„S AVS relaxačním přístrojem jsme se setkali poprvé. Pacienti, kteří dochází do naší ambulance mají chronické bolesti vyvolané primárním onemocněním, často s projevy stresu až deprese. Naší snahou bylo spojit dvě terapie – podání analgetických infůzí se současnou aplikací audiovizuální stimulace.
Účelem bylo zmírnit bolest a navodit uvolnění, relaxaci, odpočinek až spánek během terapie.
Nejčastěji jsme používali stimulační program č.1. Jde o 20 minut terapie s AVS se současným podáváním analgetické infůze. Setkali jsme se s různými reakcemi. Někteří pacienti ze začátku nepříjemně snášeli světelné impulsy, jiným zase nevyhovovala zvuková stimulace. Objevily se i obavy z vyvolání migrenózního záchvatu a jiných neurologických potíží. Během terapie se však změnil postoj pacientů. Při kontrolní návštěvě v naší ambulanci po ukončení léčby jsme se setkali se spokojeností a pozitivní reakcí téměř u poloviny pacientů.“