Tréma je mírná forma stresu, je to vlastně obava. Jak je známo, tak při stresu mozek doslova ,,vypíná“ některé části mozku, například některé části paměti. To je to známé ,,okno“ – to, co znáte a umíte (vědomosti i způsoby chování) při trémě najednou zapomenete – a když tréma (stres) zmizí, opět to umíte. AVS přístroje odstraňují trému okamžitým zrušením stresu. Naše AVS přístroje používají pro tento účel speciální programy proti trémě, případně proti stresu. Pokud přístroj neobsahuje přímo tento program, využívají se relaxační programy.
Trémovost lze pomocí AVS přístroje zmírnit a často i zcela odstranit. Trémisté mají nižší odolnost vůči stresu a právě pravidelné používání AVS přístroje tuto odolnost vytrénuje.
Je celkem lhostejné, jak tréma vzniká – zda jde o trému při školní zkoušce nebo při veřejné prezentaci nebo při jednání s lidmi – princip trémy (a působení AVS přístroje na odstranění trémy) je stále stejný.

Jaký AVS přístroj pro odstranění trémy zvolit?

Můžete vybrat jakýkoliv, protože všechny naše přístroje mají programy proti stresu, které jsou pro zvládnutí trémy nejúčinnější. Nejlepší je Laxman Premium, který obsahuje nejvíce učebních programů a také speciální program: Žádná tréma.