SAD se vyskytuje ve větším či menším rozsahu u globální dospělé populace (s výjimkou ras trvale žijících v tropech) jako většinou přechodná psychoneurotická porucha různé zdravotní závažnosti. V České republice se podle hrubých odhadů týká více jak čtvrt miliónu osob. Projevuje se přetrvávající změnou nálady – celkovým zhoršením, pro něž neexistuje jiné zjevné vysvětlení a důvod. U citlivějších nebo stresovaných osob často přerůstá v těžkou melancholii, zhoršenou schopnost soustředění, ve ztrátu temperamentu a životní energie a vyvolává nutkání k sebevraždě, kterou končí život asi dvou procent postižených.
Příčinou této poruchy je reakce na dlouhodobější nedostatek denního slunečního svitu (a v malé míře i přirozeného slunečního tepla). SAD se zpravidla objeví ve dvou případech či jejich kombinaci:
1) tehdy, když je nedostatek slunečního svitu vyvolán konkrétními zhoršenými atmosférickými podmínkami v průběhu jednotlivých ročních období a
2) když je dotyčná osoba nucena měnit denní chod svých biologických hodin – cirkadiánních rytmů, např. prací v noci nebo opakovaným překonáváním časových pásem při cestování letadlem.
Tuto poruchu iniciuje svazek 10000 neuronů zvaný superchiasmický nukleus (SCN), který přiléhá k mozkovému centru neurohormonálního ovládání nálad a psychických stavů (kortikothalamickému komplexu) a kterému rovněž předává informaci o tom, zda je „venku“ světlo nebo tma, a v jaké kvalitě.

Nejznámější terapií pro SAD je fototerapie nebo lumaterapie – léčba světlem, což je i náležitostí AVS přístroje. Stroboskopické záblesky i barva stimulačních světel přimějí superchiasmický nukleus k tomu, že analitickým centrům mozku předává správnou informaci, a sice, že je „venku“ nádherné slunečné počasí plné letní pohody. Tak AVS přístroj zvýší produkci potřebných hormonů, které stabilizují náladu a dodávají životní elán.

Článek o SAD ,,Máte špatnou náladu?“ ZDE

Jaký model je pro relaxaci nejvhodnější?

K terapii SAD jsou ideální programy s cílovou frekvencí alfa–beta, což jsou mírně relaxační programy, programy na energii a řada dalších. Důležitější než přesná frekvence je světelná stimulace jako taková a nejúčinnější je pro tento účel bílé nebo žluté světlo nebo celobarevná stimulace (modely iBrain, Relaxman, Laxman Basic, Laxman Premium, případně Galaxy s bílou barvou diod světel). Zcela nejvýhodnější je Laxman, všechny verze: Laxman Basic a Laxman Premium, protože díky funkci ,,Cyklování“ umí upravit blikající světlo na plné (neblikající) světlo – tím je účinek ještě silnější a rychlejší (používá se též pro řešení depresí). Laxman Premium obsahuje navíc i speicální program Říše klidu.
U osob, které AVS přístroj používají trvale, nemůže k vzniku SAD vůbec dojít. Počáteční stadium SAD lze bezpečně vyléčit aplikací 8–12 sezení v průběhu dvou až tří týdnů (minimálně 20 minutové programy). Pokročilé stádium vyžaduje používání min. 3-4x týdně po dobu měsíce až tří.