Alzheimerova choroba (dále jen ACh) je neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k demenci. Postupně dochází k rozpadu nervových vláken a nervových buněk. Alzheimerova nemoc se nejdříve projeví zhoršením krátkodobé paměti, poté postupně problémy s vyjadřováním, rozhodováním se, pacient nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat. Současná medicína neumí ACh dosud léčit, pouze poněkud zpomalit její postup. Řešení není uspokojivé a proto se metod léčby stále zkouší celá řada, od používání přírodních látek, přes elektroléčby až po vědecky sofistikované vývoje (chemických) léků.

Na biochemické úrovni jsou příčinou ACh beta amyloidové plaky, které způsobují poškození a zánik nervových buněk a jejich spojů (atrofie mozku). Tak dochází k úbytku acetylcholinu, který zajišťuje nervové vzruchy. Rizikovými faktory jsou například vysoký krevní tlak a cholesterol či deprese (3-4x vyšší riziko). Významně souvisí vznik ACh i s imunitou – čím nižší imunita, tím vyšší riziko.

AVS technologie je zatím používána experimentálně s velmi dobrými výsledky. Taktéž občas zaznamenáváme souhlasné reference od českých samouživatelů. Přestože nemohou výsledky nijak zvlášť objektizovat, uvádějí zlepšení stavu u Alzheimerovy choroby, a to už po 2-5 týdnech používání. Souvisí to se schopností AVS přístroje vypořádat se s rizikovými faktory (stres, vysoký krevní tlak, deprese), zvýšením iminuty a zejména zvýšením produkce acetylcholinu. Na tuto možnost se také zaměřuje největší část experimentální léčby a výzkumů.

Bezpečně je prokázáno, že tvorba acetylcholinu probíhá primárně ve frekvenci mozku od 4 Hz do 12 Hz. AVS přístroj umožňuje zcela cíleně navozovat tyto frekvence, jeho účinnost i použití je tedy zřejmá: zvyšuje přímo produkci acetylcholinu v organismu. Tento jev sice brzdí dva procesy (zvyšování aceltylcholinu ještě nutně nezastaví průběh onemocnění / není známa přesnější frekvence, pouze uvedené pásmo), nicméně i tak jsou prozatímní výsledky velmi nadějné. Podle několika výzkumů zpomaluje v průměru AVS technologie proces Alzheimerovy choroby u 86% pacientů. Nutno dodat, že u výše uvedených výsledků byla stimulace intenzivní – většinou nejméně 1 hodinu 1x denně, po dobu 30-90 dní. Takto intenzivní používání je nezbytné.

Jaký AVS přístroj vybrat?

Model, který umožňuje stimulovat frekvencí 4-12 Hz. Toto pásmo využívají zejména programy relaxační a meditační, ale také programy na učení, zvýšení kreativity a další. Nejvhodnější je vybrat AVS přístroj s největším počtem relaxačních programů, což jsou například:

Laxman Basic: 13 relaxačních programů (56 programů celkem). Nejlepší AVS přístroj na světě, nejprodávanější i v ČR.

Laxman Premium: 13 relaxačních programů (70 programů celkem). Nejlepší AVS přístroj na světě, světová novinka, nejvyšší verze Laxmanu.

Specializované programy pro prevenci obsahuje sada programů k Laxmanu (edice Medicline): Zdravé stáří.