Úžasný proces sebepoznávání je možné praktikovat i za pomoci AVS přístroje. Většina uživatelů oceňuje intenzivní zážitky i velký posun v této oblasti. Navozováním různých stavů vědomí pomocí AVS přístroje se odkrývají jinak nepřístupné vrstvy vědomí, resp. vědomí i podvědomí. Sebepoznání nastává samozřejmě i při používání tradičních technik, jako je například autogenní meditace – často přichází jako příjemný vedlejší ,,produkt“. Nicméně působení AVS přístrojů je většinou hlubší a rozměrnější než při běžné autogenní meditaci a také se dá aplikovat velmi cíleně.

Nejvhodnějšími programy pro sebepoznání jsou programy s cílovou hladinou theta a dále programy s velkými skoky napříč všemi frekvencemi (od 0,5 Hz do 40 Hz). Jakkoliv je AVS technologie účinná, proces sebepoznání vyžaduje pravidelné a dlouhodobé používání (několik týdnů či měsíců), teprve pak se mohou začít vyjevovat dosud skryté mentální vzorce, programy i jednotlivé informace. Souvislost s transformací osobnosti je vám asi zřejmá: teprve na základě sebepoznávání je možný intenzivní rozvoj osobnosti.

Vyjevované mentální obrazy jsou někdy velmi konkrétní: zapomenuté zážitky z dětství, prožité radosti, přání i traumata. Často se však jedná o postupný a nepříliš zřetelný proces a teprve v jeho průběhu zjistíte, že se zvyšuje vaše úroveň sebepoznání.

Jaký AVS přístroj vybrat?

Jen výjimečně se setkáte s programy určenými pouze a jen pro Sebepoznání (jeden takový má například iBrain). Jak je uvedeno výše, pro sebepoznání se používají nejčastěji programy z kategorií Tvořivost a Meditace, případně hluboké Relaxační programy. Zcela nevhodný je model Galaxy. Jako vhodná varianta jsou přístroje Laxman Basic nebo Laxman Premium, který má dostatek hluboce relaxačních nebo meditačních programů.