AVS PŘÍSTROJE, postaru psychowalkmany.

Další výrobky pro psychickou kondici, zdraví a rozvoj.

Roztroušená skleroza

Roztroušená skleroza (též RS, skleroza multiplex) je chronické autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu. Je ovlivněna schopnost nervových buněk spolu vzájemně komunikovat. Svým způsobem jde i o zánětlivé onemocnění, souvisí blízce s rizikovými faktory prostředí, zejména se stresem, a s imunitou jako celkem. Příčina této nemoci není stále známa. Projevuje se nejčastěji ve věku 20-40 let a její působení je většinou nezvratné. Dále viz Wikipedia.

 

Jak AVS přístroj pomáhá

1/ AVS technologie (přístroj) atakuje velké množství nervových buněk, tím optimalizuje jejich činnost a činnost CNS a zpomaluje tak rozpad myelinových pochev.

Princip převzatý konkrétně z definice Neurotechnologické federace (1992): AVS přístroj vysílaným pulsním světlem a zvukem (na určité frekvenci) stimuluje mozek: poskytuje cílené nervové vzruchy, které se přenáší nejprve přes nervy zraku a sluchu, postupně do celého mozku. Stimulací na určité frekvenci způsobí naladění mozkových vln na požadovanou úroveň (,,efekt přeladění frekvence“ objevil Grey Walter 1930-1955) a dále, bez ohledu na druh programu, vyvolává vyšší okysličení mozku, stimuluje růst nových dendridů, nervových spojení a zlepšuje nefunkční nervová spojení nebo poškození. Velmi znatelné je zlepšení například u poškozených tkání mozku (po havárii, mozkové příhodě apod.), kdy lze pomocí AVS přístroje obnovit poškozené nervové spoje v řádech jednotek, někdy i desítek procent.

Toto působení na zpomalení rozpadu myelinových pochev, resp. na zlepšení komunikace v rámci CNS je velmi plošné a stimulaci nelze nijak blíž zacílit. Nicméně je pro mozek intenzivní. Plošnost lze přirovnat na fyzické úrovni k intenzivní fyzické práci či sportování: aniž byste obecným tréninkem dokázali zvýšit prokrvení v určité části těla (cíl), dosáhnete cíle tak, že se zvýší prokrvení obecně.

2/ Zlepšuje imunitní systém, zejména aktivací přirozeného zvýšení důležitých hormonálních látek: Účinky/Imunita. Je bezpečně dokázáno, že roztroušena skleroza souvisí do velké míry s celkovou imunitou (jedná se o autoimunitní onemocnění). Neexistují zatím křížové porovnávací studie ve smyslu Zvýšení imunity AVS přístrojem versus úspěšná léčba roztroušené sklerozy. Nicméně podle všech základních vědeckých znalostí toto spojení existuje a je významné.

3/ Zmírnění či odstranění stresu, únavy, dodání většího psychického komfortu. I kdyby předchozí dva body nebyly příliš úspěšné, tento třetí bod je úspěšný vždy. Klienti jsou vděčni i za mnohem menší zlepšení psychického komfortu a AVS přístroj dokáže radikálně zlepšit celkový psychický stav: klienti mají víc energie i psychické radosti, mnohem méně stresu, únavy, negativních myšlenek, rozpoložení. S tím máme osobní zkušenost v Galaxy.

Vědeckých studií v oblasti AVS technologie na léčbu roztroušené sklerozy není zatím mnoho, nicméně  AVS přístroje se s úspěchem používají na několika pracovištích už od devadesátých let.

 

Jaké lze čekat výsledky

AVS přístroj zpomalí progresi onemocnění, zejména v první fázi, předcházení nových atak (v pozdějších fázích). Zejména zvyšuje tzv. psychický komfort při onemocnění, tj. zlepšuje náladu, odstraňuje stres spojený s onemocněním, únavu, bolesti.

Dlouhodobě, v rámci měsíců, zaznamenali klienti Galaxy (samouživatelé) jen malý pokrok v ústupu nemoci. Přesto nelze tuto informaci považovat za zcela závaznou, z několika důvodů: 1/ uživatelé neměli možnost nějak přesně porovnávat a měřit výsledky, 2/ nemoc se stále stupňuje, takže i zpomalení lze považovat za úspěch, 3/ ve hře je hodně dalších vstupů – změny léčiv, postupu aj., 4/ ta zpětná vazba je většinou z prvních měsíců používání, a to může být ještě krátká doba na projevy účinnosti, 5/ není známo, jak uživatelé přesně dodrželi rady k používání, zejména intenzitu.
Během prvních týdnů, někdy téměř okamžitě, byli velmi spokojeni (až překvapeni) se zvýšením psychického komfortu – zlepšení spánku, odstranění stresu, únavovosti, negativních psychických nálad, pocitů aj. Působení AVS přístroje popisovali jako rychlé, razantní a nadmíru silné/úspěšné.

 

Používání AVS přístroje pro roztroušenou sklerozu

Užívání musí být intenzivní a zahájeno co nejdříve při prvních příznacích / diagnoze, aby mělo co nejvyšší účinek (důvod: viz odborný popis RS). Namísto minimální předepsané dávky zde platí používat AVS přístroj tak často, jak to čas a další okolnosti klientovi dovolí – maximálně však 2-3 hodiny denně. Nejvhodnější jsou programy na relaxaci, kreativitu, energii, spánek, ale vzhledem k plošnému působení není výběr programu to zásadní. V praxi se osvědčilo vybírat si programy praktické pro život, které zrovna klient potřebuje. Model Laxman Premium, nejlepší AVS přístroj na světě, obsahuje i speciální program pro roztroušenou sklerozu: Růst dendritů.

Vstup na hlavní nabídku AVS přístrojů:

tlačítko-eshop2

 

Případné kontraindikace: s většinou léků (nejčastější: interferon beta 1-b, interferon beta 1-a, glatiramer acetát a natalizumab) se snáší AVS stimulace dobře, nejlépe se snáší s kortikosteroidy. Pozor musí klienti věnovat v případě nastalé ataky nemoci, v tomto období nemusí být vhodné AVS přístroj používat a je nutné se poradit s lékařem. Ani v případě ataky a souběžného používání přístroje nebyl dosud zaznamenán případ negativního zdravotního vedlejšího účinku, nicméně AVS přístroj může průběh ataky modifikovat, což není žádoucí.

 


Civilizační potíže vyřešeny

Ebook zdarma

Tištěný katalog Galaxy

Objednat zdarma

Novinky ze světa brainfitness

Sociální sítě