„Základní škola B. Němcové v Přerově, kroužek dyslektických děti ve věku 11-12 let (druhý stupeň). AVS přístroj používá na doporučení paní Žádníkové z okresní pedagogicko-psychologické poradny v Přerově.

Používáme AVS přístroj teprve čtyři měsíce. Vzhledem k počtu žáků a četnosti výuky (kroužek je 1x týdně) se každé z dětí dostane k použití jednou za dva až tři týdny. A to je podle mého názoru málo. Takže doba na hodnocení výsledků je krátká, nicméně i přesto má použití audiovizuální stimulace při výuce obrovský význam a my se chystáme na zavedení speciální učebny pro kroužky, kterou bychom chtěli uzpůsobit tak, aby se k AVS přístroji žáci dostali častěji a mohli z jeho používání co nejvíce vytěžit.
Dětem se použití AVS přístroje velmi líbí, přijímají jej všichni dobře. Reakce rodičů jsou pozitivní i přesto, že nejsou dostatečně informováni o metodě AVS. Uvažujeme o schůzce, kde by se rodiče dověděli více o významu využití audiovizuální stimulace při odstraňování lehkých mozkových dysfunkcí. Pokud rodiče s dítětem doma pracují, vždycky se to projeví na jeho zlepšení. Aktivita ze strany rodičů je v tomto případě nejdůležitější věcí a může dítěti nejvíce pomoci. Školní kroužek – byť by byl sebelepší – nemá zdaleka tolik časových možností, kolik by bylo třeba, zde je velmi důležitá pravidelnost. Ideálně si to představuji tak, že rodiče koupí domů AVS přístroj, dohlédnou na to, aby jej dítě alespoň obden používalo a zároveň dítě motivují i k pravidelným gramatickým cvičením.“