Nejčastější dotazy

V experimentální praxi, armádě a speciální medicíně, především v USA, zhruba od roku 1975 (prvními uživateli byly kosmonauté a piloti americké armády). Široká veřejnost je používá od roku 1986, kdy byla vyrobena první komerční tovární série přístrojů. V České republice se první AVS přístroje a tedy i první uživatelé objevili nárazově po roce 1990 a trvale potom od roku 1995, kdy zahájila činnost společnost Galaxy. Ročně se v Česku prodá průměrně tisíce kusů (ve výjimečně úspěšných letech desetitisíce), ve světě se ročně prodá několik set kusů (občas výjimečně milióny kusů).

Mekkou AVS technologie je stále USA (a Kanada), kde sídlí nejvíce renomovaných výrobců. V poslední době se vyrábí hojně také v Belgii, Německu, Jižní Koreji nebo v Číně (Hong Kong), kde mají svojí výrobu i někteří američtí výrobci.

Záleží zejména na tom, v jakých oblastech je posuzujete (relaxace, spánek, odstranění deprese?). Nicméně obecně lze říct, že čím dražší model, tím vyšší účinnost. Souvisí to zejména s použitím určitých technologií (například jednobarevná versus celobarevná světelné stimulace) a potom s kvalitou programů. Všechny potřebné informace najdete v eshopu nebo v prodejnách Galaxy.

Rozšíření každého nového výrobku nebo technologie nějakou dobu trvá a záleží na mnoha okolnostech. Zatímco vy jste se o AVS přístroji dozvěděl třeba nyní, další desetitisíce Čechů jej běžně používají už třeba 20 let. Jen pro zajímavost, jak dlouho trvalo některým technologiím, než vstoupily od prvního veřejného použití ve všeobecnou známost, resp. používání: internet – 20 let, televize – 40 let, mobilní telefon – 20 let.
Rozšiřování AVS přístrojů má navíc proti jiným spotřebním výrobkům několik nevýhod, především tyto dvě: působí v oblasti zdraví, kde je silná konkurence ve zvyklostech využívat farmakologii a státní zdravotní systém a používání probíhá na rozdíl od známých spotřebních výrobků většinou v soukromí, často v ,,intimních“ souvislostech (nějaký zdravotní problém). Proto se odborníci domnívají, že rozšiřování AVS technologie bude mnohem pomalejší než u jiných spotřebních technologií.
Nicméně většina odborníků vůbec nepochybuje o tom, že AVS přístroje (nebo následné biomedicínské technologie pro duševní kondici) se jednou stanou běžnou výbavou domácností, podobně jako dnes televize nebo lednice.

U nás se obávat nemusíte: Galaxy dodává pouze ověřené a zcela bezpečné AVS přístroje, o čemž mluví také dvacetiletá existence firmy a zkušenost z prodeje v několika zemích Evropy. Nutné je ovšem také dbát Zdravotního upozornění. Obecně ani u nekvalitních AVS přístrojů (mimo produkci Galaxy) zásadně nehrozí žádné riziko – AVS technologie je jako nefarmaková tréninková metoda velmi bezpečná.

Aby Vám AVS přístroj poskytl proklamované účinky, které jsou opravdu mimořádné, a účinky se dostavily co nejrychleji, doporučujeme dodržovat důsledně návod k použití! Mezi jeho základy patří například použít prvních několik sezení pouze relaxační programy.
Pro dobrou účinnost obecně platí dále tři základní pravidla:

  • Důležitější než délka programu (,,sezení“) je pravidelnost používání.
  • Každé další sezení umocňuje předchozí: čím delší používání, tím větší momentální účinnost.
  • V čím větší „nerovnováze“ organismus je, tím silnější zaznamenáte účinek – samozřejmě jde zejména o subjektivní pocit (objektivně se posuzuje jinak).

Výjimkou je začátek používání (,,prvouživatel“), kdy asi 20% osob trvá 1-5 sezení, než mozek stimulaci přivykne.

Podle Vašich potřeb: při náročných obdobích nebo pro intenzivní léčbu vážného onemocnění například vícekrát denně. Na druhou stranu budete mít určitě ,,pozitivní“ období, kdy si několik týdnů na AVS přístroj ani nevzpomenete. Užívání více než 2-3 hodiny denně není nebezpečné, ale může způsobit mírnou ospalost (zvlášť při relaxačních, spánkových programech). Optimální používání pro udržení velmi vysoké psychické kondice je 3-5x týdně. Většina uživatelů získá po krátké době velmi dobrý cit pro frekvenci používání. Zejména proto, že účinky a vliv přístroje na kondici sami ihned cítíte.

