Pavlína Brzáková: šéfredaktorka časopisu Dotek, Regenerace, cestovatelka, spisovatelka

Z časopisu Dotek, č. 4/99:

„Protože jsem měla možnost AVS přístroj vyzkoušet zrovna v období příprav na přijímací zkoušky, zajímaly mne především jeho možnosti využití při studiu. Výsledek mne velmi překvapil. Hlavu jsem měla najednou lehčí, zvuky, které se linuly ze sluchátek, a světelné efekty mne dokonale zbavily rušivých vlivů okolí a já se dokázala najednou lépe soustředit. Protože nejsem právě technický typ a musela jsem se s přístrojem v prvé řadě smířit, musím s podivem konstatovat, že účinek se velmi brzy dostavil.“