„Rostoucí množství experimentálních údajů i praktických léčebných zkušeností dokazuje, že metoda audiovizuální stimulace je jedním z účinných terapeutických postupů u mnoha jedinců trpících lehkou mozkovou dysfunkcí. Po použití audiovizuální stimulace bylo pozorované zvýšení IQ skóre, schopnosti číst, paměťové schopnosti, rychlosti v matematických úlohách. Žáci byli také méně úzkostliví, méně závislí, lépe byli schopni ovládat vztek, zlepšila se jejich schopnost koncentrace a zvýšil se zájem o učení. Stimulace nemá závažné nežádoucí účinky. Je cenově poměrně nenáročná, účinky se projeví za krátkou dobu a přetrvávají dlouho po jejím ukončení.“