• Hasičské sbory, vězeňské služby, záchranné služby (několik desítek)
  • Protidrogová a protialkoholická centra (jako jedno z prvních používalo AVS přístroje Galaxy Drop-in, v roce 1996).
  • Zdravotnický ústav speciálních služeb Ministerstva vnitra
  • Ministerstvo vnitra ČR
  • URNA – jednotka útvaru rychlého nasazení (prestižní elitní jednotka MV ČR)
  • Zahraniční vojenská mise v Iráku