IQ – inteligenční kvocient vyjadřuje inteligenci člověka (v poměru k ostatní populaci, resp. k dané věkové skupině). IQ vyjadřuje zejména schopnosti intelektu, tedy vědomé, racionální složky vědomí, mysli, mozku. (Tento typ schopností a výkonnosti mozku se někdy ztotožňuje s levou hemisférou mozku, ale je to příliš zjednodušující pohled). Největší vliv na IQ mají u průměrně zdravého člověka genetické faktory, na druhém místě s odstupem výchovné faktory, včetně vlastních osobnostně-rozvojových. Zcela nelogický vývoj i hodnotu IQ můžeme najít u různě nemocných lidí. Některé nemoci (a nemusí jít přímo o degenerativní nemoci jako je Parkinsonova choroba) mohou IQ dramaticky snížit. Také je známo snížení IQ v důsledku užívání drog či alkoholismu či naopak zvýšení IQ v důsledku užívání vhodných doplňků stravy, zejména nootropních látek nebo dlouhodobých autogenních relaxací/meditací. Z toho vyplývá, že IQ není neměné a lze ho za určitých okolností nevědomě i vědomě během života snižovat i zvyšovat.

Vhodným příkladem k pochopení je například dramatické snížení IQ v důsledku vážné choroby (borelioza, demence) nebo cévní mozkové příhodě nebo stavu po úraze hlavy. Zvláště v případě mozkové mrtvice a úrazu hlavy může klesnout IQ (dle stavu poškození mozku) až o desítky procent. Na těchto případech také byly poprvé testovány schopnosti AVS přístrojů. Jejich výsledky byly ohromující: v případech těžkého poškození mozku samotná terapie AVS technologie s mírnou součinností jiné léčby zvyšovala hodnotu IQ o 10 až 30 bodů.

Logicky z toho vyplývá schopnost AVS přístroje zvyšovat IQ – nicméně záleží vždy na výchozím stavu. AVS technologie se vyznačuje schopností optimalizovat činnost mozku na horní hranici jeho běžně měřitelných možností. V praxi to znamená, že pokud bude mít uživatel, resp. jeho mozek nějaký deficit (například zatížení v důsledku stresu), optimalizuje AVS přístroj jeho schopnosti o výraznější podíl, například o 30%. Pokud je však mozek uživatele ve výborné kondici, možnost AVS přístroje zlepšit jeho činnost (podle běžně měřených kritérií) je omezena – řekněme, že dosáhne zlepšení činnosti mozku o 5%.

Jakkoliv jsou uvedená čísla spíše teoretická, dobře na nich vidíte princip aplikovatelný i na IQ, které mimochodem velmi věrně zobrazuje současnou psychofyziologickou kondici mozku. Jestliže je Váš mozek v dobré kondici, tak to vyjadřuje i relativně vyšší IQ a AVS přístroj Vám nabídne pouze menší možnost zlepšení. Jestliže není Váš mozek v dobré kondici, AVS přístroj umožní relativně vyšší zvýšení, reálně může IQ skóre zvýšit o 5 až 10 jednotek. Je obtížné vměstnat do několika slov, co všechno představuje dobrou či špatnou kondici. Ale pro Vaši představu například při stresu, resp. při akutní stresové reakci, klesá IQ o 10-20 bodů – při stresové reakci totiž intelektuální výkon Váš mozek nepotřebuje. Při chronickém stresu není propad tak velký, nicméně může reálně činit 5-10% bodů – to je intelektuální kapacita, o kterou jste při chronickém stresu ochuzeni. To je také vysvětlením, proč při trémě, což je forma stresu, nejste schopni být intelektuálně na výši, dokonce ani vylovit z paměti informace, které bezpečně znáte.

V praxi téměř neexistuje potřeba zvyšovat si IQ, protože to nikoho nenapadne a neví, že k tomu existují instrumenty. Proto také neexistují přímé studie účinnosti AVS přístrojů na zvýšení IQ, což je škoda. Nicméně z převzatých studií, které zkoumali jiné jevy (vliv AVS technologie na různé nemoci, úrazy mozku, schopnost koncentrace, učení obecně) vzniklo dost údajů, které jednoznačně na zvýšení IQ v důsledku používání AVS přístroje poukazují, a to u zdravých i nemocných lidí. V průměru se má za to, že pomocí pravidelného používání AVS přístroje po dobu několika týdnů lze zvýšit IQ u běžné průměrné populace o jednotky bodů. U vážně nemocných (úrazy mozku, mozková mrtvice, degenerativní nemoci mozku) pak v některých případech až o desítky procent.

Obdobně si můžete představit i cílené zvyšování EQ – emoční inteligence. Přestože emoční inteligence není nějakým obráceným ekvivalentem IQ (ve smyslu levá / pravá hemisféra), a obecně má definice EQ dost nedostatků, její úroveň je s vyšší trénovaností a kondicí mozku vyšší a naopak. Známe ze zkušeností dlouhodobých uživatelů, že to vnímají jako rozvoj a růst emočních a intuitivních schopností.

Jaký AVS přístroj vybrat?

Je obtížné zvolit jeden typ programů, které by byly pro zvyšování IQ a EQ nejúčinnější. Dobrým základem budou relaxační a učební programy, ale je vhodné využívat více dalších druhů programů pro své konkrétní potřeby a také občas experimentovat. Model Laxman Premium obsahuje speciální program pro zvyšování IQ a EQ: Chytrá hlava.