Stres

AVS přístroj je nejúčinnějším nástrojem pro odstranění stresu, momentálního i chronického, preventivně i akutně.

Přes 70% obyvatel vyspělého světa trpí podle WHO (Světové zdravotnické organizace) stresem. Dlouhodobý, chronický stres vede podle psychologů bezpečně k depresi a rozvíjí mnoho dalších onemocnění, včetně čistě ,,somatických“ nemocí. P

řitom stres nelze vymýtit, neboť mechanismus stresu je přirozenou součástí nás samých, stres nelze léčit. Jediným řešením stresu je dostatečná relaxace (opravdu dostatečná) a tu dokáže AVS přístroj zařídit.

Odstranění stresu dosahuje navozením hluboké relaxace, tedy příslušného stavu vědomí, ve které probíhá hluboká relaxace (nejčastěji hladina alfa či theta).
Informace k řešení stresu naleznete tedy i v sekci Relaxace.

Jaké účinky lze při používání AVS přístroje proti stresu očekávat?

Okamžité účinky – po použití jediného programu proti stresu nebo relaxačního programu

 • poskytne okamžitou úlevu od stresu, odstraní stres
 • zruší stresovou smyčku a bloky stresu, úzkosti a negativních pocitů
 • navodí vnitřní klid mysli, vyrovnanost, nadhled
 • uvolní kosterní svalstvo
 • sníží vyšší krevní tlak
 • zvýší hladiny většiny endorfinů a serotoninu v těle
 • zmírní fyziologickou bolest (zuby, svaly, hlava, bolest páteře)

 

Účinky při pravidelném a opakovaném používání

 • zvýšení trvalé odolnosti vůči stresu
 • snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění
 • urychlují a usnadňují léčbu nemocí, především psychosomatických a stresem podmíněných
 • odstranění úzkostných, panických, neurotických a depresivních duševní stavů, napětí, neklidu,
 • úprava potíží s krevním tlakem
 • zvýšení imunity
 • významně pomáhá při léčbě těchto nemocí: cukrovka, poruchy krevního tlaku, astma, vyrážky, alergie, ekzémy, záněty, hypertenzní poruchy, kardiovaskulární onemocnění, rakovina
 • úleva, pomoc u zažívacích potíží (křeče tlustého střeva, zácpa, průjem, hemeroidy, vředy, žaludeční nevolnosti)
 • významná pomoc při léčbě dalších, tzv. stresem podmíněných nemocí

Co je to vlastně stres?

Stres je výkyv z psychosomatické rovnováhy (homeostázy) směrem k napětí.

Jediným řešením stresu je kompenzovat ho opačnou reakcí, tedy dostatečnou relaxací – dosažení opětovné psychosomatické rovnováhy – směrem k uvolnění.

Představte si rovnováhu jako horizontální linku. A stres jako křivku směřující od linky nahoru. Jediným prostředkem k vyřešení stresu je opětné dosažení rovnováhy příslušně silnou relaxací. Dosažení opětovné rovnováhy je o to těžší, že vznik stresové reakce trvá sekundy, ale návrat zpět do stavu rovnováhy trvá minuty. Čili na jedno chvilkové vyvolání napětí by měl člověk několik minut relaxovat.

Psychosomatická rovnováha je nezbytnou podmínkou zdraví. Při dodržení psychosomatické rovnováhy by člověk vůbec neonemocněl (vyjma nemocí s genetickými předpoklady apod.) a dožíval by se v průměru sta let.

Dosahovat psychosomatické rovnováhy se intuitivně snaží všichni savci – člověk v dnešní industrializované společnosti tíhne například k pobytu v přírodě, kde existují smyslové stimuly pro dosahování psychosomatické rovnováhy.

Například u šimpanzů bylo pozorováno, že chodí kilometry daleko jen proto, aby spatřili odlesky slunce na hladině nebo poslouchali zvuk tekoucí vody: tedy rytmickou světelnou nebo zvukovou stimulaci, která způsobuje uvolnění.

Stresová reakce

Stresová reakce se u člověka vyvinula před desítkami tisíc let jako přirozený obranný mechanismus pro život v tehdejších ,,ohrožujících“ podmínkách. Stresová reakce způsobí u člověka během sekund připravenost k fyzické akci: boji nebo útěku. Při stresové reakci se celý organismus vlastně ,,vybudí“ k napětí. Spustí se produkce určitých hormonů (např. adrenalin, kortizol), zhorší se průchodnost periferních nervů, zvýší se krevní tlak a prokrvení hladkého svalstva, odkrví se část mozku, resp. mozek doslova vypne některé své části, např. dlouhodobou paměť. Jde o komplexní reakci celého organismu.

