„Víme, že snadněji vplouváme do relaxace s některým druhem hudby (je to ale záležitostí vysoce individuální), že relaxaci pozitivně ovlivňují přírodní zvuky, plápolavé světlo svíček a ohně. To všechno je podnětem, který přibližuje mozkové buňky člověka k vlnám alfa. Z pokusů a z praxe, u jejíž kolébky stáli Robert Monroe a Gerald Oster, víme, že světlo i zvuk jsou schopny při svém působení v pásmu 0,5 až 30 Hz významně zasahovat a měnit frekvenci mozkových vln. Tento jev, že totiž frekvence mozkových buněk následně poslouchají pulzující zvukové vlny, nazval Monroe frekvenční následnou schopností. Biofyzik Oster zjistil, že stimulační pulsová frekvence není skutečným zvukem, ale rozdílem frekvence mezi dvěma zvuky, které slyšíme uvnitř samotného mozku. Ten je tvořen dvěma hemisférami, které pracují současně, ale jsou v mozkové činnosti zaměřeny každá jiným způsobem. Působením pulsů na mozek dochází k jeho rezonanci, tj. vytvoření vln v obou hemisférách se stává zcela identickým, a to frekvencí, amplitudou, fází i koherencí. Aktivita mozkových buněk se rovnoměrně rozkládá na obě hemisféry. Výsledek pokusů vyústil ve vylaďovací přístroje, kde určitými správnými stereofonními impulzy nastolíme do mozku vládu určitých mozkových vln, a to současně v obou hemisférách. Účinky nám potvrdí praxe, když si „vyladíme“ mozek svůj, nebo pacienta. Nemusí jít o člověka, který je zatížen řadou diagnóz. Může mít mnoho malých obtíží a při kvalitním lékařském vyšetření se zjišťuje, že jeho objektivní nálezy jsou normální. Takových lidí je obrovské množství. Někteří si jen s největšími obtížemi naučí nedokonalé relaxaci. Ti musí na sobě pracovat hodně často. Mozkové stimulátory nás lákají nejen abychom je vyzkoušeli, ale abychom s nimi i léčili a zařadili je mezi pomocníky, které nám nabízí současná věda a technika ke zdokonalení relaxace a zvýšení svého „fi tness-standardu“.“

MUDr. Jiří Štangl, alternativní léčba, Z časopisu Regenerace č. 9/1997:
„Existují fi rmy, které vyrábějí mozkové stimulátory pro zdravé i nemocné, pro jednotlivce i pro skupiny, pro relaxace, meditace a další. S jejich pomocí je možno se i snadno a bez křečovitého snažení naučit cizí řeči. Učit se v relaxaci – slast a pohoda. Mozkové stimulátory nás lákají nejen abychom je vyzkoušeli, ale abychom s nimi i léčili a zařadili je mezi pomocníky, které nám nabízí současná věda a technika ke zdokonalení relaxace a zvýšení svého „fitness-standartu“.“