V rámci psychologického pracoviště OSS ÚRN P ČR byla již v průběhu experimentálního provozu PSYCHOLABU (vybaveného třemi AVS přístroji, dodavatel: firma Galaxy) ověřena jejich pozitivní působnost, zejména v oblastech:

  • rychlé a intenzivní relaxace
  • odstranění únavy a obnovy psychických aktivit
  • zlepšování psychické kondice
  • okamžitého odbourání stresů
  • případných depresí a fyziologických bolestí u členů zásahových skupin po traumatizujících zážitcích z náročného výcviku a bezpečnostních akcí
  • celkové harmonizace psychiky
  • snazšího řešení výukových, výchovných, vztahových problémů
  • a zvyšování podílu psychiky na aktivitách příslušníků ÚRN

Kromě toho byly přístroje zapůjčeny dalším 8-mi osobám k absolvování souvislých programových cyklů do místa bydliště v trvání 3 až 10 dnů. Působení AVS přístrojů se u většiny absolventů „sezení“ setkalo s pozitivními ohlasy a několik z nich si zakoupilo tyto přístroje i pro soukromou potřebu. Předvedení PSYCHOLABU bylo i součástí programu návštěvy prezidenta republiky na útvaru. Jedná se totiž o unikátní a v rezortu MV o naprosto ojedinělý a progresivní prvek na úseku péče o policisty ve výkonu služby.