MUDr. Dana Schafferová, neurologická ambulance
„Na EEG jsou během používání stimulačního přístroje Orion prokazovány žádoucí změny v aktivitě mozku ve smyslu zkvalitnění koncentrace a relaxace.
Zlepšení pozornosti bylo nalezeno u zdravých osob i u jedinců s potížemi v této oblasti. Audiovizuální přístroj Orion byl testován ve Středisku komplexní terapie ve spolupráci s neurologickou ambulancí v Ml. Boleslavi, bylo použito měření EEG. Bylo zjištěno, že přístroj je zvláště vhodný pro klienty, kteří jsou hůře přístupní tradičnímu nácviku relaxace, nebo nejsou schopni z časových důvodů navodit relaxační stav při pracovní přestávce.“