Rozdíl v účinku mezi doplňky stravy (biochemická cesta) a AVS přístroji (biofyzikální cesta)
Na úvod připomínám, že pokud myslím doplňky stravy, tak pouze přírodního charakteru (tedy bez vedlejších účinků a závislostí).

Připomenu princip působení:

Doplňky stravy se snaží doplnit do organismu látku, která mu chybí. Typicky například přípravek ,,L-tryptofan“ nebo další přípravky, které jej ve velké míře obsahují. Látka L-tryptofan je esenciální aminokyselina, která je pro tělo přirozená (dále se derivuje například na serotonin a melatonin). Doplněk stravy s názvem ,,L-tryptofan“ tedy přímo dodává tělu tuto samotnou látku – přes zažívací ústrojí a krevní řetězec.

AVS přístroj uvádí mozek (organismus) do různých stavů vědomí. Přičemž různých stavů vědomí, které jsou z hlediska biochemie mozku (organismu) rozpoznatelné a významné, jsou desítky. V každém stavu vědomí produkuje mozek, resp. dává celému organismu pokyn k produkci, jiné hormonální látky. V tomto ohledu pracuje doslova jako stroj – neptá se a nezkoumá, jestli má v nižší hladině alfa při frekvenci 8,3 Hz opravdu zapnout produkci serotoninu – prostě to udělá. Přirozené látky, které se člověku nedostávají, tedy AVS přístroj ,,zařizuje“ zprostředkovaně – přes funkci mozku, který dává pokyn k jejich tvorbě v organismu.

Rychlost:

Doplňky stravy vyvolávají reakci přímo – látka se dostane do organismu přes zažívací ústrojí krevním řečištěm, což je poměrně rychlá cesta – během minut je látka bezpečně ,,v těle“. Pro tělo to je poměrně přirozená cesta – sice je mu něco dodáváno ,,zvenčí“, ale vzhledem k čistotě látek a tomu, že jich mnoho ,,osobně“ zná (samo produkuje), a protože podobně přijímá například potravu, tak na to reaguje rychle (a dobře). Doplňky stravy působí relativně rychle.
AVS přístroje jsou na tom v rychlosti s doplňky stravy podobně, ale přece jen jsou ,,pomalejší“. Navození konkrétního stavu vědomí a tedy i produkce určitých látek trvá spíše desítky minut a dobře se projevuje, ukotvuje až při pravidelném používání. A to přesto, že subjektivně jsou posuzovány AVS přístroje jako rychlejší metoda, protože rozdíl ve změnách stavů vědomí (před a po aplikaci) a tedy i biohormonálním změnách v organismu je prudší, nárazově větší a to uživatel vnímá více (pak se zase situace postupně ustálí). Doplňky stravy mají rychlejší první reakci.

Přetrvání účinku – dlouhodobé:

Doplňky stravy mají z dlouhodobého pohledu (v rámci dní a déle) menší ,,setrvačnost“. Je to proto, že látka tělu dodaná se v těle vyčerpá a jakmile tento okamžik nastane, musí se dodávat znovu. Jakmile skončí dodávání látky, nic podstatného se dále v těle nemění. AVS přístroje mají vzhledem k plasticitě mozku jednu úžasnou výhodu: pravidelným navozováním určitých stavů vědomí si je mozek fixuje a začíná je do určité míry automatizovaně používat, navozovat sám. Takže i po ukončení aplikace AVS přístroje (dlouhodobé a pravidelné) přetrvává zvýšená výkonnost mozku ladit se a zůstávat v potřebných stavech vědomí a regulovat tak hormonální činnost sám i bez přístroje. Není to samozřejmě ,,nekonečná“ vlastnost, ale časově je významná – mozek může dobře vycvičen udržet svojí formu dny, v určitých úrovních vědomí i týdny. Z dlouhodobého pohledu jsou účinnější AVS přístroje.

Komplexnost:

V komplexnosti AVS přístroje nad doplňky stravy v praxi jednoznačně vyhrávají. Organismus funguje dobře (člověk je zdravý), pokud je v rovnováze. Rovnováha se pak skládá z optimálního poměru stovek látek v těle. Například pokud jde o depresi, pravděpodobně chybí v těle určité látky (např. L-tryptofan) a jeho dodáním se rovnováha upraví, ale nikdy to není tak jednoduché! V daných poměrech mohou chybět další látky, které L-tryptofanu umožňují produkovat důležité deriváty, další látky naopak mohou přebývat apod. Proto je v praxi často obtížné určit, který přípravek je ten pravý k vyřešení určitého zdravotního problému – a ani s perfektní biochemickou diagnostikou (ke které ani nemá běžný člověk přístup) to nelze určit na 100%. V praxi to funguje tak, že je často potřeba vyzkoušet více (podobných) přípravků, než si uživatel získá ideální zkušenost pro sebe a vybere ten pro něj nejlepší.
Na druhou stranu AVS přístroj upravuje rovnováhu komplexně: navozením určitých hladin vědomí, které jsou pro organismus vždy přirozené a komplexní, mění charakteristiky celého organismu jako celku. Tím je rovnováha jednotlivých složek organismu zajišťována z velké části.
AVS přístroje působí vždy komplexně a tím dosahují také vyššího účinku.

Samozřejmě, pokud to jde, tak je ideální kombinace obou metod, alespoň ze začátku. Doplňky stravy startují metaboliku, AVS přístroj ,,zařizuje“ komplexně rovnováhu a má trvalejší účinky. Nejvhodnější je užívat doplňky stravy jako startér na začátku, nebo v obdobích, kdy je náročnost na organismus větší. A to klidně podpořit i vyššími dávkami, a s častější frekvencí – minimálně 1x denně. AVS přístroj pak zařadit jako druhý v pořadí (či téměř souběžně), a není vůbec nutné ho používat tak často – stačí 2-3x týdně – zato pravidelně. To je nejúčinnější postup pro řešení běžných civilizačních potíží, jako jsou deprese, spánek, stres, únava, případně bolesti.

Poznámka na závěr: Biochemická cesta jako taková platí samozřejmě i pro standardní farmaka (léky), ovšem často modifikovaným způsobem: zatímco doplňky stravy se snaží doplnit v těle chybějící substanci, farmaka uvádějí do pohybu mnohem složitější děje, například aktivují různé blokátory (na chemické úrovni) apod. Tím sice lék dosáhne určité změny v biochemických jevech organismu k určenému prospěchu, ale další procesy v organismu nabourá nebo změní k neprospěchu. Důsledkem je právě menší či větší množství negativních vedlejších důsledků, případně i závislostí.

Jan Valuch
Mentální kouč a terapeut
Prezident WAAT

Materiál lze veřejně šírit pouze se souhlasem autora (valuch@galaxy.cz), a s uvedením zdroje: Jan Valuch, mentální kouč a terapeut, prezident WAAT
Eshop: doplňky stravy a AVS přístroje