Cukrovka (diabetes mellitus) je poruchou metabolismu sacharidů. Více na wikipedia.

U diabetu 1. typu vzniká cukrovka v důsledku selektivní destrukce B buněk vlastním imunitním systémem, což vede k absolutnímu nedostatku inzulinu a doživotní závislosti na exogenní aplikaci inzulinu. Ke zničení B buněk dochází autoimunitním procesem, jenž je zakódován v genetické informaci diabetika. Spouštěcím mechanismem k rozvoji autoimunitní reakce může být imunitní odpověď na mírnou virózu (nachlazení). Vzhledem k autoimunitní podstatě diabetu byl též dokázán i sklon diabetiků k jiným autoimunitním nemocem. Jednou z nových teorií je, že spouštěcím mechanismem autoimunitní reakce je zvýšený stres. Přestože ještě neexistuje dostatečné množství klinických studií, všechny dosavadní výsledky tomu odpovídají. Včetně úspěšné experimentální léčby cukrovky I. typu pomocí AVS přístroje. AVS přístroj radikálně rychle odstraňuje stres a navíc zlepšuje funkci neurovegetativního a hormonálního systému, čímž zásadně zlepšuje imunitu. Používají se programy proti stresu, resp. relaxační programy.

U diabetu II. typu může AVS přístroj pomoci ve zmírnění stresu a zvýšení imunity. Používají se programy proti stresu, resp. relaxační programy.

Těhotenský diabetes (GDM) postihuje až 17% těhotných žen. Ženy se zvýšeným stresem a krevním tlakem (hypertenzí), což spolu souvisí, mají 2x vyšší riziko GDM v těhotenství, což představuje například zvýšenou možnost předčasného porodu. AVS přístroj dokáže dostatečně snížit vysoký krevní tlak i stres. Pomáhá také optimalizovat hormonální systém, který prochází během těhotenství bouřlivými reakcemi. Používají se programy proti stresu, resp. relaxační programy.

AVS přístroj je u všech typů diabetu jako podpůrná metoda, jeho účinnost je však vysoká a účinky každý uživatel i subjektivně zaznamená. Kromě popsaných účinků zvyšuje AVS přístroj psychickou odolnost a tzv. psychický komfort pacienta.

Jaký AVS přístroj vybrat?

Lze použít jakýkoliv model AVS přístroje, protože relaxační programy obsahují ve velkém počtu všechny naše AVS přístroje. Vhodné jsou ty modely, které obsahují nejvíce relaxačních programů, například:

Laxman Basic: 13 relaxačních programů (56 programů celkem). Nejlepší AVS přístroj na světě, nejprodávanější i v ČR.

Laxman Premium: 13 relaxačních programů (70 programů celkem). Nejlepší AVS přístroj na světě, světová novinka, nejvyšší verze Laxmanu.