Dodáváme zejména mozkové nutrienty, což je specifická podskupina tzv. potravinových doplňků (doplňků stravy). Spolu s AVS přístroji patří k základům péče o duševní kondici. Obrovskou výhodou mozkových nutrietů je jejich přímé zaměření. Jednotlivé přípravky můžete cíleně použít pro řešení depresí, únavy, stresu, na zlepšení učení apod.

Jaké mozkové nutrienty – doplňky stravy dodáváme / jejich užívání

Dodáváme pouze přísně vybrané výrobky z celosvětové nabídky – jsou vyrobeny pouze z přírodních látek, bez syntetických přídavných látek, mají velký podíl účinné látky ve složení a jejich výrobci patří k těm nejlepším v dané oblasti na světě. Doplňky stravy je žádoucí používat pravidelně, největší užitek se většinou viditelně projevuje až po dnech, či spíše týdnech používání. Výjimky ale také existují, z našich doplňků stravy poznáte účinek Rhodiolinu či StressManagement okamžitě.

Proč se někdy mozkovým nutrientům říká ,,smart drugs – chytré drogy“? 🙂

Označení vzniklo a ujalo se v USA v šedesátých a sedmdesátých letech, kdy byly do volného prodeje uvedeny první přípravky zlepšující činnost mozku. Dnes jejich obchodní názvy nikomu nic neřeknou, protože už se dávno neprodávají, nicméně šlo o předchůdce dnešních přípravků, které najdete v nabídce. Tehdy se jednalo například o různé druhy látek typu pyracetamu, které zvyšovaly koncentraci, uvolňovaly vědomí, způsobovaly relaxaci mysli apod. Označení mělo vyjadřovat, že tyto přípravky dokázaly (ve velkých dávkách) měnit stavy vědomí, podobně jako tehdejší drogy (zejména lehké), ale neškodily. Toto označení se pro mozkové nutrienty užívá dodnes.

Rozdíl mezi AVS přístroji a doplňky stravy

Autorský článek Jan Valuch, 2014.
Vysvětlím Vám rozdíl v účinku mezi doplňky stravy (biochemická cesta) a AVS přístroji (biofyzikální cesta).

Na úvod připomínám, že pokud myslím doplňky stravy, tak pouze přírodního charakteru (tedy bez vedlejších účinků a závislostí).

Připomenu princip působení:

Doplňky stravy se snaží doplnit do organismu látku, která mu chybí. Typicky například přípravek ,,L-tryptofan“ nebo další přípravky, které jej ve velké míře obsahují. Látka L-tryptofan je esenciální aminokyselina, která je pro tělo přirozená (dále se derivuje například na serotonin a melatonin). Doplněk stravy s názvem ,,L-tryptofan“ tedy přímo dodává tělu tuto samotnou látku – přes zažívací ústrojí a krevní řetězec.
AVS přístroj uvádí mozek (organismus) do různých stavů vědomí. Přičemž různých stavů vědomí, které jsou z hlediska biochemie mozku (organismu) rozpoznatelné a významné, jsou desítky. V každém stavu vědomí produkuje mozek, resp. dává celému organismu pokyn k produkci, jiné hormonální látky. V tomto ohledu pracuje doslova jako stroj – neptá se a nezkoumá, jestli má v nižší hladině alfa při frekvenci 8,3 Hz opravdu zapnout produkci serotoninu – prostě to udělá. Přirozené látky, které se člověku nedostávají, tedy AVS přístroj ,,zařizuje“ zprostředkovaně – přes funkci mozku, který dává pokyn k jejich tvorbě v organismu.

Rychlost:

Doplňky stravy vyvolávají reakci přímo – látka se dostane do organismu přes zažívací ústrojí krevním řečištěm, což je poměrně rychlá cesta – během minut je látka bezpečně ,,v těle“. Pro tělo to je poměrně přirozená cesta – sice je mu něco dodáváno ,,zvenčí“, ale vzhledem k čistotě látek a tomu, že jich mnoho ,,osobně“ zná (samo produkuje), a protože podobně přijímá například potravu, tak na to reaguje rychle (a dobře). Doplňky stravy působí relativně rychle.
AVS přístroje jsou na tom v rychlosti s doplňky stravy podobně, ale přece jen jsou ,,pomalejší“. Navození konkrétního stavu vědomí a tedy i produkce určitých látek trvá spíše desítky minut a dobře se projevuje, ukotvuje až při pravidelném používání. A to přesto, že subjektivně jsou posuzovány AVS přístroje jako rychlejší metoda, protože rozdíl ve změnách stavů vědomí (před a po aplikaci) a tedy i biohormonálním změnách v organismu je prudší, nárazově větší a to uživatel vnímá více (pak se zase situace postupně ustálí).
Doplňky stravy mají rychlejší první reakci.

