Co je to posttraumatická stresová porucha?

Posttraumatická stresová porucha (PTSP či PTSD, z angl. Posttraumatic Stress Disorder), někdy též posttraumatický stresový syndrom (PTSS), jinak také nazývána jako reakce na závažný stres, vzniká jako reakce na traumatickou událost, kdy postižený opakovaně prožívá událost v myšlenkách, snech a fantaziích. PTSD je definována jako duševní porucha, která vzniká po náhlých, život či osobní integritu ohrožujících událostech, jako jsou například válka, povodně, požár, těžký úraz, autonehoda, týrání, znásilnění, únos, život ohrožující choroba nebo v důsledku změn v mezilidských vztazích a sociálních rolích – ztráta zaměstnání, nevěra partnera, rozvod. Otřesnou událost může zažít přímo pacient sám nebo jeho blízký člověk (příbuzní či přátelé), eventuálně může být přítomen pouze jako svědek.

Porucha se často projevuje poruchami spánku, soustředění nebo úlekovými reakcemi. Současně s PTSD se často vyskytuje i deprese, generalizovaná úzkostná porucha a závislosti. Více na wikipedia.

Konkrétní příčinou PTSD je reakce na určitý stresor: nejdříve se po události rozvine akutní reakce na stres charakterizovaná ustrnutím a dezorientací a v pozdějším stádiu pak apatií nebo naopak hyperaktivitou.

Rozlišuje se akutní reakce na stres (příznaky trvají méně než 3 měsíce) a chronická PTSD (příznaky trvání déle než 3 měsíce). V obou případech je cílem řešení

  • odstranit nebo zmírnit (transformovat) emoční negativní trauma (z podvědomí) společně s daným stresovým emočním nábojem a dále
  • zvládnout vliv stresu přenášeného od události do současnosti (odstranit stres) a vhodně vyřešit doprovodné symptomy PTSD jako je deprese, závislosti, nekvalitní spánek a další.

Řešení / léčba PTSD

V současnosti se k léčbě PTSD používá psychoterapie a farmakoterapie (zejména antidepresiva). Významnou roli v léčbě posttraumatického stresového syndromu hraje také placebo, které má podobnou úspěšnost jako běžně užívané léky. Z toho vyplývá, že základní řešení by se mělo cílit na odstranění traumatu z mysli a na odstranění stresu (znovunastolení plné psychické kondice).

AVS přístroj přináší velmi vhodné, uspokojivé a účinné řešení, které působí v několika ,,frontách“:

  1. Intenzivní stimulací mozku jako celku i podvědomí dokáže plošně odkrývat a zbavovat uživatele emočních nábojů (z minulosti). Zde také upozorňujeme na jedinečný terapeutický program zaměřený přesně pro tento účel: Nová osobnost (používá se na AVS přístroji Laxman).
  2. AVS přístroj zbavuje stresu (momentálního i chronického): je nejúčinnější protistresovou metodou na světě (Srovnání účinnosti relaxačních metod). Má schopnost odstraňovat bloky stresu, negativní mentální vzorce spojené s negativními psychickými pocity, nutkavé myšlenky.
  3. Dále AVS přístroj velmi účinně působí na syndromy provázející PTSD, a přináší tedy velmi vhodné a generální řešení PTSD. Odstraňuje rychle a účinně například deprese, nespavost, závislosti, nekoncentraci.

AVS přístroj má sám o sobě velký potenciál pro zvládnutí PTSD (pro samouživatele), ale upozorňujeme na to, že u PTSD je psychoterapeutická léčba/vedení (psycholog, lékař) velmi účelné a někdy téměř nezbytné.

Jaký AVS přístroj vybrat?

Pro léčbu PTSD lze použít jakýkoliv model AVS přístroje, protože nejvhodnější je použít protistresové, relaxační programy, a ty obsahuje ve velké míře každý náš AVS přístroj. Vhodné jsou ty modely, které obsahují nejvíce relaxačních programů, například:

Laxman Basic: 13 relaxačních programů (56 programů celkem). Nejprodávanější AVS přístroj v ČR.

Laxman Premium: 13 relaxačních programů (70 celkem). Nejlepší AVS přístroj na světě. Obsahuje i speciální programy pro PTSD: Vášeň a Znovuzrození.

Všechny naše modely současně obsahují i programy na řešení depresí, nespavosti a koncentraci.