Fáze syndromu vyhoření – jak vzniká

Nadšení: člověk v určité oblasti (nejčastěji práce, profese, ale i vztah apod.) srší elánem, má velká očekávání, zanedbává svoje volnočasové aktivity.
Stagnace: počáteční nadšení uvadá.
Frustrace: člověka začínají zajímat otázky smyslu (vlastní práce), protože se opakovaně setkává s překážkami.
Mohou se vyskytnout i počínající emocionální a fyzické potíže.
Apatie: přichází po déledobější frustraci, když na frustrující situace nemá dotyčný vliv (ať už domněle nebo objektivně). Mnozí lidé se potýkají s tzv. HH-syndromem charakterizovaném bezmocností a beznadějí („HH“ z angl. helplessness & hopelessness).
Vyhoření: jako poslední nastává období emocionálního vyčerpání, depersonalizace (pocit ztráty sebe, vnímání sebe jen jako kolečka ve stroji atp.), pocitu ztráty smyslu a všech symptomů chronického strese.

Syndrom vyhoření vzniká měsíce až roky a viditelná fáze je většinou až to závěrečné stadium. Jednotlivé fáze přecházejí do dalších tak hladce a nepostřehnutelně, že si dané fáze člověk neuvědomuje.

 

Máte syndrom vyhoření?

TEST SYNDROMU VYHOŘENÍ

1. Máte pocit, že se oproti dřívějšku snadněji unavíte?

2. Považujete se momentálně za celkově vyčerpaného člověka bez jakékoliv energie?

3. Je vaše pracovní tempo vysoké, ale dobrého pocitu z vykonané práce se vám ani tak nedostává?

4. Otravuje vás hodnocení ostatních, že poslední dobou nevypadáte dobře?

5. V konverzaci s jinými se o své práci vyjadřujete více negativně než pozitivně?

6. Přemáhá vás často pocit smutku či nevysvětlitelného zoufalství?

7. Zvyšuje se míra, s jakou zapomínáte na pracovní záležitosti?

8. Je v poslední době snadné vás vytočit či rozčílit?

9. Pozorujete na sobě cholerický až agresivní postoj vůči kolegům a práci jako takové?

10. Otravuje vás přítomnost jiných lidí na pracovišti?

11. Omezili jste setkávání s přáteli a blízkými?

12. Nedovoluje vám práce věnovat se oblíbeným činnostem?

13. Trápí vás více tělesných obtíží – bolesti hlavy, zad, svalů, kloubů apod.?

14. Jste na konci dne zmatení a nejste si jistí, zda jste udělali vše, co jste měli?

15. Pociťujete radost mnohem méně než dříve?

16. Postrádáte poslední dobou smysl pro humor?

17. Jste chladní vůči partnerovi/partnerce a nemáte chuť na sex?

18. Máte pocit, že ostatním nemáte co říci?

 

Na každou uvedenou otázku si odpovězte dle bodové stupnice 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5,
přičemž 0 = zcela nesouhlasí a 5 = stoprocentně souhlasí. Po sečtení bodů můžete přejít k vyhodnocení níže:

0 až 25 = teoreticky nic nenasvědčuje tomu, že by vám syndrom vyhoření hrozil

26 až 35 = projevují se u vás příznaky typické pro stres a nadměrnou zátěž, zkuste přehodnotit své návyky

36 až 50 = je pravděpodobné, že se u vás dříve nebo později syndrom vyhoření projeví, změňte svůj životní styl a načerpejte nové síly, zahajte prevenci.

51 až 65 = nebojte se požádat o radu odborníka, který zhodnotí váš momentální stav, vše napovídá tomu, že vás syndrom vyhoření sužuje

66 až 90 = splňujete veškeré teoretické předpoklady, že jste syndromem vyhoření ochromeni, a to v jeho hlubší a pozdější fázi, zahajte ihned léčbu.