Tato reakce slouží k přípravě organismu na fyzicky náročný výkon: buď útěk nebo boj. Při následném boji nebo útěku se tento zdroj stresu vyčerpá: hormony stresu se odplaví, tělo i mysl se opět po výkonu vrátí do stavu psychosomatické rovnováhy.

V dnešním světě ale zažíváme denně stres a nemůžeme jej nijak vyčerpat, vybít, kompenzovat.

Nemůžeme začít bojovat se šéfem, partnerkou, řidiči nebo se vybít po každé stresové reakci kilometrovým během. Stres není kompenzován příslušnou relaxací a tím se během stresových reakcí a další hodiny poté, čili téměř trvale, projevují jeho negativní důsledky na zdraví.

Stresová smyčka

Když vás něco rozčílí (způsobí stres), např. hádka s někým, agresivní řidič apod., budete si poté takovou situaci v hlavě přehrávat. Zamyslete se vědomě nad tímto procesem: může ve vaší mysli probíhat i desítky minut, hodiny, dokonce dny! Celou tuto dobu udržujete v sobě stres! A to šlo jen o jednu banální situaci. Představte si, když někdo řeší vážné životní potíže – žije téměř neustále ve stresu.

Neexistuje rozdělení na stres psychický a tělesný. Rozdílné jsou jen tzv. stresory, tj. vlivy, které stres způsobují. Ale stres sám o sobě se vždy projevuje komplexně v celém organismu: na psychické i tělesné úrovni.

Největší mýtus: ,,mě se stres netýká“

Podle odborných asociací (WHO – Světová zdravotnická organizace, Asociace psychosomatické medicíny aj.) trpí ve vyspělých zemích stresem minimálně 75% dospělých. Přičemž účinnou, resp. dostatečnou relaxaci provádí jen naprostý zlomek lidí (jednotky procent).

Stresorů, tedy zdrojů stresu je v dnešním industrializovaném světě opravdu mnoho. Kromě negativních prožitků z lidských vztahů, smyslových stresorů (např. téměř trvalý hluk), nároků kladených společností na sociální role patří mezi významné stresory například i informační šum/chaos, tedy neschopnost zpracovat množství informací, které denně člověk přijme.

Jak stres (napětí) poznáte?

Krátkodobé příznaky jsou například: nesoustředěnost, pocení, častá tréma, napětí mysli a svalů, neschopnost se rozhodovat, negativní nálady, úzkostné myšlenky a obavy, výbuchy vzteku, rychlá únava, výpadky paměti, zkratkovité jednání.

Vážnější příznaky a chronický stres se projevuje například takto: smutek, nechuť k životu, neschopnost koncentrace a zhoršená schopnost učení, snížené sebevědomí, horší kvalita spánku, problémy se zažíváním, bolesti hlavy a svalů, zad, únavovost, neschopnost ,,vypnout“, vznik nebo zesílení stresem podmíněných poruch, což jsou především alergie, ekzémy, astma, časté angíny, chřipky aj.

Co všechno stres ovlivňuje

V organismu neexistuje nic, co by stres neovlivňoval. Ovlivňuje psychiku, myšlení (například snižuje momentální hodnoty IQ a EQ), nervovou, hormonální, imunitní soustavu – stres ovlivňuje naprosto vše.

Stres nikdy sám o sobě nezpůsobí žádnou nemoc, nicméně se může podílet na většině známých nemocí a jeho podíl nemusí být malý. Může být spolupodílníkem i spouštěčem, i trvalým generátorem většiny známých onemocnění, zpomaluje jakékoliv léčení.
Velmi citelný je vliv stresu na imunitu. Při trvalém nebo krátkodobě silném stresu dojde velmi brzy ke snížení imunity, což se většinou projeví častějšími respiračními onemocněními (chřipky, angíny).

