Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy. Je zapříčiněna nadměrnou ztrátou nervových buněk, produkujících v mozku neurotransmiter dopamin – látku, která reguluje činnost určité části mozku zvané bazální ganglia. Bazální ganglia se podílí především na regulaci hybnosti a nedostatek dopaminu způsobí tedy poruchy hybnosti: třes či pocity únavy a ztuhlosti v končetinách a zádech, křeče, častější zácpa a problémy se spaním, zpomalení chůze a zhoršená mimika. Často je dalším projevem deprese a ve stáří další psychické potíže. Dosud neexistují důkazy, které by přesně vysvětlovaly výskyt tohoto onemocnění. Nejčastější teorie jsou důsledek genetických predispozic a vliv vnějšího prostředí, v poslední době se objevují i výzkumy uvádějící souvislost s chronickým stresem. Dále viz wikipedia.

Používané léky, například aminikyselina L-dihydroxy-fenylalanin, která se přeměňuje na dopamin, může projevy nemoci zpomalit. Má však většinou významné vedlejší účinky (zvracení, kardiovaskulární poruchy, neklid, deprese, halucinace, nechutenství, zácpa.

Nadějnějšími způsoby řešení jsou například chirurgická implantace elektrody, která vysílá slabé elektrické impulsy (obdoba kardiostimulátoru) – ty stimulují mozek a tím blokují nervové signály způsobující příznaky této choroby (DBS = deep brain stimulation). Jde ovšem o invazivní metodu s vysokou náročností na provedení a některými vážnými riziky. Jako zcela bezpečná a velmi účinná se prosazuje AVS stimulace. Přestože zatím neexistují velké klinické studie, experimentální výsledky jsou velmi nadějné a léčba pomocí AVS přístroje již probíhá na mnoha světových pracovištích. Výhodou je navíc to, že AVS přístroj může bez rizika použít i jakýkoliv laik.

AVS přístroj je účinný v několika směrech:

  1. Plošně působí AVS přístroj podobně jako výše popsaná metoda DBS: intenzivně stimuluje mozek a tím zabraňuje odumírání mozkových buněk. Používá se jakýkoliv druh programu, neboť zde funguje AVS stimulace plošně sama o sobě.
  2. Přímé zvýšení produkce dopaminu. Stimulace jeho tvorby není vůbec přímočará, částečně vede přes zvýšení produkce jiných látek, například prekurzoru acetylcholinu. Stimulace dopaminu se při určitých procesech vytváří v nižších hladinách vědomí, při jiných zase ve vyšších hladinách vědomí a je obtížné zvolit přesné pásmo vědomí, které má být navozeno. Nicméně řeší se to použitím programů s častými změnami frekvence, v pásmu 10-40 Hz. Může se jednat o programy na Energii, Kreativitu, Zábavu, ale také mnoho jiných dalších. K nárůstu dopaminu dochází vždy, někdy i výrazně.
  3. Třetí schopností AVS přístroje je cíleně odstraňovat nebo snižovat symptomové potíže, které s Parkinsonovou nemocí souvisí: zejména deprese a spánek. AVS přístroj zvyšuje tzv. psychický komfort uživatele, posiluje celkovou psychickou odolnost a vytrvalost.

Jaký AVS přístroj vybrat?

Lze použít jakýkoliv model AVS přístroje. Potenciál zmírnit projevy Parkinsonovy nemoci má jakýkoliv program, protože se jedná o plošnou stimulaci mozku. Vhodnými programy mohou být například programy na relaxaci, případně programy na spánek či deprese a tyto kategorie obsahuje každý náš AVS přístroj. Vybírejte tedy například podle ceny, jednoduchosti používání a počtu programů. Vhodné mohou být například tyto modely:

Laxman Basic: 13 relaxačních programů (56 programů celkem). Nejprodávanější AVS přístroj v ČR.

Laxman Premium: 13 relaxačních programů (70 celkem). Nejlepší AVS přístroj na světě. Obsahuje i speciální programy Růst dendritů a Chytrá hlava.

Speciální programy, které se zabývají léčbou, resp. prevencí Parkinsonovy choroby, jsou obsaženy v produktu: Sada Zdravé stáří (používají se s přístrojem Laxman).