Přetrvání účinku – dlouhodobé:

Doplňky stravy mají z dlouhodobého pohledu (v rámci dní a déle) menší ,,setrvačnost“. Je to proto, že látka tělu dodaná se v těle vyčerpá a jakmile tento okamžik nastane, musí se dodávat znovu. Jakmile skončí dodávání látky, nic podstatného se dále v těle nemění. AVS přístroje mají vzhledem k plasticitě mozku jednu úžasnou výhodu: pravidelným navozováním určitých stavů vědomí si je mozek fixuje a začíná je do určité míry automatizovaně používat, navozovat sám. Takže i po ukončení aplikace AVS přístroje (dlouhodobé a pravidelné) přetrvává zvýšená výkonnost mozku ladit se a zůstávat v potřebných stavech vědomí a regulovat tak hormonální činnost sám i bez přístroje. Není to samozřejmě ,,nekonečná“ vlastnost, ale časově je významná – mozek může dobře vycvičen udržet svojí formu dny, v určitých úrovních vědomí i týdny.
Z dlouhodobého pohledu jsou účinnější AVS přístroje.

Komplexnost:

V komplexnosti AVS přístroje nad doplňky stravy v praxi jednoznačně vyhrávají. Organismus funguje dobře (člověk je zdravý), pokud je v rovnováze. Rovnováha se pak skládá z optimálního poměru stovek látek v těle. Například pokud jde o depresi, pravděpodobně chybí v těle určité látky (např. L-tryptofan) a jeho dodáním se rovnováha upraví, ale nikdy to není tak jednoduché! V daných poměrech mohou chybět další látky, které L-tryptofanu umožňují produkovat důležité deriváty, další látky naopak mohou přebývat apod. Proto je v praxi často obtížné určit, který přípravek je ten pravý k vyřešení určitého zdravotního problému – a ani s perfektní biochemickou diagnostikou (ke které ani nemá běžný člověk přístup) to nelze určit na 100%. V praxi to funguje tak, že je často potřeba vyzkoušet více (podobných) přípravků, než si uživatel získá ideální zkušenost pro sebe a vybere ten pro něj nejlepší.
Na druhou stranu AVS přístroj upravuje rovnováhu komplexně: navozením určitých hladin vědomí, které jsou pro organismus vždy přirozené a komplexní, mění charakteristiky celého organismu jako celku. Tím je rovnováha jednotlivých složek organismu zajišťována z velké části.
AVS přístroje působí vždy komplexně a tím dosahují také vyššího účinku.

Samozřejmě, pokud to jde, tak je ideální kombinace obou metod, alespoň ze začátku. Doplňky stravy startují metaboliku, AVS přístroj ,,zařizuje“ komplexně rovnováhu a má trvalejší účinky. Nejvhodnější je užívat doplňky stravy jako startér na začátku, nebo v obdobích, kdy je náročnost na organismus větší. A to klidně podpořit i vyššími dávkami, a s častější frekvencí – minimálně 1x denně. AVS přístroj pak zařadit jako druhý v pořadí (či téměř souběžně), a není vůbec nutné ho používat tak často – stačí 2-3x týdně – zato pravidelně. To je nejúčinnější postup pro řešení běžných civilizačních potíží, jako jsou deprese, spánek, stres, únava, případně bolesti.

Poznámka na závěr:

Biochemická cesta jako taková platí samozřejmě i pro standardní farmaka (léky), ovšem často modifikovaným způsobem: zatímco doplňky stravy se snaží doplnit v těle chybějící substanci, farmaka uvádějí do pohybu mnohem složitější děje, například aktivují různé blokátory (na chemické úrovni) apod. Tím sice lék dosáhne určité změny v biochemických jevech organismu k určenému prospěchu, ale další procesy v organismu nabourá nebo změní k neprospěchu. Důsledkem je právě menší či větší množství negativních vedlejších důsledků, případně i závislostí.

Mozkové nutrienty patří mezi nejdůležitější potravinové doplňky

Mozkové nutriety tvoří nejdůležitější skupinu v potravinových doplňcích, a to z několika důvodů. Mozek je ústřední řídící orgán celého organismu a pokud není dobře ,,vyživován“ mozek, okamžitě to negativně ovlivňuje celkový zdravotní stav. Psychosomatické potíže lze úspěšně řešit právě zlepšením psychické kondice, a potravinová výživa mozku často hraje hlavní roli.
Dále je mozek je ze všech orgánů na výživu nejchoulostivější – při absenci důležitých látek se ozve téměř okamžitě, například únavou, malátností, negativními pocity apod.
Na psychické potíže či zátěže, počínaje stresem, nespavostí, vlivem kouření až například po Alzheimerovu chorobu, existuje jen velmi málo účinných řešení a dobrá ,,výživa“ mozku je celkově velmi výhodná – relativně levná, bez vedlejších účinků a zaměřená přímo na cíl.

Proč se užívají ve vyspělém světě doplňky stravy?

Hodnoty důležitých látek v potravinách (vitamíny, stopové prvky, aj.) neustále klesají a to radikálně. V průběhu posledních 50 let poklesly hodnoty těchto důležitých látek v běžných potravinách o desítky procent. Na svědomí to má průmyslová výroba, zhoršení životního prostředí obecně a ,,globalizační“ mechanismy (transport, skladování, konzervační látky apod.). Současné hodnoty výživových látek v potravinách jsou tak dnes nedostatečné. Užívání doplňků stravy tak tvoří v mnohých domácnostech běžnou složku péče o celkové zdraví. Mimoto dokáže užívání vhodného doplňku stravy, při vysoké intenzitě, zlepšit v konkrétní oblasti zdravotní stav a urychlit nebo dokonce při vysokých dávkách vyléčit konkrétní nemoc.