Negativní pocity, jako je například podrážděnost, agresivita a nejčastěji ničím neodůvodněné častější ,,špatné“ nálady souvisí úzce se stresem. Negativní stavy mysli mají velmi blízko k depresím, nicméně je účelné řešit negativní pocity samostatně, jako výsledek stresu. Mnoha lidem přijde zvláštní souvislost se stresem, protože podle jejich posouzení stres nezažívají. Nutno si však uvědomit, že stres působí dlouhodobě, pomalu a nálady se mohou měnit tak pozvolně, že přetrvávající stres subjektivně nezaznamenáváte přesto, že objektivně existuje. Dobrý příkladem z praxe je použít jednorázovou velmi intenzivní hlubokou relaxaci: pak ucítíte, jaký je protipól stresu, tedy hluboce relaxovaný stav a pochopíte, že Vaše negativní pocity opravdu souvisí se stresem.

AVS přístroje navozují relaxačními programy v hladině alfa a theta hlubokou relaxaci. Tyto programy sami o sobě stačí k rychlému odstranění jakýchkoliv negativních nálad na dlouhou dobu: stačí několik použití přístroje a Vaše pocity budou diametrálně odlišné – budete v mysli zažívat klid, uvolněnost, radost. Někdy stačí dokonce jediné sezení. V případě, že zažíváte negativní pocity měsíce, stačí používat AVS přístroj obvykle několik dní nebo 1-2 týdny intenzivně a poté jako udržovací např. 2-4x týdně.

Každý organismus má tendenci projevy stresu, pokud je ihned neodstraní dostatečnou relaxací, potlačovat. Z toho důvodu si nebudete uvědomovat přímou souvislost s nějakou stresovou situací nebo častými drobnými stresovými smyčkami, které zažíváte denně a Vašimi momentální negativními pocity. Napětí, podrážděnost a negativní pocity mohou v čase narůstat, přitom vznikly v určitém období v minulosti nebo jsou jejich podkladem drobné, téměř nepostřehnutelné stresové smyčky a mentální vzorce, které si opakujete v mysli stále dokola.

Agresivita je následek potlačení a blokování emocí nebo neschopností vyjádřit myšlenku nebo záměr. Nenechte se mýlit temperamentem: temperamentnější lidé jsou spojováni s vyšší agresivitou, ale opak je pravdou. Temperamentnější lidé vyjadřují snadněji a častěji svoje negativní pocity, a tím se agresivity lépe zbavují. Pro vyřešení agresivity se stejně jako u jiných negativních pocitů používají relaxační programy. Nicméně pozor: vždy jde o řešení agresivity z pohledu subjektivního pocitu jedince: pokud u někoho převažuje agresivita jako výrazný povahový rys, pravděpodobně se tím necítí frustrován ani znepokojen (narozdíl od okolí) – a hlavní důvody a řešení leží víceméně mimo oblast působnosti AVS technologie, i když může k řešení přispět zklidněním mysli.

V málo procentech případů se zakoření negativní pocity na hlubší, podvědomé úrovni. Zakořenění negativních nálad na těchto hlubších úrovních si dotyčný také nemusí nejdříve uvědomovat. Je to postupný proces, který většinou trvá delší dobu (týdny a měsíce). Všechny přetrvávající stavy mysli se neurofyziologicky promítají a ukládají mj. i v podvědomí. Pro tyto příležitosti je vhodné používat s AVS přístrojem i vizualizaci: používejte programy v hladině theta (budou to programy relaxační, na kreativitu, případně spánek, meditaci) a představujte si sebe sama jako pozitivní osobnost a cíleně myslete pouze na radostné věci. Naplňte při sezení s AVS přístrojem mysl jen radostnými myšlenkami.

Jaký AVS přístroj vybrat?

Lze použít jakýkoliv model AVS přístroje, protože každý náš AVS přístroj má dostatek relaxačních programů, které jsou zásadní. Vhodné jsou ty modely, které obsahují nejvíce relaxačních programů, například:

Laxman Basic: 13 relaxačních programů (56 programů celkem). Nejprodávanější AVS přístroj v ČR.

Laxman Premium: 13 relaxačních programů (70 celkem). Nejlepší AVS přístroj na světě, obsahuje speciální program pro zvládání negativních nálad: Pozitivum.