AVS PŘÍSTROJE, postaru psychowalkmany.

Další výrobky pro psychickou kondici, zdraví a rozvoj.

Chronický únavový syndrom

Co je to Chronický únavový syndrom (CFC)? Všechny skutečnosti ohledně chronického únavového syndromu (CFS) nejsou ještě objasněny, nicméně lze s jistotou konstatovat, že se jedná o poruchu v důsledku dlouhodobé únavové zátěže. CFS se kvalifikuje jako trvalá nebo stále se vracející únava nejméně po dobu 6 měsíců, nemizející ani po spánku či odpočinku. Projevuje se sníženou koncentrací, bolestí hlavy, svalů a kloubů, podrážděností, stresovými stavy, poruchami spánku, zvýšenou teplotou, rychlými změnami váhy v obou směrech, často souvisí s poruchami imunity. Trpí jím více ženy než muži (4:1), i děti a obecně lidé s oslabenou imunitou (například alergici).
Snad všechna uvedená onemocnění mají vliv na sexuální život a CFS významně – deficity v sexuálním životě se při CFS objevují téměř vždy a jsou závažné. Existuje velmi trefné přirovnání: ,,Chtít po někom, kdo má chronický únavový syndrom, sex, je jako někomu, kdo si zlomí nohu, říci: to je dobrý, to rozběháš“.

Jak AVS přístroj řeší chronický únavový syndrom?

Běžnou únavu i CFS dokáže AVS přístroj řešit velmi dobře: patří k absolutně nejefektivnějším nástrojům pro odstranění zmíněných potíží. Především proto, že působí přímo na příčinu problému, nikoli na jeho symptomy. Hluboká AVS relaxace dokáže okamžitě zbavit momentální únavy, uvolnit svalstvo, odstranit psychickou únavu (bloky stresu, úzkostných myšlenek), odstranit podrážděnost, zlepšit spánek, zvýšit energetické rezervy a při pravidelném používání citelně zvýšit imunitu a mnoho dalšího.
Při únavovém syndromu poskytne AVS přístroj účinek vždy, je však potřeba intenzivnějšího používání (min. 3-4x týdně)  a používat delší programy (min. 20 minut). Zlepšení stavu uživatel sám cítí, takže pak může pokračovat podle svého citu nebo jiných doporučení.

 

Jaké programy, jaký AVS přístroj vybrat?

Téměř žádný AVS přístroj neobsahuje speciální program pro únavový syndrom – používají se programy na odstranění únavy, relaxační programy, případně programy proti stresu. Použít můžete spolehlivě všechny modely. Přednost můžete dát těm, které mají největší počet relaxačních programů, což jsou například RelaxmanLaxman Basic a zejména Laxman Premium, který obsahuje dokonce i speciální program pro únavový syndrom: ,,Znovuzrození.“ Programy doporučujeme zejména relaxační (nebo somatické). Při menší únavě, například během dne, je vhodné použít i energizační programy. Naprosto vynikající je pro tento účel Sada programů Energie (dodatečné programy k Laxmanu).

Vstup na AVS přístroje – hlavní nabídka:

tlačítko-eshop2

Podobná témata: Relaxace, Stres, Únava, Syndrom vyhoření.


Civilizační potíže vyřešeny

Ebook zdarma

Tištěný katalog Galaxy

Objednat zdarma

Novinky ze světa brainfitness

Sociální sítě