Existují tzv. psychosomatická onemocnění, kde stres jako psychosomatická nerovnováha hraje logicky zásadnější roli než u jiných nemocí, ale nemusí jít vůbec o striktní rozdělení – silná míra stresu je často konečným spouštěčem například infarktu myokardu, a to není psychosomatické onemocnění. Z psychosomatických onemocnění je stres vážným spolupodílníkem například u alergií, žaludečních vředů, kolitidy, esenciální hypertenze, migrén, průduškových astma, ekzémů, některých případů obezity, diabetu mellitu (cukrovka), poruchy funkce štítné žlázy, anorexie, bulimie. Nicméně dnes se výrazné psychosomatické vlivy předpokládají i u vzniku některých nádorových chorob, u ischemické choroby srdeční a hypertenzní choroby. Dlouho trvající stres ústí nezřídka v depresi nebo únavový syndrom.

Čím je stres nepříjemný nebo nebezpečný

 • Malé, nenápadné dávky stresu se ,,sčítají“.
 • Řešení stresu, tedy účinnou relaxaci, si nelze nahromadit do zásoby: žít v psychosomatické rovnováze je nutné trvale.
 • Nelze ho vymýtit, nelze ho léčit (je součástí nás samých).
 • Je všude ve vyspělém světě, stresorům se nelze prakticky vyhnout.
 • Protože se týká všeho v organismu, tak se jím bohužel medicína, která je vždy specializovaná, až na výjimky nijak zvlášť nezabývá (a příliš vám s jeho řešením tedy nepomůže).
 • Často se mylně řeší až následky stresu, tedy stresem vzniklá onemocnění a symptomy, ale skutečná příčina – stres – zůstává při řešení stranou.

Co popisují uživatelé u programů proti stresu?

Uživatelé stavy hluboké relaxace navozené AVS přístrojem – psychowalkmanem, popisují nejčastěji těmito pocity: odplynutí stresových a úzkostných myšlenek, obav, zvýšení optimismu, sebevědomí a sebedůvěry, psychický nadhled, pocity blaha, vyrovnanosti, radosti, štěstí, vyšší koncentrace, zvýšení kreativity a schopnosti lépe řešit situace a rozhodovat se, uvolněnost mysli a svalů, zlepšení dýchání, vymizení bolestí zad, svalů, a mnoha dalšími pocity. Pusťte se do používání AVS přístroje a toto se pro vás stane realitou!

Na měřitelné objektivní úrovni dochází při hluboké relaxaci AVS přístrojem k zastavení, odstranění stresu. Dochází ke zvýšení imunity. Bylo prokázáno, že na úrovni frekvence mozkových vln 10 Hz nemůže vůbec vzniknout nové onemocnění a současné onemocnění se nerozvíjí. Zlepšení uživatel vždy pocítí v oblasti psychiky i somatiky (těla).

Výsledky relaxace AVS přístroje jsou skutečně impozantní – viz následující tabulka: jedno z četných měření efektů AVS relaxace.

Klinický obraz změn po použití AVS přístroje
Pozitivní změny na organismus jsou výrazné a komplexní. Klinický obraz změn po prvním a jediném třicetiminutovém použití AVS přístroje (model Brainwave Synchronizer) při cílové hladině vědomí 10Hz (Hertz za sekundu) – střední alfa
Fyziologický nálezPředPo použitíRozdíl v %
Elektrická aktivita mozku nabuzení kortexu20,1 Hz10,2 Hzpokles 100%
Srdeční tep74,6 t/m67,8 t/mpokles 9%
Krevní tlak112/68108/66pokles 4%
Stupeň okysličení arteriální krveobjektivně v normě+17%nárůst 17%
Neurohormonální nález
1. Melatoninobjektivně v normě-8%pokles 8%
2. Beta Endorfin+23%nárůst 23%
3. Serotonin+23%nárůst 23%
4. Norepinefrin+13%nárůst 13%
Psychologický nález
1. Test IQ – Wechsler verbal score102,0 bodů108,0 bodůnárůst 6%
2. Stav úzkosti (STAI)36,3 bodů24,3 bodůpokles 23%
3. Test psychických rezerv (CRI)177,3 bodů190,0 bodůnárůst 7%

Průměrné hodnoty ze skupiny 100 osob (53 žen a 47 mužů ve věku 21-56 let) bez jakéhokoli klinického patologického nálezu. Zdroj: WAAT (World association for AVS technology). Původní pramen: Neurotechnology Research Corp./Harvard University, USA, Shealy Institute + Mindworks International, Miami, USA, 1993 – 1995.

Reference

AVS přístroje mají nejen uvolňující efekt při vzniku stresu, nýbrž vhodně programují náš nervový systém tak, že vznikají dobré podmínky pro jeho budoucí zvládání, a tedy i pro prevenci.

