Tinnitus je odborné označení pro šelest až pískání v uších, často ho může doprovázet i deprese a nespavost.

Tinnitus není nemoc, ale symptom a jeho možných příčin existují desítky. Často se jedná u subjektivního tinnitusu o ušní příčiny, například poruchu vnitřního ucha (smyslových buněk) nebo sluchového nervu, který vede zvukové impulsy do mozkových sluchových center. Dalším důvodem mohou být kardiovaskulární nemoci (například hypertenzí trpí 25% nemocných s tinnitem), neurologické, duševní, psychosomatické nemoci. Lidově shrnuto je prvním nejčastějším důvodem vzniku dlouhodobé zvukové přetížení – stres z hluku (tinnitem trpí často hudebníci, skladatelé) a druhým nejčastějším faktorem, který se prolíná většinou uváděných onemocnění jako zdrojů tinnitu, je stres.

AVS přístroj je pro zmírnění tinnitu účinný ze tří důvodů:

  1. Stimulace zvukem trénuje a optimalizuje všechny nervy, které souvisí se sluchem. Průchod stimulačního zvuku AVS přístroje působí zejména na sluchové nervy a dále na příslušná mozková sluchová centra. AVS přístroj sluchové ústrojí vylaďuje v celé dráze tím, že ustálí a sjednocuje frekvenci nervových vzruchů na jedné hladině a dále tím, že aktivuje rovnoměrně a vhodným druhem zvuku všechna příslušná centra. Vhodnější je použít AVS přístroj, resp. programy, které obsahují stimulační přístrojové zvuky, nikoliv hudbu. (Existují AVS přístroje, které jako sluchovou stimulační složku obsahují stimulační zvuky a AVS přístroje, které obsahují hudbu nebo kombinaci obojího). Tuto vhodnou stimulaci zvukem zajišťuje vlastně jakýkoliv typ programu, nicméně se používají nejčastěji relaxační programy. Za prvé mohou eliminovat další příčiny tinnitu (viž níže), za druhé jsou takovou vstupní branou ke všem dalším účinkům (mají největší léčebný potenciál).
  2. AVS přístroj radikálně snižuje stres, což má samo o sobě za následek zmírnění tinnitu. Používají se relaxační programy.
  3. Účinně zlepšuje/léčí některá psychosomatická onemocnění, při kterých tinnitus graduje, je průvodním jevem, dostává při nich ,,zelenou“. Zejména to jsou potíže s nespavostí, deprese, krevní tlak. Používají se příslušné programy na spánek, deprese či stres (relaxační programy).

Uživatelé – lidé trpící tinnitem – použití AVS přístroje popisují tak, že málokdy nepříjemný šelest až pískání v uších odstraní úplně, nicméně sníží se četnost, tinnitus (zvuk) je méně hlasitý, intenzivní a zejména se sníží pocit nepříjemnosti: přesto, že tinnitus (zvuk) registrují, už je tolik neirituje – jakoby si udržovali určitý odstup, nadhled.

Subjektivní zlepšení často nastává už po jediném použití AVS přístroje (programu). U starších lidí (nad cca 60 let) může ke zlepšení dojít až po více, například 5-10 sezení.

Jaký AVS přístroj vybrat?

Pro léčbu tinnitu lze použít jakýkoliv model AVS přístroje, protože se nejčastěji používají relaxační programy a ty obsahuje ve velkém množství každý náš AVS přístroj. Vhodné jsou ty modely, které obsahují nejvíce relaxačních programů, například:

Laxman Basic: 13 relaxačních programů (56 programů celkem). Nejprodávanější AVS přístroj v ČR.

Laxman Premium: 13 relaxačních programů (70 celkem). Nejlepší AVS přístroj na světě.

Všechny modely mají také vhodnou kombinaci programů pro zlepšení spánku a odstranění depresí.

AVS přístroj koupíte nejrychleji zde na eshopu