Kardiovaskulární onemocnění jsou myšleny v užším slova smyslu, tedy zejména jako cévní mozková příhoda (mrtvice) a infarkt myokardu (ischemická choroba srdeční).

AVS přístroj má největší význam preventivní, jako účinný prostředek na řešení/léčbu rizikových faktorů: vysokého krevního tlaku (hypertenze), cukrovky a odstranění závislostí, resp. kouření cigaret.

V některých případech se používají AVS přístroje i k léčbě po prodělané cévní mozkové příhodě. Výsledky jsou často ohromující, protože AVS přístroj má potenciál tvořit nová nervová spojení. Použití AVS přístroje po cévní mozkové příhodě by měl každý konzultovat s lékařem. Známe případy samouživatelů, kteří tuto konzultaci neprovedli a AVS přístrojem s úspěchem používali, tento postup však nemůžeme doporučit. AVS technologie je sama o sobě velmi bezpečná, ale po tak závažném postižení mozku může vždy dojít k nechtěné kontraindikaci nebo kolizi s léčivy.

Programy vhodné pro prevenci: zejména relaxační programy, dále se orientujte dle rizikových faktorů (krevní tlak, cukrovka, závislost).
Programy vhodné pro regeneraci mozku po mrtvici: vhodné jsou relaxační programy, ale výběr není zásadní: můžete použít i jakékoliv jiné, protože AVS přístroj zde působí plošně (účinnost spočívá ve stimulaci mozku jako takové). Vyzněte se v prvním stadiu používání programům s velkými změnami frekvencí – bývají to programy na kreativitu, energii a zábavu.

Jaký AVS přístroj vybrat?

Lze použít jakýkoliv model AVS přístroje, protože relaxační programy, které jsou nejvhodnější, obsahuje každý náš AVS přístroj. Vhodné jsou ty modely, které obsahují nejvíce relaxačních programů, například:

Laxman Basic: 13 relaxačních programů (56 programů celkem). Nejprodávanější v ČR. Obsahuje speciální program pro kardiovaskulární ochranu: Rajská zahrada.

Laxman Premium: 13 relaxačních programů (70 celkem). Nejlepší AVS přístroj na světě. Obsahuje speciální program pro kardiovaskulární ochranu: Rajská zahrada.