,,Jsem přesvědčen, že právě tyto přístroje, které mohou lidé snadno používat, posunou do budoucnosti hranice aktivní
prevence psychické kondice. Používám je od roku 1997.“

,,Žijeme ve světě, jehož nároky neustále stoupají. Člověk, biologický druh, který se na Zemi vyskytuje bez zásadnější inovace 30 až 50 tisíc let, stále častěji selhává, není totiž schopen nadprahovému stresu a zátěži vzdorovat. Pouhým dodáváním, byť kvalitních a účinných léků, jen obvykle léčíme symptom – organismus je z toho víceméně vyňat a nemusí se příliš starat sám. Proto návrat k aktivním biologickým metodám a jejich rozšíření a modernizování jsou jednou z přínosných a také úspěšných cest.

Mezi metody, které posunují výše úroveň aktivní zdravotní kondice, patří i metoda audiovizuální stimulace – AVS. Jsem přesvědčen, že právě metoda AVS, kterou mohou lidé snadno využívat, posune do budoucnosti hranice aktivní psychické kondice.“

„S relaxačními audiovizuálně stimulačními přístroji jsme se prvně bezprostředně setkali na sklonku osmdesátých let, když jeden kolega žijící v USA takový přístroj přivezl a předvedl. Je celkem přirozené, že exaktní vzdělání evropského směru je spíše podezřívavé a nedůvěřivé, ke všem „zázračným“ přístrojům, které dokážou zasáhnout do lidské psychiky, ale možnost ověřit si účinek na vlastní kůži byla velmi lákavá. Tím více, že se v tuto chvíli nabízela jedinečná a objektivní možnost – jedna z našich rehabilitačních pracovnic trpěla toho dne velice krutou bolestí zubů a nezabírala žádná analgetika. Napadlo nás, aby si přístroj vyzkoušela – a protože už byla bolestí všelijak zmučena, vítala každou příležitost a naději, že se bolesti zbaví. Přes veškerou opatrnost a podezřívavost jsme museli na základě výpovědi rehabilitační pracovnice přiznat, že subjektivní bolest ustoupila. To nás samozřejmě inspirovalo a velice rádi bychom se tímto přístrojem zabývali dál tak, aby se podařilo opravdu seriózně stanovit, v čem, kdy a jak může v naší práci pomoci. Problém byl v tu dobu jediný – valutová nedostupnost, přestože přístroj nebyl příliš drahý… Uvítali jsme proto, že v tomto hledání dalších cest můžeme nyní pokračovat a využít dostupné, nikterak náročné přístroje a zkoumat především jejich využití dostupné při nadprahovém stresu. Více jak 90% našich ambulantních pacientů totiž má problémy s koncentrací, únavou, pozorností, spánkem a podobně. Snažíme se je postupně opět harmonizovat, dobít „jejich baterie“.

Ve své praxi používáte AVS přístroj. Jak jej hodnotíte a v čem vám při léčení pomáhá?
Do našeho psychiatrického centra přicházejí především přepracovaní lidé, kteří v důsledku příliš hektického života zcela vyčerpali své energetické rezervy. Pacientů, u nichž se začíná projevovat stresové selhání, v posledních letech obrovsky přibylo. Trpí poruchami pozornosti a koncentrace, nespavostí, chronickým vyčerpáním a únavou, ale i žlučníkovými obtížemi a poruchami imunity. Také aplikujeme metodu AVS. K uvolnění a relaxaci funguje AVS přístroj velmi dobře zhruba u dvou třetin mých pacientů s chronickým vyčerpáním a u poloviny pacientů se závislostí na drogách a alkoholu. Nedoporučil bych ho snad jen lidem s epilepsií, protože u nich může blikající světlo spustit záchvat. Optimální by ovšem bylo používat relaxační programy preventivně, než k vyčerpání vůbec dojde