Doc. Prim. MUDr. J. Opavský, CSc., FTK-UP Olomouc, Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch

MUDr. Oldřich Štembera, Protistresová ordinace

MUDr. Mgr. Vodrážka Csc., Brno, Centrum duševního zdraví psychoterapie a poradenství

MUDr. Renata Tollingerová, České Budějovice (interní oddělení)

MUDr. Kamil Kříž, Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad

Vladimír Masopust, fyzioterapeut, odborný rehabilitační pracovník, Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů, Fakultní Nemocnice Praha Motol

ing. Karel Hána, Ph.D., Působení a přednášky o AVS technologii na ČVUT Praha, katedra biomedicínského inženýrství

Mgr. Ján Janso, psychológ, Bratislava

PhDr. Jarmila Matějíčková, Praha, výchovný poradce, dětský psycholog

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., primář, Fakultní nemocnice Plzeň, Klinika TRN

PhDr. Miroslav Tomeček, psycholog

Mgr. Stanislava Emmerlingová, psycholog, poradna pro poruchy učení a efektivní učení

PhDr. Blanka Špíšková, klinický psycholog

MUDr. Jaroslav Poláček, psychiatr

MUDr. Oldřich Štembera, psychiatr