Doc. PhDr. Jiří Kulka, CSc., psycholog, Brno

AVS přístroje znám a používám už dlouhou dobu a pro řešení stresu jsou vynikající metodou: rychlé účinky, řešení podstaty, praktické použití. Mohu je každému zájemci z řad samostatných uživatelů i terapeutů vřele doporučit. AVS technologie patří k předním biomedicínským metodám budoucnosti.
MUDr. Oldřich Štembera, protistresová ordinace, Plzeň

AVS přístroj používám u pacientů s psychosomatickými poruchami, zejména u obtíží podmíněných anxiózní, fobickou nebo panickou poruchou, ale také jako alternativní léčbu u migrény, bronchiálního astmatu apod., kde stres hraje velkou roli. Naprostá většina klientů je s aplikací AVS velmi spokojena, většinou neočekávaně překvapena. Celkově mohu hodnotit metodu AVS jako velmi přínosnou pro mou terapeutickou praxi.
MUDr. Petr Kufner, Plzeň

Měla jsem kvůli stresu problémy s usínáním, během noci jsem se budila a nemohla jsem usnout. Po používání už problémy s usínáním a nočním probouzením už nemám. V daňovém období jsem AVS přístroj používala večer nebo po probuzení ráno a celkově jsem se zklidnila a uvolnila, nepostihla mne žádná chřipka ani bolesti krční páteře, jako jiné roky v tomto období psychického vypětí. Za největší plus považuji u přístroje odstranění vnitřního napětí, stresu, celkové zklidnění, zlepšení paměti a ,,pružnosti“ mozku.
Ing. Alena Rubešová, Lipník nad Bečvou, 54 let, OSVČ (daně, účetnictví, mzdy)

Mě i mojí manželce pomáhá AVS přístroj v odpočinku po práci nebo i v přípravě na práci. Oba totiž pracujeme ve službách, tedy v přímém kontaktu se zákazníky, a to je často velmi psychicky náročné. Denně jsem v kontaktu se stovkami zákazníků a věřte, že domů pak přicházím s tikem v obličeji a pak přijde na pomoc AVS přístroj a opravdu pomůže! V poměrně krátkém čase člověka zbaví stresu a pročistí mysl.
Jiří Kaipr, Železná Ruda, 57 let, strojník lanové dráhy

Další reference zde.

Jaký AVS přístroj je na odstranění stresu nejvhodnější?

Především ty modely, které obsahují nejvíce relaxačních programů: Laxman Basic (13 programů), Laxman Premium (13). Nicméně programy relaxační patří k základním účinkům, proto je obsahují všechny naše AVS přístroje. Některé přístroje (Laxman) mají i specializované programy proti stresu. Je možné využít i programů na spaní, somatických programů (Esprit) nebo meditačních programů. Pro řešení stresu stačí i kratší programy (10-15 minut), pokud se používají pravidelně. Pro řešení chronického, nahromaděného stresu nebo pro osoby, které jsou trvale pod velkým stresem, se doporučují delší programy (20-30 minut), alespoň 3-4x týdně do doby, než se jejich stav zlepší.

Kliknutím na přístroj budete přesměrováni do eshopu, kde najdete bohaté informace včetně seznamu programů (Programová knihovna).

Únava

Předností AVS přístroje je odstranit i těžkou únavu okamžitě.

AVS přístroj uvádí hlubokým uvolněním organismus do tzv. energeticky kladného stavu, kdy organismus energii získává. Při tomto procesu v těle i mysli probíhá mnoho prospěšných dějů, ústících ve zvýšenou sekreci pozitivních hormonů, které přímo odstraňují únavu. Ve stavech uvolnění, které navozuje AVS přístroj, probíhá zejména hluboká a komplexní regenerace – vlastně oprava tělesné schránky, i na buněčné úrovni a získávání energetických rezerv.

AVS přístroj má potenciál zbavit Vás velmi rychle i těžké únavy, ať už pochází z čehokoliv.

Odstraňuje únavu způsobenou primárně psychickými faktory (stres, náročná duševní práce) či fyzickými faktory (sport, nemoc). Používá se též pro léčbu chronického únavového syndromu a syndromu vyhoření (klikněte pro více informací). AVS přístroje se používají k regeneraci, odstranění únavy i ve vrcholovém sportu, například u maratonských běžců zrychlují regeneraci o 20-30%.

