„První spuštění, a to programu č. 30 bylo velice příjemné. Nevěděla jsem co mohu očekávat, ale stálo to za tu cestu z jihu až do Vaší prodejny. Během sezení jsem se cítila velice dobře. Zpočátku jsem cítila veliké uvolnění celého těla, potom začalo brnění konečků prstů, horké dlaně a ztěžkly mi ruce od lokte k prstům. Pak začalo nové uvolňování a vnímání barevných obrazů. Byla jsem součástí (nevím jak to napsat) obrovského prostoru, kolem mne se tento prostor pohyboval a různě přeléval, letěla jsem tímto hmotným? prostorem dopředu a přede mnou se rozestupoval vesmír, prolétávala jsem hvězdokupou, hvězdy se kolem mne rozestupovaly, a vpředu, kam jsem letěla, byl rotující kotouč. Nejdříve to byl kruh s volným světlým středem, později tento střed zčernal, ke konci to vypadalo jako točící se různobarevné slunce tvořené z jednotlivých teček. Uprostřed bylo hustě vytečkované a čím blíže k okraji, tím bylo tečkování řidší. Bylo to prostě úžasné.

Nedá se to slovy popsat. Přála jsem si, aby tento let vůbec nekončil, přála jsem si objevovat další a další prostory. Po skončení programu jsem se cítila velice odpočinutá, jakoby byl všude kolem mne nesmírný klid a nic mi tento klid nemohlo narušit. Popisuji tento 30.tý program, neboť mi zůstal nejvíce v podvědomí, neustále musím na tento prožitek myslet. V dalších programech jsem zase naopak viděla věci a lidi. Tak například krajina v nádherných barvách v dálce, v kopcích bílé budovy s červenými střechami, nahuštěné jakoby v kopci nad sebou. V dalším jede vlak zastavuje pod krytou budovou. Nebo dům, na schodech mladík v moderním oblečení, tenisky, nohu přes nohu.

Píši to takto zpřeházeně, byly to velmi pěkné zážitky, vše bylo trojrozměrné v barvách, no prostě nádhera, bohužel za těch 14 dnů, co jsem si mohla přístroj vyzkoušet, se nedá vše stihnout a zažít. Programy na učení apod. jsem bohužel nevyzkoušela. Přístroj mohu vřele doporučit všem, kdo ještě váhají. Mnohokrát Vám děkuji za zprostředkování výše uvedeného a přeji mnoho úspěchů v dalším podnikání.“ 2004