Žádný psychotechnologický přístroj nemá možnost zastavit rakovinné bujení. Přesto AVS přístroj významně pomůže. Nikdo, kdo osobně nezažil situaci, kdy je diagnostikována rakovina – jemu osobně nebo jeho blízkým – si neumí představit, jak silný musí prožívat stres. Je to horší o fakt, že léčení rakoviny, byť by bylo sebeúspěšnější, trvá měsíce nebo roky – a celou tuto dobu musí dotyčný žít v obrovském stresu – obavě o život a podobné hodnoty. Je to nejsilnější stres, jaký si lze představit, obdobný stresu z válečných konfliktů. Právě proto může v této situaci AVS přístroj velmi prospět. Podle zkušeností a sdělení uživatelů i lékařů (např. pana Prof. MUDr. Miloše Peška, CSc. z kliniky TRN, Fakultní nemocnice v Plzni), byl měl být AVS přístroj poskytován automaticky všem nemocným s rakovinou.

AVS přístroj je účinný zejména pro odstranění stresu, což má pro pacienta tyto výhody:

  1. Zvyšuje výrazně psychický komfort: pacient má větší nadhled, odstup, smířlivěji chápe chorobu i léčení, má lepší náladu, neprožívá negativní a depresivní stavy nebo v menší míře. Takový stav mysli může být podobně jako nechtěné navození meditace v psychicky náročných podmínkách (kdy dotyčný už neví, kudy kam) předstupněm uzdravování, resp. zvratu v léčení. Stává se to jen menší procentu pacientů, ale stává se to.
  2. Odstraněním stresu a častým navozením relaxačních, uvolněných stavů usnadňuje a urychle léčbu – ať již je prováděna jakoukoliv metodou. Ve stavu relaxace se organismus mnohem rychleji uzdravuje.

Kromě tohoto hlavního účinku často pomáhá AVS přístroj v dalších aspektech: zmírňuje bolesti, zmírňuje nebo odstraňuje deprese spojené s dlouhodobým stresem.

Jaký AVS přístroj vybrat

Každý náš model obsahuje dostatek relaxačních programů, nejste tedy při výběru nijak omezeni. Zcela nejvhodnější jsou novější modely protože obsahují příjemnější stimulaci (programy s hudbou apod.) a mají vyšší účinnost:

iBrain

Relaxman

Laxman Basic

Laxman Premium: speciální program Onko léčitel.