Obava, tedy strach obecně a fobie, tedy strach z něčeho konkrétního je forma stresu, resp. jde o myšlenkové představy, které vyvolávají stres. Pro účely léčby není podstatné, nakolik je obava a strach reálná, protože ty nejdůležitější procesy, které je třeba změnit, probíhají naprosto reálně v lidské mysli. Člověku s arachnofobií (strach z pavouků) můžete donekonečna vysvětlovat, že mu pavouk neublíží – je to marné. Jeho představy, jakkoliv jiným osobám nesdělitelné, jsou pro něj naprosto reálné – a jsou bezpečným spouštěčem intenzivního stresu.

AVS přístroj může pomoci dvěma způsoby:

  1. Odstraňuje rychle a velmi účinně stres – všechny druhy stresu. Nejúčinnější použití je přímo při dané situaci, kdy obava, strach probíhá. Pokud to není možné, tak bezprostředně po ní. Používání preventivní, tedy mimo krajní situace prožívání strachu, je samo o sobě již málo efektivní. Při použití v dané situaci vlastně AVS přístroj dává tělu pokyn a učí ho, že se nejedná o stres = nebezpečí. Poskytuje určitý vhodný mentální vzorec (pavouk = relaxace, uvolnění, bezpečí) a ten, pokud je dostatečně intenzivně opakován, nahrazuje dosavadní nevhodný mentální vzorec (pavouk = stres, napětí, nebezpečí). Navíc uvede organismus rychle zpět do stavu klidu, což jistě také není k zahození. Pro tento účel se používají programy proti stresu, resp. relaxační programy.
  2. Velmi výhodné je spojit používání AVS přístroje s vizualizací – a to je naopak vhodné provádět preventivně. Tato technika samozřejmě předpokládá určitou mentální ,,zručnost“ a nasazení pro věc a dostatek času, nicméně výsledky stojí rozhodně za to. Příklady našich uživalů, kteří se s AVS přístrojem téměř zbavili fobie z výšek či řízení auta jsou velmi inspirativní. Pro vizualizaci použijte programy probíhající v hladině theta, které najdete zejména v kategoriích Tvořivost/Kreativita, Meditace, Hluboká relaxace.

Sebevědomí je s těmito tématy spojeno stejně, jako se stresem. Bezpečně bylo prokázáno, že při opakovaném stresu, který není adekvátně odrelaxován nebo u jedinců se silnou odolností vůči stresu odmítnut, klesá pocit sebevědomí. Stejně je to se všemi projevy, kde se opakovaný stres objevuje: sebevědomí klesá při častých pocitech trémy, obav, strachu. Pro zvýšení sebevědomí se používají relaxační programy.

Jaký AVS přístroj vybrat?

Lze použít jakýkoliv model AVS přístroje, protože relaxační programy a programy probíhající v hladině theta (Meditace, Kreativita apod.) obsahují všechny naše AVS přístroje. Vhodné jsou ty modely, které obsahují nejvíce relaxačních programů, například:

Laxman Basic: 13 relaxačních programů (56 programů celkem). Nejprodávanější AVS přístroj v ČR.

Laxman Premium: 13 relaxačních programů (70 celkem). Nejlepší AVS přístroj na světě. Zde je možné využít program Vizualizace.