Mnoho vrcholových sportovců touží po tzv. stavu ,,zóny“, ,,být v zóně“. Je to určitý změněný stav vědomí, kdy je kritická (analytická, logická) mysl potlačena (jakoby vypnuta), intuitivní, podvědomá část mysli je aktivní, přejímá vedení a přitom dochází k maximální synchronicitě mezi myslí a tělem. Stav zóny umožňuje podat maximální sportovní výkon, resp. ve stavu zóny sportovec využívá maxima možností. Při analýze mistrovských vítězství také mnoho sportovců konstatovalo, že se pohybovali během soutěže ve stavu zóny. Sportovci jej popisují jako stav ,,prázdnoty“, ke kterému nemají moc co dodat, protože si vědomě nic speciálního nepamatují, jen pocitově, že ,,to šlo samo, že automaticky jejich tělo samo vědělo, co má dělat, že o ničem nepřemýšleli, nevnímali příliš okolí, byli ponořeni sami v sobě“.

Stav zóny odpovídá psychofyziologicky změněnému stavu vědomí ,,flow“ (splynutí), s prvky ,,awakening mind“ (probuzené vědomí), případně ,,high-performance mind“ (vysoce výkonné vědomí). Nejblíže je sportovní stav zóny a) splynutí – flow (je to pasivní stav, harmonie splynutí emocí a intelektu a je to prazáklad, základní hodnota bytí) a b) awakened mind (opět rovnováha mezi intelektem a emocionální rovinou, navíc však maximální schopnost soustředění – dovnitř). Stav zóny může samozřejmě dosahovat kromě sportovců kdokoliv, pokud je dostatečně trénovaný – zejména mentálně. Tyto stavy vědomí (flow a awakening mind) byly běžně zjišťovány u velmi zkušených meditátorů, jogínů. Sportovci jsou skutečně trénovaní, tělesně určitě a mentálně do jisté míry také – musí většinou pravidelně podávat vysoké dávky koncentrace. Navodit si stav zóny vědomě, na přání, je pro sportovce zatím obtížné, a sportovci s těmito schopnostmi na vysoké úrovni jsou zatím spíše výjimkami.

Základem pro stavy vědomí flow a awakened mind, tedy i pro dosažení stavu zóny, jsou tyto mentální charakteristiky:

1. Obecně trénovaná mysl. U vrcholového sportu například sportem, vykonáváním koncentrace, jinak jiným výrazným mentálním tréninkem, jako jsou autenní meditace/relaxace, používání psychotechnologických přístrojů, určitý druh povolání s častým tréninkem koncentrace apod. Silně trénované tělo je vždy výhodou, trénovanost mysli je pak snažší.

2. Sjednocení frekvence mozkových vln na určité jedné úrovni, resp. sjednocení výkonu obou mozkových hemisférp (splynutí emocí a intelektu)

3. Dosažení, resp. udržení frekvence mozkových vln v úrovni 12-16 Hz (tzv. pásmo SMR – senzomotorické rytmy)

Při dodržení těchto podmínek, v těchto hranicích, mantinelech může vzniknout stav zóny. Při zajištění těchto podmínek je možné jej dále rozvíjet zcela specifickými mentálními technikami.

AVS přístroj vytvoří dokonalé podmínky pro vznik stavu zóny (viz body 1-3). Současně je také jedinou metodou na světě, která to v dostatečně praktické míře umožňuje. AVS přístroj poskytuje intenzivní trénink mozku a nejrůznějších stavů vědomí (1), běžně při jakémkoliv programu sjednocuje činnost mozkových hemisfér (2) a dále umožňuje dosažení konkrétní frekvence, tedy i pásma 12-16 Hz a udržení vědomí v tomto stavu po dobu minut či desítek minut (3).

Použití pro vrcholový sport:
Také s AVS přístrojem je nutné dosažení stavu zóny trénovat (nepřichází automaticky), nicméně výsledky jsou vynikající. Je to také jediná možná metoda, se kterou lze stav zóny prakticky vůbec nacvičovat a posilovat.

Jaký AVS přístroj vybrat?

Lze použít jakýkoliv model AVS přístroje, protože programy s pásmem 12-15 Hz obsahuje každý náš AVS přístroj. Vhodným řešením je Laxman Basic s programy Před sportem a Špičkový výkon a Laxman Premium (také Před sportem a Špičkový výkon, navíc speciální program V zóně).