AVS přístroj zvyšuje kreativitu, obrazotvornost, tvořivost, fantazii. Především aktivací pravé mozkové hemisféry, kde je uloženo sídlo citů a tvořivosti, dochází ke zvýšení tvořivých myšlenkových procesů. Nejedná se pouze o zvýšení umělecké tvořivosti – oblast tvořivosti je široce použitelná pro mnoho aspektů života. Uživatelům pomáhají AVS programy na tvořivost nacházet odpovědi na dosud marně řešené obtíže nebo dotazy v osobní i pracovní rovině. Programy na tvořivost aktivací určitých oblastí mozku také výrazně přispívají k sebepoznání.

AVS přístroj přitom nemusí stimulovat pouze pravou mozkovou hemisféru. Mnohem častěji se používají programy, které stimulují obě hemisféry, tím se navíc propojují obě hemisféry a výsledky aktivace tvořivých oblastí mozku se tak částečně přenáší i do levé hemisféry. Programy na tvořivost, kreativitu využívají časté frekvenční skoky a změny, které vyvolávají vizuální i zvukové efekty, čímž podněcují představivost a „nutí“ mozek rychle se daným změnám přizpůsobovat. Mozek se tak stane pružnějším a zvyšuje se jeho schopnost kreativity a rychlého přenosu informací. Jde o velmi efektivní trénink, který pocítí každý uživatel. V případě útlumu tvořivosti, kdy se nápady nehrnou, stačí jeden až dva programy a mozek začíná fungovat tvořivěji.
Podobně fungují i zábavné programy. Mimo jiné působí zábavné programy také jako alternativní prevence například proti užívání drog. Jsou založeny na častých změnách frekvence i zvuku a nejednou dokáží vyvolat i úsměv na tváři během sezení.

Jaký model je pro kreativitu nejvhodnější?

Kreativita je poměrně často zastoupena, najdete ji téměř u všech modelů. Esprit má 7 programů na kreativitu, iBrain 3 programy, další modely po dvou nebo jednom programy. U mnoha modelů najdete i podobné programy na zábavu. Málokdo si kupuje AVS přístroj pouze kvůli kreativitě, výběr tedy nebývá tak striktní podle těchto počtů programů. Vhodné jsou modely s vícebarevnou světelnou stimulací (iBrain, Relaxman, Laxman Basic a Laxman Premium), protože mají schopnost generovat hodně barevných změn, což je pro tento účinek důležité.