AVS PŘÍSTROJE, postaru psychowalkmany.

Další výrobky pro psychickou kondici, zdraví a rozvoj.

Lékaři

MUDr. Peter Žigo

Rostoucí množství experimentálních údajů i praktických léčebných zkušeností dokazuje, že metoda audiovizuální stimulace je jedním z účinných terapeutických postupů u mnoha jedinců trpících lehkou mozkovou dysfunkcí. Po použití audiovizuální stimulace bylo pozorované zvýšení IQ skóre, schopnosti číst, paměťové schopnosti, rychlosti v matematických úlohách. Žáci byli také méně úzkostliví, méně závislí, lépe byli schopni ovládat vztek, zlepšila se jejich schopnost koncentrace a zvýšil se zájem o učení. Stimulace nemá závažné nežádoucí účinky. Je cenově poměrně nenáročná, účinky se projeví za krátkou dobu a přetrvávají dlouho po jejím ukončení.

 

Doc. MUDr. Mária Szántová, PhD., interna, fakultná nemocnica Kramáre, Bratislava

„AVS prístroj umožní rýchlejšie dosiahnuť intenzívnu relaxáciu, zbaviť sa celodenného stresu, napätia, zvýšiť aktivitu imunitného systému, rýchlejšie učenie, umožňuje zbavenie sa negatívnych emócií – smútku, depresie. Táto moderná technológia spája najnovšie vedecké poznatky z oblasti psychológie za účelom dosiahnutia harmonizácie narušenej rovnováhy človeka, vyčerpaného každodenným stresom z práce, rodiny, okolia a spoločnosti.“

 

Pro lékaře, zdravotní profesionály:

V případě zájmu o spolupráci (vývoj, testování, používání AVS přístrojů ve zdravotnické praxi) nás kontaktujte zde: info@galaxy.cz. Děkujeme.

 

Prim. MUDr. Jan Cimický, CSc.

AVS přístroje_psychowalkman_Galaxy_MUDr. Jan Cimicky,,Jsem přesvědčen, že právě tyto přístroje, které mohou lidé snadno používat, posunou do budoucnosti hranice aktivní prevence psychické kondice. Používám je od roku 1997.“ „S relaxačními audiovizuálně stimulačními přístroji jsme se prvně bezprostředně setkali na sklonku osmdesátých let, když…

 

Vladimír Masopust

Fyzioterapeut, odborný rehabilitační pracovník. Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů, Fakultní Nemocnice Praha Motol Metodu audiovizuální stimulace (s přístrojem Voyager XL) jsem na našem pracovišti používal u pacientů od roku 1997 až do mého odchodu do penze do roku 2012. Podle mých…

 

MUDr. Dana Schafferová, neurologická ambulance

schafferova_AVS_pristrojeNa EEG jsou během používání stimulačního přístroje Orion prokazovány žádoucí změny v aktivitě mozku ve smyslu zkvalitnění koncentrace a relaxace.
Zlepšení pozornosti bylo nalezeno u zdravých osob i u jedinců s potížemi v této oblasti. Audiovizuální přístroj Orion byl testován ve Středisku komplexní terapie ve spolupráci s neurologickou ambulancí v Ml. Boleslavi, bylo použito měření EEG. Bylo zjištěno, že přístroj je zvláště vhodný pro klienty, kteří jsou hůře přístupní tradičnímu nácviku relaxace, nebo nejsou schopni z časových důvodů navodit relaxační stav při pracovní přestávce.

 

MUDr. Miroslav Pekárek

Určitá část obyvatelstva, a to samozřejmě nejen v naší republice, ale na celém světě, je stále více psychicky zatěžována malými, ale častěji se opakujícími stresy. Přitom jediným ,,lékem“ je psychické i tělesné uvolnění, relaxace. Při soustavném zanedbávání kvalitní relaxace se nemůžeme divit, že se množí další civilizační choroby, například Chronický únavový syndrom (CFS). AVS přístroje, relaxační přístroje jsou proto vítanou pomůckou – stačí si jen pohodlně sednout, nasadit sluchátka a brýle, nastavit vhodný program a uvolnit se alespoň na 20-30 minut. Dnes se většina těchto přístrojků vyrábí v USA a je na špičkové úrovni. Již za týden pocítíte účinky. Jeden přístroj používáme s úspěchem i v našem středisku.“

 

Doc. PhDr. Jiří Kulka, CSc.