Jaké účinky můžete od AVS přístroje očekávat?

 • Dodává energii a zvyšuje energetické rezervy.
 • Účinně odbourává běžný i chronický stres.
 • Uvolňuje svalstvo, urychluje vymizení kyseliny mléčné.
 • Uvolňuje mysl, odstraňuje napětí, podrážděnost, neurózy, úzkosti, špatné psychické pocity, zvyšuje sebevědomí.
 • Zlepšuje spánek.
 • A další účinky spojené s hlubokou relaxací.

Jak vlastně vzniká únava?

Fyzická únava vzniká po vyšším tělesném výkonu nebo po monotónní déletrvající práci nebo přirozeně v odpoledních hodinách kvůli postupnému vyčerpávání energie organismu. Fyzická únava se dostavuje rychleji než psychická a snáze se odbourává. Nejčastěji se projevuje únavou kosterního svalstva.

Psychická, duševní únava má pomalejší nástup a hůře se odbourává. Projevuje se nejčastěji jako ztráta koncentrace a zvýšení podrážděnosti (klidu mysli).

Energii nutnou k výkonu těla i mysli získáváme štěpením tzv. ústrojových látek. Při potřebném odpočinku dochází ke znovu slučování těchto látek (resintéze). Únava tedy zmizí po adekvátním odpočinku potřebném k resintéze ústrojových látek. Proces resintézy zpomaluje přítomnost kyseliny mléčné ve svalech.

Jak AVS přístroj řeší uvedené potíže?

Běžnou únavu, chronický únavový syndrom i syndrom vyhoření dokáže AVS přístroj řešit velmi dobře: patří k absolutně nejefektivnějším nástrojům pro odstranění zmíněných potíží. Především proto, že působí přímo na příčinu problému, nikoli na jeho symptomy. Hluboká AVS relaxace dokáže uvolnit svalstvo, odstranit psychickou únavu (bloky stresu, úzkostných myšlenek), odstranit podrážděnost, zlepšit spánek, zvýšit energetické rezervy a při pravidelném používání citelně zvýšit imunitu.

Reference

Do našeho psychiatrického centra přicházejí především přepracovaní lidé, kteří v důsledku příliš hektického způsobu života zcela vyčerpali své energetické rezervy. Pacientů, u nichž se začíná projevovat stresové selhání, v posledních letech dramaticky přibylo. Trpí poruchami pozornosti a koncentrace, nespavostí, chronickým vyčerpáním a únavou, ale i žlučníkovými obtížemi a poruchami imunity. Léčíme je akupunkturou, hypnózou, vitamíny a také AVS přístroji, které v tomto fungují velmi dobře. Už při první aplikaci pocítí účinek zhruba dvě třetiny mých pacientů s chronickým vyčerpáním.
Prim. MUDr. Jan Cimický, CSc., psychiatr

Léčil jsem mnoho podnikatelů, manažerů, ale i mladých studentů, jejichž zdravotní problémy se daly často shrnout pod globální pojem: nedostatek energie, únavový syndrom. Vždy šlo o výrazné snížení rezervy sil. Výrazné subjektivní zlepšení stavu pociťují klienti po 1-5 sezeních (sezení 1-2x týdně). Růst energetických sil se projevil ústupem zdravotních a psychických obtíží (bolesti páteře, hlavy, vyčerpanost, únava, obavy, snížené sebevědomí a schopnost učení aj.)
MUDr. Jaromír Edl, psychiatr, první český lékař používající AVS přístroje v praxi

Pomáhá i při fyzické únavě – bolest nohou apod.
M. Trpišovský, 18 let, Praha 6

Dle potřeby 2-3x týdně po vypjatých dnech lze pomocí AVS přístroje velmi rychle a účinně relaxovat a regenerovat, čímž se člověk zbaví nahromaděného stresu. Doporučuji!!!
Miloslav Kocián, Veřovice, okr. Nový Jičín, 48 let, OSVČ

Používám AVS přístroj kdykoli, kdy se cítím unavená. Za 15 minut se cítím odpočatá a plná sil. O víkendu mám více času a používám delší relaxační program. Manžel je pilotem v ČSA a používá programy na energii častěji než já. Jeho nejoblíbenější je program Mentální sauna, používá ho, když ho čeká nějaká náročná aktivita, kterou musí podstoupit (přezkoušení v letadle nebo na letovém simulátoru).
Ekaterina Millerová, Bratronice, zdravotní laborantka

Další reference zde.

