Základní principy a výhody AVS přístroje pro učení najdete na stránce: Učení a koncentrace.

Úvod

Tento článek berte jako doplnění, kdy se zaměřím speciálně na učení cizích jazyků a také vyvrátím jeden mýtus ohledně učení jazyků – a tím začnu. Mýtus spočívá v představě, že si nasadím psychowalkman, kde je nahraný cizí jazyk a budu jazyk z přístroje poslouchat – samozřejmě včetně puštěných brýlí – světelné stimulace. A tím se naučím cizí jazyk, a to ještě rychleji než běžným způsobem, protože jej poslouchám v podvědomém stavu. Tak takto se ještě nikdo cizí jazyk nenaučil a ani vy se ho takto nenaučíte. Ano, poslech učiva v určitém ,,vyladěném“ stavu vědomí funguje, protože mozek přijímá informace rychleji. Ale to je jen jedna část pravdy.
Druhá je taková, že cizí jazyk je pro mozek poměrně komplexní disciplína a pokud nebudete kromě poslechu ještě číst, mluvit a tvořit si určitou logickou strukturu jazyka, tak Vám podvědomý poslech moc nepomůže. Více se toho ještě dotknu v pasáži ,,podvědomý poslech“.

Možnosti učení cizího jazyka
Klasické učení můžete téměř vždy propojit s AVS přístrojem, i v případě, že na lekce chodíte k lektorovi nebo do školy. Ještě hlouběji můžete využít AVS přístroj, pokud se učíte doma jako samouk. Vezměte klasickou učebnici a postupujte s AVS přístrojem podle následujících rad.

Koncentrace před učením

Na zvýšení koncentrace stačí většinou i kratší programy, kolem 5-10 minut. Odstraní zbytečné rušivé myšlenky a naladí mozek do pěkného bdělého stavu, kdy může dychtivě přijmout nové informace. Pro zaměstnaného, vytíženého dospělého člověka, který přijde unavený domů z práce a chce se učit – k nezaplacení! Často psychowalkman změní nechuť k učení na chuť nebo alespoň neutrální stav – a to může být větší výhra než dokonalá koncentrace! Zlepšení koncentrace před učením doporučuji vždy, i pro mladé, učením trénované studenty.

Pozor na to, když budete hodně unavení, což cítíte samozřejmě už před programem. Také to poznáte dodatečně tak, že po relaxačním programu budete mít chuť jít si spíš lehnout než se učit. A po programu na koncentraci budete soustředěnější, ale pořád poněkud v napětí. V takovém případě je lepší učení odložit, protože efekt z učení by byl o dost menší.

Programy na koncentraci se dají také použít na odstranění trémy před nějakým vystoupením. Vhodné je použít je při větších dávkách studia třeba každou hodinu. Při učení jazyka ale intenzivní učení delší než 1 hodinu (u dospělých) nedoporučuji, protože mozek toho nestihne více zpracovat! Nezapomeňte, že učení je proces, kdy mozek musí nové informace přijmout, zpracovat – to znamená poukládat k již známým pojmům, zařadit do souvislostí, toto naučené ukotvit obecně a pak ještě, obzvláště u jazyků, ukotvit praxí, tj. používáním.

Použití AVS přístroje během učení

Během ,,klasického“ učení z učebnice si nasadíte sluchátka i brýle a budete normálně používat AVS přístroj, který Vás udrží v určitém ideálním stavu vědomí. Tato forma je ale spíše okrajová, protože vyžaduje určitý cvik (podobně jako meditace) a potřebujete k tomu brýle s otvory. Samozřejmě, můžete vynechat brýle a použít jen sluchátka. Ale vzhledem k tomu, že zvuk tvoří jen třetinu účinku a je k tomu potřeba určitý cvik, aby vás zvuky přístroje nerušily, tak to není moc využívaný způsob, ani zvlášť účinný.

Podvědomý poslech

A jsme u toho – jak a kdy tento postup, zvaný superlearning, použít? Ideální je stav, kdy se nějakou pasáž (například lekci) naučíte ,,klasicky“ tak, že použijete všechny smysly – rozumíte tomu, opakovali jste si nahlas, napsali jste nějaký text, poslechli si ji… A pak ji poslouchejte formou superlearningu, tedy nasaďte si AVS přístroj (brýle i sluchátka), vyberte superlearningový program (cílová frekvence 7-10 Hz) a poslouchejte to, co jste se učili. Můžete i opakovaně, třeba 20x, žádná horní hranice neexistuje. Tento způsob má pro Vás největší význam. Samozřejmě, můžete to i prokombinovat, například že s ,,klasickým“ učením skončíte v polovině, pak použijete psychowalkman – superlearning, pak učení dokončíte, znovu použijete podvědomý poslech… To už záleží na čase, na vašem citu a zkušenosti. Koneckonců český expert na učení jazyků Libor Činka doporučuje použít podvědomý poslech naučeného (tedy i bez AVS přístroje) kdykoliv, třeba i u televize, v autě, při žehlení…

Hypnagogické učení

Kromě podvědomého superlearningového poslechu/učení, existuje ještě hypnagogické učení, kdy se AVS přístroj vysílá frekvence ještě nižší (4-7 Hz). Pro učení jazyků to ale není příliš využitelná forma, protože v této frekvenci mozek přijímá spíše nekriticky a jiným způsobem – jde o určité programování mysli. Ale můžete to pro rozptýlení také zkusit.