Kulka_psychowalkmanAVS přístroje, relaxační přístroje mají nejen uvolňující efekt při vzniku stresu, nýbrž vhodně programují náš nervový systém tak, že vznikají dobré podmínky pro jeho budoucí zvládání, a tedy i pro prevenci.

 

MUDr. Petr Kufner

MUDR KufnerPřístroj používám u pacientů s psychickými a psychosomatickými poruchami, zejména u obtíží podmíněných anxiózní, fobickou nebo panickou poruchou
a u obsedantně-kompulzívní poruchy, ale také jako alternativní léčbu u migrény, bronchiálního asthmatu, apod. Naprostá většina klientů je s aplikací AVS velmi spokojena, většinou neočekávaně překvapena. Takovým klientům pak doporučuji zakoupení přístroje. Pouze u několika klientů jsem se setkal
s nedůvěrou vůči přístroji. Celkově mohu hodnotit metodu AVS (tj. AVS přístroje, relaxační přístroje) jako velmi přínosnou pro mou terapeutickou praxi.

 

MUDr. Jiří Netušil, CSc.

MUDR NetušilCentrum léčení poruch pohybového aparátu Přístroj ZenMaster jsme používali při chronických bolestech pohybového aparátu. Největším přínosem byl u pacientů, kteří měli výrazný stres-ať již vyplýval z pracovních nebo partnerských vztahů nebo byl výsledkem rychlého životního tempa s nedostatečným…

 

MUDr. Zdeněk Kopal, primář

L. Svobodová, vrchní sestra Lázně Libverda

Přístroje používám asi měsíc v běžném denním provozu – osm pacientů na jeden přístroj denně. Pacienti si proceduru velice chválí, spokojenost je na
obou stranách.

 

MUDr. Jiří Poděbradský

MUDR Poděbradskýpředseda České fyziatrické společnosti ČR
Po půlročních zkušenostech s relaxací a uvolněním pacientů při ošetření páteře mám s přístrojem velmi dobré výsledky.

 

Doc. MUDr. Vladimír Kříž

místopředseda České fyziatrické společnosti
Léčba všech poúrazových stavů a chronických degenerativních chorob, léčba stresu a stresem podmíněných poruch. Pomocí jednoho z přístrojů, které vlastním, bojuji úspěšně například s nespavostí. Nasadím si brýle a sluchátka, spustím relaxační program a za půl hodiny cítím, jak pomalu upadám do polospánku. Mohl bych subjektivní pocit fyzikálně ověřit třeba změřením EEG, elektrického odporu pokožky nebo teploty, ale vím, že mé pocity jen potvrdí. Tělo relaxuje a organismus nabírá novou, tolik potřebnou energii. Tak se přirozeným způsobem zbavuje stresu, ale také různých jedů. Stejným způsobem se někteří pacienti léčí z fobií, vysokého krevního tlaku, migrén, prostě malých velkých nemocí, která nám každodenně komplikují život.

 

PhDr. Jiří Novák

psycholog
Když jsem si pořídil AVS přístroj, nejdříve jsem s ním experimentoval sám. Samozřejmě jsem si přesně pročetl, za jakých podmínek působí. Slibované účinky se dostavily. Uklidnění, větší soustředěnost atd. …

 

Dr. Drahomír Balaštík

konsiliární klinický psycholog
Neurotechnologie (psychotechnologie), disciplina využívající přístrojové techniky k diagnostice a ovlivňování bioelektrické aktivity mozku, a tím i psychického stavu, k nám začala pronikat až v posledním desetiletí. Ukazuje se, že ji lze s prospěchem využívat v různých oblastech medicínské i klinicko-psychologické praxe. Tato fakta (zjištěná z odborné literatury a informace mých kolegů) a potřeby praxe pak byly důvodem, proč jsem neurotechnologii zavedl do své činnosti klinického psychologa působícího v oblasti somatické medicíny (FN u sv. Anny v Brně). Začal jsem v r. 1998, a to využíváním dvou přístrojů. Jedná se o přístroj pro audio-vizuální stimulaci „Halcyon“, který v rozsahu svých 30 programů umožňuje uvést pacienta do všech základních hladin frekvence mozkových vln. Dobré reakce přitom vykazovali např. pacienti s hypertenzní chorobou, bolestmi hlavy a hlavně poruchami spánku. Moje zkušenosti s neurotechnologií jsou jsou z hlediska psychoterapeutických technik klinického psychologa jednoznačně obohacující.