Jaký AVS přístroj je na odstranění únavy nejvhodnější?

Použít můžete spolehlivě všechny modely. Přednost můžete dát těm, které mají největší počet relaxačních programů, což jsou například Laxman Basic (13) a Laxman Premium (13). Programy doporučujeme zejména relaxační (nebo somatické). Při menší únavě, například během dne, je vhodné použít i energizační programy. Naprosto vynikající je pro tento účel Sada programů Energie (dodatečné programy k Laxmanu).

Kliknutím na přístroj budete přesměrováni do eshopu, kde najdete bohaté informace včetně seznamu programů (Programová knihovna).

Energie

Energetické programy AVS přístroje stimulují mozek a tělo k vyšším výkonům.

AVS přístroj tak funguje jako stimulanty (káva, energetické nápoje, alkohol), ovšem zdravěji – bez zátěže chemickou cestou, bez vedlejších účinků, navíc s potenciálem hlubokou relaxací energii dočerpat.

Optimalizují mozek tak, že ten aktivuje přirozené energetické rezervy organismu. Účinky AVS přístroje – psychowalkmanu jsou přitom přesvědčivě silnější než jakékoliv známé stimulanty: káva, čaj či energetické nápoje. Vynikající je použití energizačních programů například odpoledne, jakmile se dostaví menší únava – to nic nenahradí!

Jaké účinky lze při používání energetických programů očekávat?

 • ,,dobíjejí“ energii
 • osvěžují podobně jako relaxační programy
 • spolehlivě nahrazují a předčí klasické stimulanty jako jsou káva, energetické nápoje, alkohol
 • aktivují přirozené energetické rezervy organismu
 • nabuzují, nastartují ospalou a nekoncentrovanou mysl i tělo

AVS přístroj – psychowalkman dodá energii a to dvojím způsobem, přičemž se oba dva způsoby prolínají.

První způsob

AVS přístroj poskytuje hlubokou relaxaci nebo kvalitní spánek, a v těchto stavech tělo energii, tzv. energetické rezervy vytváří (především ve spánku). Používá se pro to druh energizačních programů, kdy v první fázi dojde k relaxaci a teprve potom ke zvýšení energie. Také to lze řešit relaxačními nebo spánkovými programy.

Druhý způsob

AVS přístroj dokáže lépe využít energii, kterou organismus má v danou chvíli k dispozici. Lépe využívá energetických rezerv. Proč jsme po ránu často malátní a trvá nám nějakou dobu, než mysl a tělo začne pracovat naplno? Energii máme, ale tělo a mysl není dosud připravené, nastartované k výkonu. Dobře to vyřeší sport po ránu nebo káva – nebo AVS přístroj – psychowalkman.

Vybuzením organismu na vyšší úrovně vědomí (vyšší frekvence mozkových vln) nastartuje AVS přístroj organismus okamžitě k akci. Úroveň vědomí i fyzických biorytmů, které se pohybují v nižších frekvencích, dostane ,,do chodu“ právě zvýšení frekvence. Je to o to jednodušší, že energii vybudit, nastartovat (vyšší frekvence mozkových vln) je daleko snažší, než dosáhnout opaku – uvolnění (nižší frekvence mozkových vln).

Obdobné je zvýšení, dodání energie přes den. Přes den automaticky energie kolísá: téměř jakákoliv běžná činnost vyčerpává energii organismu (pohyb, přemýšlení, hodně vyčerpává stres). Navíc dochází k tomu, že mozek a biorytmy se postupně běžného dne rozlaďují: např. vzrůstá rozkmit mezi hemisférami mozku, což se také projeví na úbytku energie. AVS přístroj (programy na energii) změnou frekvence mozkových vln a jejich sladěním dokáže:

 • využít a zapojit do činnosti i energetické rezervy organismu, které jinak zůstávají nevyužité
 • vyrovnat nerovnováhy, vyladit energetické rezervy k vyššímu výkonu

Co uživatelé cítí při programech na dodání energie?