Kotvení

No a když jste se tak krásně naučili, tak je potřeba informace ukotvit! Mozku trvá 1 až 2 dny, než se informace přiřadí do správných šuplátek. Proces kotvení informací probíhá v mozku přesně takhle – přijaté informace si mozek ukládá do správných přihrádek! Když během té doby zrání nezhltíte mozek mnoha dalšími informacemi, tak zrání proběhne kvalitněji – zůstane vám toho prostě v hlavě z předchozího učení více. Procesu lze pomoci i spánkem – vhodné je učit se před spaním, kdy už mozek ničím dalším nezahltíte a navíc právě ve spánku toto zrání a třídění informací nastává. A samozřejmě vám v tom pomůže i AVS přístroj, který zrání urychluje. Slouží k tomu speciální programy na ukotvení učiva.

Magická edice světových jazyků

K učení pro samouky existuje mnoho učebnic – a rozdíly v kvalitě, tedy v účinnosti naučení, jsou značné. Jestli mohu doporučit, vyberte si takovou, která obsahuje málo slovíček, co nejméně gramatiky, a naopak hodně souvislých textů, a hlavně poslechové CD. Bez poslechu a vlastního mluvení se totiž nikdy nenaučíte jazyk používat! Magickou edici jazyků (angličtinu nebo němčinu) mohu doporučit, protože je to stále nejdokonalejší učební komplet pro samouky. S autorem Liborem Činkou jsme chtěli Magickou angličtinu BASIC stáhnout z prodeje (Galaxy ji prodává už 16 let!), protože Libor Činka neustále vylepšuje podrobnosti postupů a považuje ji za zastaralou. Jenže ona je tak dokonalá, že pořád funguje skvěle – a pořád se prodává.

AVS přístroje vhodné k učení

Záleží samozřejmě i na vaší peněžence, jaké další programy využijete a podobně, takže doporučení bude jen stručné. Motivaci k tomu se už konečně naučit jazyk máte a AVS přístroj vám ji pomůže udržovat. AVS přístroj si můžete vybrat téměř jakýkoliv – i základní nebo bazarové přístroje mají většinou programy na koncentraci a superlearning. Samozřejmě, čím lepší model, tím více možností. Dobrý model střední třídy je Esprit (kolem 10 programů na učení), a nejlepší je Laxman Premium (také kolem 8 programů na učení).

Můj tip

Poradím Vám absolutně nejúčinnější postup. Většinou naráží na bariéru, že je nezvyklý a lidem se do něj nechce. Jeho účinnost je ale nepřekonatelná! Naučte se nejdříve nějakou pasáž, například lekci. Vhodnější je dokonce postupovat po menší části než jedna lekce. A tuto pasáž si namluvte vlastním hlasem – třeba na mobil. Pořiďte si prostě svojí nahrávku. Nikoliv jen tupě přečíst, nadiktovat do mobilu. Mluvte, hrajte si s tím, nahrajte si to, co vás zajímá, co si chcete zapamatovat. Můžete jen cizí jazyk, nebo spojení češtiny a cizího jazyka, jak vám to přijde dobré – co vy opravdu chcete. A nejlépe nějaký krátký příběh nebo alespoň dialog, nebo věty, než samotná slovíčka. A tuto nahrávku si pusťte se superlearningovým programem. Jednou dvakrát jen poslech, a pak u nahrávky s puštěným přístrojem vyslovujte, říkejte si text nahrávky, i cizí jazyk, nahlas! Tento způsob zahrnuje spoustu výhod, zmíním je některé: lépe si kotvíte učení tím, že kriticky rozhodujete, co budete říkat, částečně se rovnou snažíte pamatovat, aniž si to uvědomujete, a při mluvení se aktivují centra řeči v mozku (teprve při mluvení!), informace slyšené od nás samotných si pamatujeme daleko lépe.

Efektivitou tohoto způsobu budete překvapeni!

Na závěr cenná rada pro zapamatování

Každý si pamatuje mnohem lépe (10x, 20x, 30x…) informace, 1) které jsou pro něj nějak zajímavé nebo zábavné a 2) ke kterým má již v hlavě hodně informací – čím více, tím lépe. Pro učení jazyků je tedy nejsnadnější vybrat si učebnici nebo témata v ní, o která se skutečně zajímáte a o kterých víte co nejvíce v rodném jazyce.

Pomoc

Učím se stále, celý život něco, většinou to souvisí s mojí prací. Teď momentálně mám zábavnější učební aktivitu – opakuji si francouzštinu ze základní školy, protože pojedu na dovolenou do Francie. A učení bez AVS přístroje už si nedokážu vůbec představit.

Když budete chtít ohledně učení poradit, napište mi: valuch@galaxy.cz.

Jan Valuch

prezident WAAT
mentální kouč a terapeut