 

Mgr. Martin Štastný

klinický psycholog
Při používání AV stimulace jsem neměl k dispozici objektivní zpětnou vazbu (například elektroencefalograf, takže jsem při hodnocení vycházel ze subjektivního hodnocení pacientů (což je v podstatě vždy rozhodující). Téměř všichni byli s přístrojem spokojeni a ve větší míře vypovídali o tom, že jim nějak
pomáhá.

 

MUDr. Oldřich Štembera

Psychiatr, prostistresová ordinace Muž, 1982, diagnóza – sociální fobie, použití AVS přístroje souběžného používání farmak. Aplikace 2x týdně, zpočátku zvykacího období asi 6x, od 10. sezení úprava depresivního ladění, výrazné zlepšení sociální fobie. Zhodnocení: Velmi dobrá účinnost. Muž, 1982,…

 

MUDr. Jaroslav Poláček

psychiatr Měl jsem možnost vyzkoušet účinek přístrojů audiovizuální stimulace na malém lůžkovém psychiatrickém oddělení. Klient – pacientka s neurotickými obtížemi na podkladě osobnostní disharmonie. Byla současně léčena psychofarmaky. Hlavními jejími obtížemi byly bolesti hlavy a obtížné…

 

MUDr. Jaromír Edl

Klient č. 1 (48letý podnikatel – časově náročné povolání): Začínají u něj vznikat nové problémy, které by se daly shrnout pod globální pojem „únavový syndrom“. Obtíže, jsou typické pro exhaustivní neurozu. Referuje o neurčitých bolestech v zaujetí hlavy, tlaku na hrudníku, zažívacích obtížích a…

 

PhDr. Blanka Špíšková

klinický psycholog Audiovizuální stimulace používá kombinací dvou stimulů. Použití přístroje je praktické a dostupné každému uživateli, je časově méně náročné a nevyžaduje tolik odborného zaškolení. Neurotechnologie pak vlastně manipuluje s mozkovými vlnami a snaží se pozitivně ovlivnit procesy v…

 

Mgr. Stanislava Emmerlingová

Psycholog, poradna pro poruchy učení a efektivní učení Stále více jsou při nápravách specifi ckých poruch učení a následně vzniklých sekundárních poruch chování uplatňovány poznatky z lékařských neuropsychologických výzkumů o způsobu učení lidského mozku a o optimálních podmínkách, za kterých…

 

PhDr. Miroslav Tomeček

psycholog Pavel, 29 let. Provedeno psychologické vyšetření v souvislosti s nutností změny profesní orientace na základě lékaři diagnostikované roztroušené sklerózy. V rámci anamnézy klient popisuje dlouhodobou psychickou zátěž s výskytem několika silně stresujících událostí, které předcházely…

 

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

primář, Fakultní nemocnice Plzeň, Klinika TRN
Úspěšné používání u onkologických pacientů.

 

PhDr. Petr Šmolka

psychowalkman_Smolka_psychologNespavost i deprese bývají pevně spojeny se syndromem vyhoření. Při nakumulované únavě a stresu nepřichází odpočinek – úleva ani ve chvíli, kdy už odezní největší stres a člověk by si mohl dovolit ,,vysadit“. Není ostuda nechat si předepsat lék, ale v těchto případech se dobře osvědčí psychowalkman.

 

MUDr. Jiří Vyhnal, anesteziolog, ambulance bolesti Kyjov.

S AVS relaxačním přístrojem jsme se setkali poprvé. Pacienti, kteří dochází do naší ambulance mají chronické bolesti vyvolané primárním onemocněním, často s projevy stresu až deprese. Naší snahou bylo spojit dvě terapie – podání analgetických infůzí se současnou aplikací audiovizuální stimulace.
Účelem bylo zmírnit bolest a navodit uvolnění, relaxaci, odpočinek až spánek během terapie.
Nejčastěji jsme používali stimulační program č.1. Jde o 20 minut terapie s AVS se současným podáváním analgetické infůze. Setkali jsme se s různými reakcemi. Někteří pacienti ze začátku nepříjemně snášeli světelné impulsy, jiným zase nevyhovovala zvuková stimulace. Objevily se i obavy z vyvolání migrenózního záchvatu a jiných neurologických potíží. Během terapie se však změnil postoj pacientů. Při kontrolní návštěvě v naší ambulanci po ukončení léčby jsme se setkali se spokojeností a pozitivní reakcí téměř u poloviny pacientů.

