„AVS přístroj používám asi půl roku, kdy jsem se o něm a jeho účincích dočetl na internetu. Protože mám velmi náročnou práci, která mě ovlivňuje po stránce duševní (stresy, vyčerpání), rozhodl jsem se tento přístroj vyzkoušet a koupit si jej, i když jsem moc reklamě nedůvěřoval. Mohu ale po svých zkušenostech konstatovat, že jsem udělal dobře, neboť se cítím lépe a zlepšila se mi i paměť. Po náročném dni si prostřednictvím AVS přístroje odpočinu, mozek není unavený a mně se zlepšila paměť – dokonce si pamatuji i některá telefonní čísla, která jsem nebyl schopen si pamatovat. Možná je to sugesce – nevím – ale každopádně to funguje.“