U některých aplikací nastávají účinky okamžitě už v průběhu programu nebo hned po jeho skončení, tedy během minut, například u programů na zvýšení koncentrace, odstranění únavy, stresu, zlepšení nálady apod. Některé účinky vyžadují opakované používání, spíše v rámci týdnů než dnů: například zvýšení psychické odolnosti, odstranění dlouholetých poruch spánku apod. Většinou to logicky vyplývá z dané potřeby nebo zdravotního problému. V sekci Účinky je u většiny účinků uvedeno, kdy jej máte očekávat. Některé účinky uživatel aktuálně v dané chvíli nemůže cítit vůbec (např. zvýšení imunity). Obecně platí, že většina uživatelů je rychlostí účinků spíše příjemně překvapena. Více na toto téma také na stránce Garance účinnosti. 

Významný rozdíl existuje v programech. (Pomíjíme komerční rozdíly, které si umí každý posoudit sám, jako je cena, design, komfort užívání, vybavení, doplňky, schopnost ovládání). Rozdíl v kvalitě programů je zásadní: programy jsou ,,srdcem“ AVS přístroje, ty rozhodují nejvíce o účinku, za ty zákazník zejména platí hodnotu. Obecně i neznačkové přístroje fungují (viz první dotaz: účinnost AVS technologie). Programy však nejsou tak kvalitní – důkladné, cílené. S neznačkovým přístrojem budete déle hledat konkrétní program k danému účelu (vlastním zkoušením), nebo takový program přesně pro vás není, neposkytne vám účinek tak rychle a hluboce (kvalitně) nebo tak příjemně jako značkový přístroj. Také většinou neobsahuje sofistikovanější programy, omezuje se na obecnou relaxaci, případně učení a spánek. Neznačkový přístroj poznáte zejména podle programů: menšího počtu programů (obecně do třiceti programů) a podle toho, nakolik konkrétně a obsáhle jsou programy popsány. Pokud u programu najdete jako popis stručnou větu ,,Tento program je určený k relaxaci“ (někdy ani to ne), nejedná se nejspíše o příliš kvalitní přístroj.

Nepůsobí, to není možné. Každý člověk je individualita, každý přijímá zrakové a zvukové podněty jinak rychle, každý je v jiné momentální kondici a rozpoložení, každý člověk má jiný zdravotní stav. Proto nemůže působit stejný AVS přístroj či program na každého zcela shodně. Rozdíl je:

  • v subjektivní líbivosti: bez ohledu na účinnost se někomu líbí spíše programy s hudbou, avšak jiné programy a za jiných okolností zase bez hudby, jen se stimulačními zvuky, někdo (zejména starší lidé) si zvykají 1-5 sezení na intenzivní smyslovou stimulaci apod.
  • v rychlosti: existují rychlejší a pomalejší ,,respondenti“ – jde o rychlost ,,vtažení (přeladění) mozkových vln“. Rozdíly v rychlosti účinku u jednotlivých osob jsou však zanedbatelné, díky obecně vysoké účinnosti této metody. V praxi to vypadá tak, že rychlý respondent dosáhne účinku například do 15 minut a pomalý respondent stejného účinku do 20 minut.

Z obou důvodů (subjektivní pocity i objektivní rychlost účinku) obsahují značkové AVS přístroje více podobných programů, aby si uživatel vyzkoušel postupně několik z nich a zjistil, který mu individuálně a momentálně pomáhá nejlépe.

AVS technologie je (v oblasti ovlivňování zdravotního stavu) jedna z nejbezpečnějších metod vůbec. Nemá žádné vedlejší účinky a nemůže na ní vzniknout závislost (závislosti se naopak AVS přístrojem dají léčit). Během padesáti let klinického výzkumu a používání v klinické i samouživatelské praxi nebylo nikdy zjištěno žádné poškození funkční či organické povahy nebo vznik závislosti. Pochopitelně ale existují osoby, které AVS přístroj mohou používat jen se svolením lékaře a také mohou nastat drobné nepříjemné pocity v souvislosti s používáním (které odezní) – více ve Zdravotním upozornění.

Účinnost AVS (audiovizuálně stimulační) technologie není záležitostí víry, nějakého filozofického přesvědčení nebo placebo efektu. Účinnost AVS technologie je založena na vědeckých důkazech, podložených obecně několika tisíci klinickými studiemi od roku 1926 do současnosti. Jedná se zejména o zákonitosti z oblasti fyziky a základních principů funkce mozku (přenos elektrických signálů a tzv. ,,efekt napodobení frekvence“ -„frequency following response“), které jsou shodné a neměnné (podobně jako gravitace) pro každého savce. AVS stimulaci prostě ,,podlehnete“, ať svojí vůlí chcete či nikoliv.

Na vývoji AVS technologie se mimo několika desítek týmů a stovek vědců individuálně podíleli i dva nositelé Nobelových cen, NASA a Pentagon (viz též Historie AVS technologie). Jediné v čem se liší účinnost u jednotlivých lidí je rychlost reakce na světelně zvukové podněty AVS přístroje (viz další dotaz).

Více k této otázce též na straně Garance účinnosti a Vědecké výzkumy.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Zkuste naší Poradnu lékař – dosavadní odpovědi nebo se nás zeptejte na: lekar@galaxy.cz.
Napsali o AVS přístrojích Galaxy