Je to opravdu jednoduché: vzroste energie. Používání energizačních programů má ale jedno omezení, které je vhodné znát: zvyšovat energii energetickými programy nelze donekonečna. Pokud už organismus nemá dostatek vlastních zdrojů, zásob, tzv. energetických rezerv, tak vám ani AVS přístroj – nemůže pomoci. V tom případě musíte sáhnout po relaxačních nebo spánkových programech a energii doplnit, načerpat tímto způsobem:

Okamžik, kdy už nestačí energizační programy, poznáte sami lehce – při energizačním programu budete usínat nebo dokonce usnete, a budete po něm spíše rozespalí než nastartovaní. V takovém případě použijte relaxační program. A nemusíte se bát, že by z vás AVS přístroj energii nějak vyčerpal na minimum. Tělo má své kontrolní mechanismy, proto když bude energie docházet, vynutí si tělo například spánek.

Reference

AVS přístroje používám v běžném denním provozu – osm pacientů na jeden přístroj denně. Pacienti si proceduru velice chválí, spokojenost je na obou stranách.
L. Svobodová, vrchní sestra, MUDr. Zdeněk Kopal, primář, Lázně Libverda

Spustím relaxační program a za půl hodiny cítím, jak pomalu upadám do polospánku. Tělo relaxuje a organismus nabírá novou, tolik potřebnou energii. Tak se přirozeným způsobem zbavuje stresu, ale také různých jedů. Stejným způsobem se někteří pacienti léčí z fóbií, vysokého krevního tlaku, migrén, prostě malých velkých nemocí, které nám každodenně komplikují život.
Doc. MUDr. Vladimír Kříž, místopředseda České fyziatrické společnosti

Léčil jsem mnoho podnikatelů, manažerů, ale i mladých studentů, jejichž zdravotní problémy se daly často shrnout pod globální pojem: nedostatek energie, únavový syndrom. Vždy šlo o výrazné snížení rezervy sil. Výrazné subjektivní zlepšení stavu pociťují klienti po 1-5 sezeních (sezení 1-2x týdně). Růst energetických sil se projevil ústupem zdravotních a psychických obtíží (bolesti páteře, hlavy, vyčerpanost, únava, obavy, snížené sebevědomí a schopnost učení aj.)
MUDr. Jaromír Edl, psychiatr

Použitím relaxačních programů si navozuji stav pro velký celodenní výkon pro následující den – jak fyzický, tak psychický.
Svatava Šmudlová, Zlín

Pokud použiju energizační program v poledne, získám energii až do večera.
ing. Lenka Staňková, 28 let, Pardubice

Používám AVS přístroj kdykoli, kdy se cítím unavená. Za 15 minut se cítím odpočatá a plná sil. O víkendu mám více času a používám delší relaxační program. Manžel je pilotem v ČSA a používá programy na energii častěji než já. Jeho nejoblíbenější je program Mentální sauna (model Esprit), používá ho, když ho čeká nějaká náročná aktivita, kterou musí podstoupit (přezkoušení v letadle nebo na letovém simulátoru).
Ekaterina Millerová, Bratronice, zdravotní laborantka

Další reference zde.

Jaký model je na zvýšení energie nejvhodnější?

Využít můžete všechny modely, protože energizační programy jsou jednoduché a bývají standardní výbavou všech (kvalitních) AVS přístrojů. Modely Laxman Basic, Laxman Premium, Relaxman, Esprit mají například 6-7 programů na energii. Vynikající energizační programy má Relaxman a Laxman. Naprosto nejdokonalejší a nepřekonatelné je spojení přístroje Laxman a Sady programů Energie pro každý den!
Používání energetických programů je opravdu jednoduché: při poklesu energie přes den stačí krátký program (5-15 minut) a jste znovu ,,ve hře“ – koncentrovaní, nabití energií. A použití po ránu je pro některé lidi doslova nenahraditelné! Proto se AVS programy na energii používají většinou po ránu nebo přes den.

Kliknutím na přístroj budete přesměrováni do eshopu, kde najdete bohaté informace včetně seznamu programů (Programová knihovna).

Rady na závěr

 

 1. AVS přístroj si můžete také zdarma vyzkoušet (kontakty zde) nebo v Půjčovně půjčit domů (za poplatek). Vše potřebné najdete v návodu k použití, případně se můžete po zakoupení přístroje inspirovat na straně Rady pro začátek. Doporučujeme Vám i pro učení začít relaxačními programy, protože uvolněná mysl je základem ke kvalitnímu učení i dlouhodobé duševní výkonnosti.
 2. A nezapomeňte, že se s námi můžete vždy kvůli správnému používání poradit – osobně nebo přes poradnu Lékař Galaxy!