Je obecně známo, že léky na zlepšení spánku a léčbu nespavosti (insomnia), tzv. hypnotika, mají mnoho nežádoucích účinků a způsobují závislost. Navíc cyklus spánku příliš nezlepšují, ,,neosvěžují“. Při jejich užívání dochází k narušení funkcí psychiky (paměť, kognitivní funkce obecně) i somatiky (pohybové funkce, svalová slabost, nevolnost, únava). Hypnotika působí tak, že utlumují určité děje v mozku, nenavozují ale správný spánkový cyklus (biorytmus) – odstraňují symptom, nikoli příčinu. Proto po hypnotikách člověk sice usne, ale spánek není kvalitní – po probuzení se projevuje únava, malátnost a další nechtěné efekty (například nepřekonatelný hlad). A pro další usnutí je nutné používat hypnotika znovu a znovu.

Ani nejnovější generace hypnotik (tzv. melatoninová hypnotika) není zcela bez vedlejších účinků, závislosti a stále nedosahuje takové účinnosti jako AVS přístroj. Tato melatoninová hypnotika dodávají do těla melatonin (zásadní hormon pro spánek), ale nezlepšují, jako AVS přístroje, celý biologický rytmus, spánkový model (trénink navozování hladiny delta, příslušné pro spánek). Zatímco tyto léky dodají organismu potřebný hormon melatonin, AVS přístroj obnovuje schopnost organismu produkovat hormon melatonin přirozenou cestou.
AVS přístroj obnoví přirozenou biologickou schopnost mozku navozovat zdravý, hluboký spánek. Při pravidelném používání, vlastně tréninku této schopnosti, zůstává vždy na vyšší úrovni, účinek tedy přetrvává i po skončení používání AVS přístroje. Natrénovaná schopnost umožňuje pak lépe spát i bez AVS přístroje.
Další výhodou AVS přístroje proti lékům je cena. Naopak nevýhodou je čas, potřebný ke stimulaci.