 

paní Halašková, kroužek dyslektických dětí při ZŠ

Základní škola B. Němcové v Přerově, kroužek dyslektických děti ve věku 11-12 let (druhý stupeň). AVS přístroj používá na doporučení paní Žádníkové z okresní pedagogicko-psychologické poradny v Přerově.

Používáme AVS přístroj teprve čtyři měsíce. Vzhledem k počtu žáků a četnosti výuky (kroužek je 1x týdně) se každé z dětí dostane k použití jednou za dva až tři týdny. A to je podle mého názoru málo. Takže doba na hodnocení výsledků je krátká, nicméně i přesto má použití audiovizuální stimulace při výuce obrovský význam a my se chystáme na zavedení speciální učebny pro kroužky, kterou bychom chtěli uzpůsobit tak, aby se k AVS přístroji žáci dostali častěji a mohli z jeho používání co nejvíce vytěžit.
Dětem se použití AVS přístroje velmi líbí, přijímají jej všichni dobře. Reakce rodičů jsou pozitivní i přesto, že nejsou dostatečně informováni o metodě AVS. Uvažujeme o schůzce, kde by se rodiče dověděli více o významu využití audiovizuální stimulace při odstraňování lehkých mozkových dysfunkcí. Pokud rodiče s dítětem doma pracují, vždycky se to projeví na jeho zlepšení. Aktivita ze strany rodičů je v tomto případě nejdůležitější věcí a může dítěti nejvíce pomoci. Školní kroužek – byť by byl sebelepší – nemá zdaleka tolik časových možností, kolik by bylo třeba, zde je velmi důležitá pravidelnost. Ideálně si to představuji tak, že rodiče koupí domů AVS přístroj, dohlédnou na to, aby jej dítě alespoň obden používalo a zároveň dítě motivují i k pravidelným gramatickým cvičením.

 

PhDr. Jarmila Matějíčková, Praha, výchovný poradce, dětský psycholog

Mám v psychologické péči převážně děti s prokázanou LMD (různým stupněm) na jejichž podkladě jde ještě o specifickou vývojovou poruchu učení dyslexii nebo dysortografii. U hyperaktivních žáků se ještě jedná i o poruchu chování. U obou – hyperaktivních i hypoaktivních však je evidentní krátkodobé…

 

Mgr. Ján Janso, psychológ, Bratislava

Moderné AVS prístroje (psychowalkmany) – účinné nástroje podporujúce rozvoj osobnostného potenciálu našich klientov. Len pomerne nedávno sa získali spoľahlivé vedecké dôkazy, ktoré sú v súlade so staršími hypotézami podľa ktorých psychické procesy priamo ovplyvňujú neurodynamické deje v mozgu a…

 

ing. Karel Hána, Ph.D.

Působení a přednášky o AVS technologii na ČVUT Praha, katedra biomedicínského inženýrství.

 

MUDr. Kamil Kříž, Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad

Na našem pracovišti – Anenských slatinných lázních nepoužíváme Váš AVS přístroj, protože jej pojišťovna neplatí. Ale stojí za to citovat z mé praxe zkušenost pacienta, který používá Váš přístroj asi 4 roky. Jeho zkušenosti jsou následující: Zakoupení přístroje byla zdravotní nutnost, kvůli…

 

Další lékaři se zkušeností s AVS přístroji:

Doc. Prim. MUDr. J. Opavský, CSc., FTK-UP Olomouc, Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch

MUDr. Oldřich Štembera, Protistresová ordinace

MUDr. Mgr. Vodrážka Csc., Brno, Centrum duševního zdraví psychoterapie a poradenství

MUDr. Renata Tollingerová, České Budějovice (interní oddělení)

 

baner-podval-pod-Zkušenosti-fin

tlačítko-eshop2

 

 

Zdravotní online poradna ,,Lékař Galaxy“ zde:

Služby maloobchod/Poradna Lekar Galaxy.

 


Civilizační potíže vyřešeny

Ebook zdarma

Tištěný katalog Galaxy

Objednat zdarma

Novinky ze světa brainfitness

Sociální sítě