (Moje psychologie) ,,Meditace na baterky“ ZDE.

 

Další možnosti

AVS přístroj dále dokáže navodit specifické stavy vědomí – například zážitky OOBE (out of body experience) – zážitky opuštění vlastního těla, astrální cestování, zvyšování intuitivních schopností obecně a mnoho dalších. Takové cílené užitky ale předpokládají velkou zkušenost s AVS přístroji i dalšími technikami duševní práce. Použití AVS přístroje má největší sílu v kombinaci s dalšími technikami duševní práce. Jedná se především o vizualizaci či kontrolu dechu.

Při pravidelném a cíleném používání uživatelé často zjišťují prohloubení svých intuitivních schopností. Může se jednat o telepatii, projevy léčitelských a diagnostických schopností, lepší odhad lidí, situací, programování mysli a často pozorují různá zlepšení v životě, neboť jejich rozhodování je na základě většího používání intuice kvalitnější. Má to také logické vysvětlení. Intuitivní schopnosti sídlí primárně v pravé mozkové hemisféře, kterou používá většina lidí západního světa v menší míře (neoprávněně a k naší škodě – vlastně pravou hemisféru zanedbává). A protože AVS přístroj stimuluje k aktivitě celý mozek, tedy i pravou hemisféru, rozvíjí schopnosti pravé hemisféry (intuitivní, ale např. i kreativitu). Také při tom dochází při velmi hlubokém uvolnění do hladiny theta (4-7 Hz), ve které se ve zvýšené míře aktivuje pravá mozková hemisféra. Hladina theta tvoří přímý vstup k podvědomí. Některé naše AVS přístroje mají dokonce možnost stimulovat cíleně jen pravou hemisféru.

Reference

z osobního dopisu Janu Valuchovi, propagátorovi psychotechnologií:
Věřím ve velkou budoucnost AVS přístrojů pro lidskou mysl.!
MUDr. Stanislav Grof

V roce 1993 začal prodávat AVS přístroje (zvané tehdy počítače pro duševní zdraví) ve svém duchovním centru Mandala (Praha). Jako jeden z prvních Čechů pochopil jejich význam pro duchovní rozvoj.
Milan Calábek, léčitel, guru, zakladatel centra Mandala a University Nového věku

časopis Dotek č. 6/1998:
Výhodou psychowalkmanů je jejich využití v autoterapii či v oblasti individuálního sebeobjevování, duchovní cesty. Možná vám sebeobjevování pomocí audiovizuální stimulace může připadat směšné, podívejme se však na tuto problematiku reálněji. Chcete-li na sobě pracovat a bydlíte v paneláku, máte rodinu, či prostě nedostatek klidu a soukromí, pak právě pro vás je audiovizuální stimulace tou nejlepší cestou k sobě sama. Netvrdím, že při použití přístroje nepotřebujete klid, jsem však přesvědčen, že schopnost odpoutat se od vnějších rušivých vlivů je s přístrojem mnohem snazší…
Michal Fabián, hypnoterapeut, regrese do minulých životů

časopis Dotek č. 4/1999:
Protože jsem měla možnost psychowalkman vyzkoušet zrovna v období příprav na přijímací zkoušky, zajímaly mne především jeho možnosti využití při studiu. Výsledek mne velmi překvapil. Hlavu jsem měla najednou lehčí, zvuky, které se linuly ze sluchátek, a světelné efekty mne dokonale zbavily rušivých vlivů okolí a já se dokázala najednou lépe soustředit. Protože nejsem právě technický typ a musela jsem se s přístrojem v prvé řadě smířit, musím s podivem konstatovat, že účinek se nad mé očekávání dostavil již po několika dnech.
Pavlína Brzáková, spisovatelka, šéfredaktorka časopisu Dotek, Regenerace

Přístroj používám především pro rychlý vstup do hluboké meditace, který navodí delta stav a odezní, takže lze dále samostatně pokračovat v meditaci. K tomuto účelu se přístroj velmi osvědčil.
Martin H., Blansko

Soustředění, hlavně při meditacích, zlepšení vizualizace, v počátcích objevování mentálních rovin.
Radek Svoboda, 23 let, Černožice

Pět let jsem žil v Asii, kde jsem studoval meditace. Nyní vedu kurzy meditací a duchovních cvičení. Po hodinách jsem míval bolestivé tlaky v hlavě a v očích. Po roce používání AVS přístroje úplně vymizely – sláva!
Petr Gola, 25 let, Janovice

Další reference zde.

 

Jaký model je na meditaci nejvhodnější?

