Poruchy osobnosti se považují více za anomálii, odchylku od normálu, projevující se hlavně v chování, než za běžné onemocnění. Jejich kvalifikace je velmi široká, od paranoidní poruchy až po narcistickou osobnost. Pro naše účely využití AVS přístroje sem můžeme zařadit i poruchy příjmu potravy – anorexii a bulimii, kleptomanii nebo poruchy sexuální preference (pedofilie).

Zmíněné poruchy osobnosti je nejvhodnější léčit s AVS pod dohledem terapeuta nebo alespoň s jeho instruktáží. V praxi je to však obtížné kvůli časovému hledisku nebo malé informovanosti terapeutů, proto většina uživatelů, kteří se zabývali svými poruchami chování, volila samostatné používání na vlastní ,,kůži“. Naštěstí je AVS technologie tak účinná, že i bez odborné pomoci dosáhli často úctyhodných výsledků.

Poruchy chování mají samozřejmě u každého jedince jiné genetické a výchovné predispozice a jsou velmi rozdílné, nicméně pro většinu platí jedna okolnost, kterou zná každý ,,postižený“ – aktivují se a rozvíjí stresem. Při navození téměř trvalé hluboké relaxace se projevy, symptomy poruch chování téměř neobjevují – minimálně se tedy neaktivují, navíc se často i oslabují (léčí). Navození hluboké relaxace trvale není vlastně v praktickém životě možné, nicméně co nejčastější navozování hluboké relaxace zvláště na začátku léčby – používání AVS přístroje (například 1-3 hodiny denně), je možné a má léčebný potenciál.

AVS přístroj má šanci zbavit lehkých poruch osobnosti, v případě případné remise se znovu zintenzivní používání. AVS přístroj většinou není schopen zbavit uživatele celoživotně středně těžké či těžké poruchy osobnosti. Nicméně s jeho používáním může uživatel dostat poruchu chování pod dobrou kontrolu (menší intenzita a méně časté ataky). Neoceňovanější schopností AVS přístroje v praxi je nastartování léčby na začátku. Jakmile se pomocí AVS přístroje intenzivně sníží symptomy dané poruchy chování, tak si uživatel začne uvědomovat, jaké faktory mu v léčbě pomáhají a je schopen vůbec další léčebné metody zařadit. To je nejoceňovanější pomoc AVS přístoje. Nadále pak pomáhá v tom, že snižuje četnost a intenzitu atak, odstraňuje stres a tím i nutkavé myšlení a chování.

U většiny poruch je velmi výhodné použít AVS přístroj přesně v okamžiku, kdy dochází k nutkavému jednání, tj. neodolatelnému myšlení na danou věc, nebo k nezvladatelnému nutkání k provedení činu (u kleptomanie něco ukrást, u pedofilie nutkavé myšlenky na sexuální akt apod.). Tím se fixuje mentální vzorec zklidnění a odrušení nutkání v době ataky.

Pro zmírnění poruch osobnosti se používají relaxační programy. Ideální jsou ty, které mají cílovou frekvenci na hranice hladin alfa a theta. Mimo jiné se v těchto stavech zvyšuje produkce hormonů, které přímo negují jakékoliv nutkání, tj. různých druhů enforfinů, serotoninu apod. AVS přístroj vlastně místo nutkavého myšlení (případně jednání), které jediné uspokojuje psychicky jedince, nabídne zlepšení nálady a stav radosti i bez tohoto uspokojení formou poruchy. Častým navozováním tohoto stavu tak vlastně AVS přístroj mění chybný mentální vzorec ,,k uspokojení potřebuji tuto poruchu“ na: ,,k uspokojení je dobrá hluboká relaxace“.

Používání AVS přístroje musí být intenzivní, tj. ze začátku, až do doby ústupu projevů poruchy, min. 5-10x týdně. Poté je vhodná udržovací četnost, například 3-5x týdně.

Pokud zařadíte k používání AVS přístroje i vizualizaci, bude výsledek ještě mnohem lepší. Pro tento účel používejte programy v hladině theta – nejvíce jich bude v kategoriích: Kreativita, Meditace, Relaxace.

Thomas Budzynski:

,,Jak je možné překonat vážný duševní problém závislosti, fobie, poruch chování nebo jinak formátovat své podvědomí? Lidský mozek funguje velmi podobným způsobem jako počítač a počítačové programy mohou být měněny. Pro transformaci osobnosti je nezbytné provádět ji v hladině theta – bráně k podvědomí. Vizualizované situace a obrazy se zpracovávají v nedominantní hemisféře (obvykle pravé). Tato hemisféra má velmi silný vztah s nižšími podkorovými citovými centry, o mnoho silnější než v dominantní (obvykle levé) hemisféře. Podvědomí (pravá hemisféra) ovlivňuje, aniž bychom si to běžně uvědomovali, lidské záměry, cíle a chování, přičemž tyto se mohou velmi lišit od záměrů vědomých (které se rodí v levé hemisféře). Při AVS stimulaci dochází k tomu jevu, že synchronizací obou hemisfér v hladině theta se pocity z podvědomí (pravé hemisféry) ,,dostávají“ do vědomí (levé hemisféry) – tak jsou znovuprožívány a uvědomovány a tím automaticky transformovány (zpracovány) z negativní polohy do pozitivní.“

Prof. T. H. Budzynski, Ph.D. působil v letech 1980-86 jako šéf psychologických výzkumů v US Air Force a Pentagonu, je profesorem psychologie a neurotechnologie na 12 univerzitách a je autorem mnoha programů AVS přístrojů.

Jaký AVS přístroj vybrat?

Lze použít jakýkoliv model AVS přístroje, protože relaxační programy patří ke standardní výbavě každého našeho přístroje. Vhodné jsou ty modely, které obsahují nejvíce relaxačních programů, například:

Laxman Basic: 13 relaxačních programů (56 programů celkem). Nejprodávanější AVS přístroj v ČR.

Laxman Premium: 13 relaxačních programů (70 celkem). Nejlepší AVS přístroj na světě.