Autismus je tzv. vývojové mentální postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování (nutkání) a narušenými komunikačními schopnostmi. Příčiny autismu jsou neznámé (jako nejčastější se jeví kombinace genetických předpokladů a zátěže životního prostředí látkami nepříznivými pro lidský organismus), neexistuje jednoznačný klinický obraz a diagnostika. Existuje mnoho různých projevů (symptomů) od typické lhostejnosti a vyhýbání se očnímu kontaktu, přes zvýšený zájem o vědu a exaktní vědy nebo opakující se pohyby až po neschopnost jakékoliv komunikace či absence empatie.
Podobně Aspergerův syndrom – jedna z autistických poruch.

Přes obtíže s určením přesné diagnozy a léčby vykazují AVS přístroje plošně v experimentální léčbě velmi dobré výsledky. Obdobně máme podobné zkušenosti od našich uživatelů s autistickými dětmi: AVS přístroj je téměř vždy zklidňuje, koncentruje pozornost žádoucím směrem a zmírňuje projevy nutkavého chování, ať už jde o tělesné opakované pohyby nebo psychosociální nutkání. Důvodem úspěšnosti AVS přístroje je zřejmě fakt, že u velké části autistů bylo zjištěno poškození mozkové tkáně (hlavně levé poloviny mozku) a nedostatečné propojení mozkových center. AVS přístroj jak známo světelně zvukovou stimulací aktivuje celou centrální nervovou soustavu, trénuje a tak zvyšuje její adaptabilitu, odolnost, obnovuje funkčnost mozkových buněk a přispívá k tvorbě nových mozkových spojení i buněk. Jeho vliv tedy může být zásadní, alespoň v tom směru, že může velmi dobře potlačovat, resp. zmírňovat symptomy autismu. Teoreticky je možné, že při dlouhodobé intenzivní stimulaci může částečně zvrátit i stav nemoci, ale pro tento argument zatím existuje pouze malé množství experimentálních studií.

Zatím není jednoznačně definován nejvhodnější typ programu, v praxi se osvědčila kombinace: Relaxační programy kombinovat se všemi jinými (50% : 50%) a podle výsledků, i subjektivních, postup dále – používat ty programy, které se zdají nejúčinnější, nejvhodnější. Kontraindikace AVS přístrojů s obvyklými typy léčiv nejsou známy, nicméně první použití je vhodné provést pod dohledem lékaře.

Jaký AVS přístroj vybrat?

Lze použít jakýkoliv model AVS přístroje, protože relaxační programy obsahuje ve velké míře každý náš AVS přístroj. Vhodné jsou ty modely, které obsahují nejvíce relaxačních programů, například:

Laxman Basic: 13 relaxačních programů (56 programů celkem). Nejlepší AVS přístroj na světě, nejprodávanější i v ČR.

Laxman Premium: 13 relaxačních programů (70 programů celkem). Nejlepší AVS přístroj na světě, světová novinka, nejvyšší verze Laxmanu.

Nejvhodnější jsou modely s citlivou stimulací, tj. přístroje nové generace: Laxman, případně iBrain, Relaxman.