Pro meditaci vám výborně poslouží Relaxman a Laxman Basic (5 meditačních programů) a Laxman Premium (6). Vynikající možností je spojení přístroje Laxman a Sady programů ,,Meditace“. Jde o speciální balík 14ti programů vytvořených speciálně pro meditaci.
Jako alternativu používají zkušenější uživatelé pro meditaci i některé programy určené primárně na zvýšení kreativity, hluboce relaxační programy a programy na spánek. Vždy jde o to, aby program obsahoval cílovou hladinu theta nebo alfa.

 

Mýty o meditaci

Mýtus o hladině alfa

V alternativní oblasti je rozšířený mýtus o dosažení hladiny alfa, tedy navození hlubokého relaxačního, meditačního stavu (hladiny alfa) pomocí vlastní vůle během minut, či snad sekund. Ve skutečnosti se nejedná o dosažení hluboké relaxační hladiny (alfa), ale pouze o mírné uvolnění či dosažení odlišného stavu vědomí. Což je samozřejmě také velmi prospěšné, nicméně nejedná se o schopnost navodit hlubokou relaxační hladinu alfa (úroveň vědomí na úrovni cca 7-10 Hz). Tuto schopnost, tedy navodit hlubokou relaxační úroveň vlastní vůlí ovládají pouze lidé, kteří trénují takovou schopnost (často speciálními technikami) po mnoho let. Ani tito trénovaní jedinci nedosáhnou hluboké relaxace kdykoliv na počkání a už vůbec ne na libovolnou dobu. Tento fakt, resp. vyvrácení onoho mýtu, bylo nesčetněkrát prokázáno měřením EEG.

Mýtus o ,,umělých“ cestách duchovního rozvoje a o návratu k přírodě jako jediném způsobu duchovního rozvoje

Mýtus spočívá v domněnce, že AVS přístroje (a jiné technické věci) usnadňují, urychlují cestu duchovního rozvoje a meditaci, což je špatně – každý by se měl snažit jen sám. A nejsou přirozeným, přírodním způsobem pro duchovní rozvoj a meditaci – jsou nějakou ,,berličkou“, což je chybné. Tyto názory jsou však zcela nelegitimní a oportunistické, také proto tyto mýty ti největší mistři meditačních praktik nesdílí. (Tyto názory zastávají spíše pseudohledači duchovních rozměrů než skutečně aktivní lidé v této oblasti.)

K usnadnění a urychlení duchovního rozvoje dnes totiž všichni ,,hledači“ používají nejrůznější ,,berličky“ – přírodní i technické. A je to zcela logické, protože jinak to dnes ani nejde. Jediným ,,čistým“ a neurychlujícím způsobem hledání vlastní duchovnosti bez pomůcek a prostředků je vzdát se civilizace a o samotě někde v jeskyně prožít zbytek života. To je jediná přirozená, čistá, neurychlující cesta – všechno ostatní je s podporou a s používáním nejrůznějších ,,urychlovačů a berliček“. Běžně se přece pro duchovní rozměr i meditaci používají knihy, kurzy, vedení léčitelů, výklady karet a jiná věštění, reprodukovaná meditační hudba z magnetofonu a mnoho dalších věcí. Záleží jen na tom, nakolik je co ,,automaticky zavedené“ a na jaké úrovni vlastní konzervativnosti posuzoval je.

Používání AVS přístroje jako další z mnoha moderních pomůcek k dosažení meditace nebo lepšího duchovního rozvoje je tedy legitimní a v souladu s duchovním pohledem stejně jako jiné pomůcky. Vždyť kdo z těch, kteří vyznávají pouze tzv. duchovní (přírodní, alternativní) život odsoudilo a nepoužívá další výdobytky moderní doby jako je bydlení v domech, propiska, automobil, telefon, internet, pojištění, návštěvu lékaře či zubaře atd.? Všichni využívají berliček.
Proto také české a světové osobnosti v duchovních ,,vědách“ AVS přístroje respektují, akceptují, doporučují nebo přímo používají.

Kdo skutečně poctivě medituje – ať už s AVS přístrojem či bez něj, tak ví dobře, nakolik mu přístroj pomáhá například meditovat častěji, v obtížnějších podmínkách, i za stavů únavy apod.. Ale to podstatné na duchovním vývoji za uživatele AVS přístroj neudělá – jestli někdo chce zlepšovat své duchovní já, tak na to je vždycky jen sám.

Za pozornost také stojí, že na vývoji některých programů pro naše AVS přístroje se podílí skuteční světoví mistři a znalci meditace a různých technik duševní práce (například světový konstruktér Ray Wolfe, který ovládá několik druhů jógy a tvořil programy pro Brainmax). V Asii, kde jsou různé techniky duševní práce přijímány jako běžná a nikoli alternativní záležitost, mají také AVS přístroje zelenou: v současnosti se v Asii prodává hned po USA nejvíce AVS přístrojů na světě.