Zlepšení paměti patří k poměrně častým účinkům AVS přístroje, zejména u starších lidí. Nicméně je velmi obtížné se cíleně na zlepšení paměti zaměřit a vědomě zlepšení dosahovat. Paměť je totiž velmi komplexním mechanismem a souvisí dokonce s mnoha oblastmi mozku, proto je nemožné cíleně stimulovat a posilovat pouze tento jev (jako úzké spektrum složitého mechanismu). Zlepšení paměti vlastně přichází jako vedlejší důsledek AVS přístroje při zvyšování celkové výkonnosti mozku. Proto také nenaleznete u AVS přístrojů programy, jejichž výhradním cílem by bylo pouze zlepšování paměti.

Uživatelé popisují zlepšování paměti zejména po pravidelné a dlouhodobé relaxaci (používání relaxačních programů). Odstraňování pravidelného stresu a jiné mentální zátěže vede bezpečně ke zlepšování všech mentálních funkcí a tedy i paměti. Nutno zdůraznit, že zlepšení paměti poměrně přesně souvisí s věkem. Lidé nad 50-60 let zažívají zlepšování mentálních funkcí, a často i paměti, při používání AVS přístroje téměř vždy. Naproti tomu lidé do 50 let nemusí zaznamenat v této oblasti subjektivně žádné výrazné výsledky, protože jejich paměť a celková mentální soustava funguje ještě relativně dobře. Neznamená to, že by AVS přístroj objektivně neúčinkoval, ale subjektivně dochází většinou u kognitivních schopností a paměti jen k menšímu zlepšení.

Zkušenosti (starších) uživatelů

Pan M. J., Vidnava: „S přístrojem si troufám do školy po pracovní době (na nástavbové studium), tak se mi náramně hodí učební programy, výrazně zlepšují paměť.““

M. Jasovský, Brno: „Po určité době pravidelného aplikování pozoruji, že se zvyšuje má paměťová kapacita a že mozek funguje s vyšší efektivitou a účinností.“

Marek B., Bruntál: „Naše babička, 85 let, začala v jednom období duševně naprosto chátrat – byl to zlom. Problémy s pamětí eskalovaly – nemohla už si vůbec číst, protože si nepamatovala předcházející řádky… Skončila na oddělení LDN (léčebna dlouhodobě nemocných), protože nebyla schopná již samostatně fungovat. V tu dobu jsem si zrovna pořídil AVS přístroj, zejména pro sebe (je mi 63 let). Babičce jsem začal dávat ještě přímo v LDN pravidelné ,,terapie“ a během krátké doby se její stav začal výrazně zlepšovat. Po 2 měsících jsme ji opět ,,poznávali“ – a po krátké době byla zase schopná samostatného života a plnou energie jsme ji z LDN odvezli zpět domů!“

Další zkušenosti najdete například: Zkušenosti

Jaký AVS přístroj vybrat?

Pro zlepšení paměti, resp. zlepšení činnosti mozku jako celku, nejlépe slouží relaxační programy. Můžete tedy použít jakýkoliv model AVS přístroje, protože relaxační programy obsahuje každý náš AVS přístroj. Vhodné jsou ty modely, které obsahují nejvíce relaxačních programů, například:

Laxman Basic: 13 relaxačních programů (56 programů celkem). Nejprodávanější AVS přístroj v ČR.

Laxman Premium: 13 relaxačních programů (70 celkem). Nejlepší AVS přístroj na světě. Obsahuje i speciální program na kotvení do paměti: Po učení.

Ke zlepšení činnosti mozku nicméně dobře slouží i mnoho dalších druhů programů (somatické, spánkové, učební apod.), resp. světelně zvuková stimulace jako taková, bez ohledu na druh programu. Proto se úzkostlivě nevažte pouze na relaxační programy a vyberte si AVS přístroj i podle dalších parametrů (cena, jednoduchost ovládání, další druhy programů apod.)