Proč dochází k závislostem? Z fyziologického hlediska je organismus vybaven schopností produkovat pozitivní neurochemikálie, hormony, které pociťujeme jako stav blaha, uvolnění až extáze. Je to vlastně odměna za to, že činíme v zájmu našeho dobra – například při relaxaci nebo sexuálním vyvrcholení. Tento jev se nazývá syndromem odměny. (Podobně funguje bolest – je varováním, že něco nění v pořádku). Pokud člověk není schopen dosahovat dostatečné relaxace, uvolnění (tedy stavů, ve kterých zvýšená tvorba pozitivních hormonů probíhá), intuitivně vyhledává jiné zdroje uvolnění/relaxace: alkohol, drogy, kouření tabáku nebo například určitou potravinu (čokoláda) nebo vizuální pastvu pro oči – gamblerství. Jde o náhrady, při nichž není proces dosažení uvolnění/relaxace přirozený nebo dokončený (gamblerství) nebo dokonce ve své části působení vyvolává opak – napětí/stres. Alkohol navodí smyslný požitek uvolnění, ale nenahrazuje přirozenou tvorbu vhodných neurohormonů (a už vůbec ne v celém komplexu napětí-uvolnění), a tím obelhává neurovegetativní systém. Tak vzniká závislost: tělo i mysl zůstává stále ,,neuspokojeno“, navíc schopnost vylučování přirozených opiátů organismus ztrácí. Člověk potřebuje stále další i vyšší dávky.

Syndrom odměny popisují samozřejmě všechny příslušné výzkumy, včetně známého tzv. Penistonova protokolu. Alkoholik nedostanene odměnu, to znamená spontánně se po požití alkoholu nenaladí na frekvenci 7-8 Hz. Má totiž tuto oblast uzamčenu – geneticky nebo z neurohormonálních důvodů. Když nedostane odměnu, žene ho to do spirály neustálé touhy (po alkoholu). ,,Normální“ člověk se i po troše alkoholu do stavu 7-8Hz dostane, alkoholik nikoliv. Obdobně je to u ostatních závislostí. U alkoholiků a jiných závislostí byl zaznamenán (i mimo dobu užívání omamných látek) výrazně nižší výskyt hladiny vědomí alfa (8-12 Hz), což je hladina vědomí, která je dosahována při kvalitní relaxaci.
Alkohol i užívání drog má navíc další negativní zdravotní následky.

AVS přístroj funguje jako redukční pomůcka: častým navozováním hladiny alfa nebo theta (hluboké relaxace) zvyšuje přirozené schopnosti mozku produkovat příslušné hormony. Snižuje tak celkově závislost: obnovováním přirozených schopností organismu a omezováním abstinenčních příznaků. Jedná se vlastně o zpětné natrénování zeslabené schopnosti mozku navozovat stavy relaxace. Tím snižuje subjektivní pocit závislosti i objektivní děje v organismu, které jsou pro závislosti příznačné.

Již po prvním nebo maximálně několika prvních použití AVS přístroje klesá chuť na danou látku a snižuje se počet a intenzita abstinenčních příznaků. Zcela vhodné je tedy použití AVS přístroje i pro osoby, které si závislost nepřipouštějí nebo mají slabou závislost. Klíčovým okamžikem je dodržení pravidelnosti používání i poté, co se dostavují první výsledky. Vhodné je používání pravidelné a intenzivní – intenzita závisí na intenzitě závislosti – u drogových závislostí je vhodné používání i 3x denně, u středního alkoholismu například 1x denně delší relaxační program. Nejúčinnější je použít AVS přístroj v okamžiku přicházející chuti na omamnou látku: tím se vyměňuje chybný mentální vzorec ,,slast = návyková látka“ za správný: ,,slast = relaxace“. Zbavit se středně těžkých a těžkých závislostí pouze s AVS přístrojem je téměř nemožné – do hry musí vstoupit i další možnosti a metody. AVS přístroj je vhodné použít v jakékoliv fázi léčby, na začátku bývá velmi prospěšný, protože umožní výraznou změnu, zvrat, včetně sebeuvědomění si vlastních mentálních procesů/programů.

Další možností, velmi účinnou, ale náročnou na provedení pro závislého člověka, je spojit AVS přístroj s dalšími technikami, například vizualizací. Účinnost je poté velmi vysoká.

Reference

Jedním z prvních uživatelů AVS přístrojů u nás bylo v roce 1996 protidrogové centrum DROP-IN.

Miroslav Orgoň, 55 let, Praha 5: „Po používání relaxačních programů u mě klesla chuť na alkoholické nápoje.“

Jaký AVS přístroj vybrat?

Lze použít jakýkoliv model AVS přístroje, protože relaxační programy patří ke standardní výbavě každého našeho přístroje. Vhodné jsou ty modely, které obsahují nejvíce relaxačních programů, například:

Laxman Basic: 13 relaxačních programů (56 programů celkem). Nejprodávanější AVS přístroj v ČR.

Laxman Premium: 13 relaxačních programů (70 celkem). Nejlepší AVS přístroj na světě. Tento model je velmi vhodný, protože obsahuje program Vizualizace, se kterým lze velmi dobře vizualizovat stav bez závislostí a speciální program na řešení různých vizualizací: Svoboda.