AVS PŘÍSTROJE, postaru psychowalkmany.

Další výrobky pro psychickou kondici, zdraví a rozvoj.

Život bez únavy je možný!

Předností AVS přístroje je odstranit i těžkou únavu okamžitě.

AVS přístroj uvádí hlubokým uvolněním organismus do tzv. energeticky kladného stavu, kdy organismus energii získává. Při tomto procesu v těle i mysli probíhá mnoho prospěšných dějů, ústících ve zvýšenou sekreci pozitivních hormonů, které přímo odstraňují únavu. Ve stavech uvolnění, které navozuje AVS přístroj, probíhá zejména hluboká a komplexní regenerace – vlastně oprava tělesné schránky, i na buněčné úrovni a získávání energetických rezerv.
AVS přístroj má potenciál zbavit Vás velmi rychle i těžké únavy, ať už pochází z čehokoliv. Odstraňuje únavu způsobenou primárně psychickými faktory (stres, náročná duševní práce) či fyzickými faktory (sport, nemoc). Používá se též pro léčbu chronického únavového syndromu a syndromu vyhoření (klikněte pro více informací). AVS přístroje se používají k regeneraci, odstranění únavy i ve vrcholovém sportu, například u maratonských běžců zrychlují regeneraci o 20-30%.

 

Jaké účinky můžete od AVS přístroje očekávat?

Další související informace najdete také u účinků Stres a Relaxace a Energie.

 

Jak vlastně vzniká únava?

Fyzická únava vzniká po vyšším tělesném výkonu nebo po monotónní déletrvající práci nebo přirozeně v odpoledních hodinách kvůli postupnému vyčerpávání energie organismu. Fyzická únava se dostavuje rychleji než psychická a snáze se odbourává. Nejčastěji se projevuje únavou kosterního svalstva.
Psychická, duševní únava má pomalejší nástup a hůře se odbourává. Projevuje se nejčastěji jako ztráta koncentrace a zvýšení podrážděnosti (klidu mysli).
Energii nutnou k výkonu těla i mysli získáváme štěpením tzv. ústrojových látek. Při potřebném odpočinku dochází ke znovu slučování těchto látek (resintéze). Únava tedy zmizí po adekvátním odpočinku potřebném k resintéze ústrojových látek. Proces resintézy zpomaluje přítomnost kyseliny mléčné ve svalech.

 

Jak AVS přístroj řeší uvedené potíže?

Běžnou únavu, chronický únavový syndrom i syndrom vyhoření dokáže AVS přístroj řešit velmi dobře: patří k absolutně nejefektivnějším nástrojům pro odstranění zmíněných potíží. Především proto, že působí přímo na příčinu problému, nikoli na jeho symptomy. Hluboká AVS relaxace dokáže uvolnit svalstvo, odstranit psychickou únavu (bloky stresu, úzkostných myšlenek), odstranit podrážděnost, zlepšit spánek, zvýšit energetické rezervy a při pravidelném používání citelně zvýšit imunitu.

 

Reference

AVS přístroje_psychowalkman_Galaxy_MUDr. Jan CimickyDo našeho psychiatrického centra přicházejí především přepracovaní lidé, kteří v důsledku příliš hektického způsobu života zcela vyčerpali své energetické rezervy. Pacientů, u nichž se začíná projevovat stresové selhání, v posledních letech dramaticky přibylo. Trpí poruchami pozornosti a koncentrace, nespavostí, chronickým vyčerpáním a únavou, ale i žlučníkovými obtížemi a poruchami imunity. Léčíme je akupunkturou, hypnózou, vitamíny a také AVS přístroji, které v tomto fungují velmi dobře. Už při první aplikaci pocítí účinek zhruba dvě třetiny mých pacientů s chronickým vyčerpáním.
Prim. MUDr. Jan Cimický, CSc., psychiatr

 

Léčil jsem mnoho podnikatelů, manažerů, ale i mladých studentů, jejichž zdravotní problémy se daly často shrnout pod globální pojem: nedostatek energie, únavový syndrom. Vždy šlo o výrazné snížení rezervy sil. Výrazné subjektivní zlepšení stavu pociťují klienti po 1-5 sezeních (sezení 1-2x týdně). Růst energetických sil se projevil ústupem zdravotních a psychických obtíží (bolesti páteře, hlavy, vyčerpanost, únava, obavy, snížené sebevědomí a schopnost učení aj.)
MUDr. Jaromír Edl, psychiatr, první český lékař používající AVS přístroje v praxi

Pomáhá i při fyzické únavě – bolest nohou apod.
M. Trpišovský, 18 let, Praha 6

Dle potřeby 2-3x týdně po vypjatých dnech lze pomocí AVS přístroje velmi rychle a účinně relaxovat a regenerovat, čímž se člověk zbaví nahromaděného stresu. Doporučuji!!!
Miloslav Kocián, Veřovice, okr. Nový Jičín, 48 let, OSVČ

Uživatel AVS přístroje - Millerová2 (3)Používám AVS přístroj kdykoli, kdy se cítím unavená. Za 15 minut se cítím odpočatá a plná sil. O víkendu mám více času a používám delší relaxační program. Manžel je pilotem v ČSA a používá programy na energii častěji než já. Jeho nejoblíbenější je program Mentální sauna, používá ho, když ho čeká nějaká náročná aktivita, kterou musí podstoupit (přezkoušení v letadle nebo na letovém simulátoru).
Ekaterina Millerová, Bratronice, zdravotní laborantka

 

Další reference zde.

 

Jaký AVS přístroj je na odstranění únavy nejvhodnější?

Použít můžete spolehlivě všechny modely. Přednost můžete dát těm, které mají největší počet relaxačních programů, což jsou například Laxman Basic (13) a Laxman Premium (13). Programy doporučujeme zejména relaxační (nebo somatické). Při menší únavě, například během dne, je vhodné použít i energizační programy. Naprosto vynikající je pro tento účel Sada programů Energie (dodatečné programy k Laxmanu).

 

Rady na závěr

AVS přístroj si můžete také zdarma vyzkoušet (kontakty zde) nebo v Půjčovně půjčit domů (za poplatek). Vše potřebné najdete v návodu k použití, případně se můžete po zakoupení přístroje inspirovat na straně Rady pro začátek.

A nezapomeňte, že se s námi můžete vždy kvůli správnému používání poradit – osobně nebo přes poradnu Lékař Galaxy!


Civilizační potíže vyřešeny

Ebook zdarma

Tištěný katalog Galaxy

Objednat zdarma

Novinky ze světa brainfitness

Sociální sítě