Roztroušená skleroza (též RS, skleroza multiplex) je chronické autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu. Je ovlivněna schopnost nervových buněk spolu vzájemně komunikovat. Svým způsobem jde i o zánětlivé onemocnění, souvisí blízce s rizikovými faktory prostředí, zejména se stresem, a s imunitou jako celkem. Příčina této nemoci není stále známa. Projevuje se nejčastěji ve věku 20-40 let a její působení je většinou nezvratné. Dále viz Wikipedia.

Jak AVS přístroj pomáhá

  1. AVS technologie (přístroj) atakuje velké množství nervových buněk, tím optimalizuje jejich činnost a činnost CNS a zpomaluje tak rozpad myelinových pochev. Princip převzatý konkrétně z definice Neurotechnologické federace (1992): AVS přístroj vysílaným pulsním světlem a zvukem (na určité frekvenci) stimuluje mozek: poskytuje cílené nervové vzruchy, které se přenáší nejprve přes nervy zraku a sluchu, postupně do celého mozku. Stimulací na určité frekvenci způsobí naladění mozkových vln na požadovanou úroveň (,,efekt přeladění frekvence“ objevil Grey Walter 1930-1955) a dále, bez ohledu na druh programu, vyvolává vyšší okysličení mozku, stimuluje růst nových dendridů, nervových spojení a zlepšuje nefunkční nervová spojení nebo poškození. Velmi znatelné je zlepšení například u poškozených tkání mozku (po havárii, mozkové příhodě apod.), kdy lze pomocí AVS přístroje obnovit poškozené nervové spoje v řádech jednotek, někdy i desítek procent. Toto působení na zpomalení rozpadu myelinových pochev, resp. na zlepšení komunikace v rámci CNS je velmi plošné a stimulaci nelze nijak blíž zacílit. Nicméně je pro mozek intenzivní. Plošnost lze přirovnat na fyzické úrovni k intenzivní fyzické práci či sportování: aniž byste obecným tréninkem dokázali zvýšit prokrvení v určité části těla (cíl), dosáhnete cíle tak, že se zvýší prokrvení obecně.
  2. Zlepšuje imunitní systém, zejména aktivací přirozeného zvýšení důležitých hormonálních látek: Imunita. Je bezpečně dokázáno, že roztroušena skleroza souvisí do velké míry s celkovou imunitou (jedná se o autoimunitní onemocnění). Neexistují zatím křížové porovnávací studie ve smyslu Zvýšení imunity AVS přístrojem versus úspěšná léčba roztroušené sklerozy. Nicméně podle všech základních vědeckých znalostí toto spojení existuje a je významné.
  3. Zmírnění či odstranění stresu, únavy, dodání většího psychického komfortu. I kdyby předchozí dva body nebyly příliš úspěšné, tento třetí bod je úspěšný vždy. Klienti jsou vděčni i za mnohem menší zlepšení psychického komfortu a AVS přístroj dokáže radikálně zlepšit celkový psychický stav: klienti mají víc energie i psychické radosti, mnohem méně stresu, únavy, negativních myšlenek, rozpoložení. S tím máme osobní zkušenost v Galaxy.

Vědecké studie: AVS přístroje se s úspěchem používají na světových pracovištích už od devadesátých let.

Ucelený odborný popis poskytovaný zájemcům ke stažení roztroužená skleroza.

Jaké lze čekat výsledky

AVS přístroj zpomalí progresi onemocnění, zejména v první fázi, předcházení nových atak (v pozdějších fázích). Zejména zvyšuje tzv. psychický komfort při onemocnění, tj. zlepšuje náladu, odstraňuje stres spojený s onemocněním, únavu, bolesti.

Dlouhodobě, v rámci měsíců, zaznamenali klienti Galaxy (samouživatelé) jen malý pokrok v ústupu nemoci. Přesto nelze tuto informaci považovat za zcela závaznou, z několika důvodů: 1/ uživatelé neměli možnost nějak přesně porovnávat a měřit výsledky, 2/ nemoc se stále stupňuje, takže i zpomalení lze považovat za úspěch, 3/ ve hře je hodně dalších vstupů – změny léčiv, postupu aj., 4/ ta zpětná vazba je většinou z prvních měsíců používání, a to může být ještě krátká doba na projevy účinnosti, 5/ není známo, jak uživatelé přesně dodrželi rady k používání, zejména intenzitu.
Během prvních týdnů, někdy téměř okamžitě, byli velmi spokojeni (až překvapeni) se zvýšením psychického komfortu – zlepšení spánku, odstranění stresu, únavovosti, negativních psychických nálad, pocitů aj. Působení AVS přístroje popisovali jako rychlé, razantní a nadmíru silné/úspěšné.

Používání AVS přístroje pro roztroušenou sklerozu

Užívání musí být intenzivní a zahájeno co nejdříve při prvních příznacích / diagnoze, aby mělo co nejvyšší účinek (důvod: viz odborný popis RS). Namísto minimální předepsané dávky zde platí používat AVS přístroj tak často, jak to čas a další okolnosti klientovi dovolí – maximálně však 2-3 hodiny denně. Nejvhodnější jsou programy na relaxaci, kreativitu, energii, spánek, ale vzhledem k plošnému působení není výběr programu to zásadní. V praxi se osvědčilo vybírat si programy praktické pro život, které zrovna klient potřebuje. Model Laxman Premium, nejlepší AVS přístroj na světě, obsahuje i speciální program pro roztroušenou sklerozu: Růst dendritů.

Případné kontraindikace

S většinou léků (nejčastější: interferon beta 1-b, interferon beta 1-a, glatiramer acetát a natalizumab) se snáší AVS stimulace dobře, nejlépe se snáší s kortikosteroidy. Pozor musí klienti věnovat v případě nastalé ataky nemoci, v tomto období nemusí být vhodné AVS přístroj používat a je nutné se poradit s lékařem. Ani v případě ataky a souběžného používání přístroje nebyl dosud zaznamenán případ negativního zdravotního vedlejšího účinku, nicméně AVS přístroj může průběh ataky modifikovat, což není žádoucí.